Przejdź do treści głównej

Nowy Office 2010 dostępny dla polskich organizacji pozarządowych

autor(ka): Centrum Prasowe Microsoft
2010-07-29, 17:45
archiwalne
Najnowszy Microsoft Office 2010 w polskiej wersji językowej jest już dostępny dla organizacji pozarządowych w ramach programu „Microsoft dla non-profit”. Pakiet aplikacji posiada wiele rozwiązań, które usprawniają komunikację oraz pracę nad dokumentami. Dzięki nowej odsłonie znanych programów firmy Microsoft można z jeszcze większą wygodą wykonywać codzienne zadania.

Według bazy organizacji pozarządowych prowadzonej przez serwis NGO.pl, w Polsce działa ponad 150 tysięcy organizacji i instytucji non-profit. Wiele z nich boryka się z brakiem odpowiednich technologii, które umożliwiłyby im swobodne wykonywanie statutowych działań. Z myślą o takich organizacjach w 2006 roku uruchomiono program wsparcia technologicznego „Microsoft dla non-profit”, w ramach którego organizacje pozarządowe mają dostęp do nowoczesnych technologii, takich jak najnowsza wersja Microsoft Office 2010. Organizacje społeczne mogą pozyskać na preferencyjnych warunkach dwie wersje pakietu – Office Standard 2010 oraz Office Professional Plus 2010 – poprzez stronę www.technologie.org.pl.

Najnowsza wersja pakietu Microsoft oferuje wiele ulepszeń i nowych rozwiązań dobrze znanych programów, które pozwolą zwiększyć efektywność pracy, a także poprawią jakość komunikacji przez Internet. Do najciekawszych udogodnień w pracy z nowym Officem należą:

§ Emisja pokazu slajdów (Broadcast Slideshow). Dzięki tej funkcji, w którą wyposażony jest PowerPoint 2010, możliwe jest natychmiastowe publikowanie gotowej prezentacji w sieci. Adresaci przekazu mogą się z nią zapoznać, nawet jeżeli nie mają na swoich komputerach zainstalowanego programu PowerPoint.

§ Odzyskiwanie utraconych dokumentów. Jeśli podczas pracy dojdzie do przypadkowego zamknięcia dokumentu, program Word 2010 umożliwi jego odzyskanie nawet jeśli dokument nigdy nie został zapisany.

§ PowerPivot. Bezpłatny dodatek do programu Excel 2010 wzbogacający jego możliwości w zakresie operowania na dużej ilości danych. PowerPivot w prosty sposób łączy dane pochodzące z wielu źródeł i umożliwia ich natychmiastową analizę.

§ Praca na wielu monitorach. Program PowerPoint 2010 udostępnia osobne okno dla każdej otwieranej prezentacji. Od tej pory możliwe jest jednoczesne wyświetlenie oraz edytowanie wielu prezentacji obok siebie, jak również na osobnych monitorach.

§ Wykresy przebiegu w czasie (Sparklines). Prowadzenie wielu projektów jednocześnie wymaga specjalnego podejścia do analizy kosztowej. Excel 2010 umożliwia teraz bardzo szybkie przedstawienie danych liczbowych w postaci wykresów jednokomórkowych. Kolejną nowością w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft są ulepszone funkcje graficzne pozwalające na atrakcyjne przedstawianie analiz statystycznych w Tabelach przestawnych.

§ Współtworzenie. Najważniejsze dokumenty powstają w wyniku pracy kilku osób. Teraz programy Word 2010, PowerPoint 2010 i OneNote 2010 umożliwiają wspólną pracę nad nimi w czasie rzeczywistym.

Poza tym narzędzia pakietu biurowego umożliwiają w łatwy i atrakcyjny sposób przedstawić zarówno ofertę organizacji, strategię jej działania, jak i zaprezentować osiągnięcia. Tworzenie budżetów, pism do urzędów, broszur informacyjnych, w zasadzie wszystkich dokumentów, które wiążą się z prowadzeniem działalności, w nowym Office 2010 jest nie tylko łatwe, ale także stwarza możliwość nadania im atrakcyjnego wyglądu. Programy Word 2010 oraz PowerPoint 2010 pozwalają teraz na bezpośrednią edycję zdjęć oraz filmów, a także dodawać zupełnie nowe efekty specjalne do przygotowywanych dokumentów. 

