DZIŚ

kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

Zasiłek stały z pomocy społecznej

Nowy zasiłek stały skierowany jest do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Wprowadza go ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r., która zacznie obowiązywać od 1 maja. Wcześniej taka forma pomocy znana była jako zasiłek stały wyrównawczy.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Rafał Kowalski

2004-04-28, 14.25

Przeznaczenie, konstrukcja i zasady wypłacania nowego świadczenia są bardzo podobne do starych (czyli dotyczących zasiłku stałego wyrównawczego). Nowe są kryteria dochodowe i wysokość świadczeń. Zasiłek stały przysługuje jeśli dochody ubiegających się o pomoc nie przekraczają tzw. kryterium dochodowego. Dla osoby samotnie gospodarującej jest to 461 zł. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 316 zł. Więcej o kryterium dochodowym oraz warunkach uzyskiwania świadczeń z pomocy społecznej pisaliśmy w informacji "Świadczenia z pomocy społecznej - kryterium dochodowe od 1 maja".

Zasiłek stały nie zostanie wypłacony osobie, która uprawniona jest do renty socjalnej.

Całkowita niezdolność do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności
Całkowita niezdolność do pracy oznacza:
- całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji), albo
- zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub
- legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

Wysokość zasiłku
Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 418 zł, minimalna - 30 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie).

Stary zasiłek stały
Kwiecień 2004 roku jest ostatnim miesiącem obowiązywania starej ustawy o pomocy społecznej (czyli ustawy z 29 listopada 1990 r.). Akt ten, wśród różnych form pomocy pieniężnej, wymieniał również zasiłek stały. Świadczenie to skierowano jednak do innej grupy potrzebujących. Uprawnione były do niego osoby, które rezygnowały z zatrudnienia z powodu konieczności opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Należy wiec odróżnić nowy zasiłek stały , przyznawany na mocy nowej ustawy o pomocy społecznej i skierowany do osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz stary zasiłek stały . Stary zasiłek stały - jako forma pomocy adresowana do osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi - zastąpiony zostaje przez świadczenie pielęgnacyjne z ustawy o świadczeniach rodzinnych (więcej o świadczeniach rodzinnych: informacje dotyczące świadczeń rodzinnych publikowane w serwisie wiadomości, "Świadczenia rodzinne" - nowe opracowanie z serii "Poznaj Swoje Prawa").

data wydarzenia: 2004-04-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


problem,pytanie - 2012-05-06, 21:46
Prosba.. - 2011-12-07, 13:36
Mam pytanie - 2011-11-07, 10:39
Mam pytanie - 2011-11-07, 10:31
=== - 2010-11-16, 19:53
dziecko.z.niepełnosprawnoscia - 2010-11-09, 13:55
zasiłek stały - 2010-08-17, 15:44
zasilek staly - 2010-08-17, 11:12
anka - 2010-06-17, 15:38
intercyza a zaiłki stałe - 2010-03-06, 20:50
ZASIŁEK STAŁY A INTERCYZA - 2010-03-06, 11:24
renta socjalna - 2010-03-05, 14:58
Zasiłek stały - 2010-02-15, 12:28
zasilek pielegnacyjny - 2010-02-12, 10:48
stopień umiarkowany - 2009-12-09, 10:55
Witam Pania - 2009-11-18, 16:09
witam - 2009-11-18, 16:04
zasiłek stały - 2009-11-11, 16:31
zasilek staly - 2009-07-04, 14:28
mojzasilekstaly-to-30zl - 2009-06-17, 23:41
zasiłek stały - 2008-10-08, 09:44
Witam mam pytanie - 2007-12-06, 19:02
zasiłek stały - 2007-11-11, 21:36
czemu - 2006-09-12, 14:09
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.