„Programy terapeutyczne dla dzieci autystycznych muszą mieć nie tylko ciekawą formułę, ale też formę. Aplikacje Microsoft Office pozwalają nam na szybkie tworzenie niezbędnych materiałów pełnych kolorowych grafik”, – powiedział Łukasz Kościuczuk, kierownik Działu Promocji i Fundraisingu fundacji SYNAPSIS, która od lat uczestniczy w programie „Microsoft dla non-profit”. –  „Oprogramowanie jakie pozyskaliśmy w ramach programu daje nam nie tylko możliwość funkcjonowania na rynku, na którym obecnie większość działań realizuje się z użyciem technologii, ale również szansę na rozwój. Korzystając z tych samych technologii co nasi darczyńcy, sponsorzy, stajemy się dla nich poważnym partnerem rozmów”.

Program „Microsoft dla non-profit”, w ramach którego dostępny jest najnowszy pakiet Office 2010, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie organizacji sektora pozarządowego na nowoczesne produkty informatyczne i jednocześnie bierze pod uwagę ich niekomercyjny charakter i ograniczone możliwości finansowe. Nadrzędnym celem inicjatywy jest wspieranie organizacji sektora pozarządowego tak, aby mogły coraz efektywniej pracować na rzecz dobra publicznego. Organizacje pozarządowe mogą pozyskać najnowszą wersję pakietu biurowego korzystając z platformy www.technologie.org.pl.

Operatorem platformy www.technologie.org.pl jest Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki, które od 2006 roku jest członkiem międzynarodowej inicjatywy TechSoup Global Network i współpracuje z firmami takimi jak Microsoft oferując polskim organziacjom społecznym dostęp do legalnego i nowoczesnego oprogramowania i sprzętu sieciowego.

„Technologie informatyczne stały się narzędziami niezbędnymi dla funkcjonowania każdej organizacji pozarządowej,” – powiedziałaEmilia Olejnik ze Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki. – „Stowarzyszenia  i fundacje, które posiadają dostęp do Internetu i oprogramowanie pozwalające go sprawnie wykorzystać, zwiększają swoje szanse na skuteczną promocję i pozyskiwanie funduszy. Program ‘Technologie non-profit’ umożliwia polskim organizacjom pozarządowym dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego na preferencyjnych warunkach, dzięki czemu mogą lepiej i sprawniej realizować swoje cele”.

Microsoft w ramach programu wsparcia technologicznego bezpłatnie przekazuje swoje produkty na rzecz organizacji pozarządowych. Jedynym kosztem dla organizacji non-profit jest opłata administracyjna w wysokości ok. 5% wartości oprogramowania pokrywająca koszty administracyjne poniesione przez operatorów programu - Stowarzyszenie Ban Drugiej Ręki oraz TechSoup. Od chwili uruchomienia inicjatywy, w Polsce skorzystało z niej 1523 organizacji działających na rzecz dobra publicznego. Łączna wartość rynkowa oprogramowania przekazanego polskim organizacjom non-profit przez Microsoft wyniosła ponad sześć milionów dolarów.

„Kiedy w 2006 roku uruchomiliśmy program ‘Microsoft dla non-profit’ nie zdawaliśmy sobie sprawy jak wielkiego rozmachu on nabierze” – powiedział Marek Kosycarz, dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej w polskim oddziale firmy Microsoft. – „Potrzeby polskich organizacji pozarządowych są ogromne. Dlatego teraz udostępniamy im najnowszą wersję pakietu biurowego Microsoft Office, która jest w stanie zaspokoić potrzeby tych organizacji, a tym samym wpłynąć na jakość i efektywność ich działań”.

Więcej informacji o pakietach Microsoft Office 2010 udostępnionych organizacjom pozarządowym można znaleźć na dedykowanych im stronach internetowych Microsoft Office Standard 2010 i Microsoft Office Professional Plus 2010

Szczegóły dotyczące programu „Microsoft dla non-profit”, a także informacje o procedurze składania zamówień na pakiet Microsoft Office 2010 i inne produkty są dostępne pod adresem www.technologie.org.pl


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Centrum Prasowe Microsoft
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • CSR odpowiedzialny biznes
  • nowe technologie
  • współpraca z biznesem