Przejdź do treści głównej

Model współpracy w serwisie administracja.ngo.pl

autor(ka): oprac. dobr (redakcja ngo.pl)
2010-07-12, 03:56
archiwalne
Relacje ze spotkań pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaproszenia na spotkania z ekspertami, wyniki badań, praktyczne porady - wszystko to i wiele więcej można znaleźć w serwisie administracja.ngo.pl, na stronie poświęconej projektowi systemowemu "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”.

Projekt powstał aby zwiększyć zakres i poprawić jakość mechanizmów współpracy administracji publicznej, w szczególności samorządowej (JST) i organizacji pozarządowych. Projekt ma przyczynić się do zwiększenia świadomości korzyści płynących ze współpracy administracji publicznej i III sektora oraz upowszechnienia wiedzy o tzw. dobrych praktykach z obszaru współpracy organizacji pozarządowych i JST.

 

W ramach projektu:

 • mają powstać 4 ekspertyzy dotyczące zagadnień związanych ze współpracą organizacji i administracji publicznej,
 • ma zostać wypracowany model współpracy administracji publicznej (w szczególności administracji samorządowej) z organizacjami pozarządowymi. Model uwzględni różne aspekty współpracy (finansowe i pozafinansowe) pomiędzy administracją a organizacjami, będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zawierać będzie odniesienia do znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będzie usystematyzowanym opisem głównych typów relacji w ramach współpracy administracji i organizacji pozarządowych (z uwzględnieniem prawnych i praktycznych uwarunkowań) oraz modelowym (docelowym i minimalnym) opisem narzędzi i metod stosowanych do wypełniania ich treścią wraz z przykładami z różnych miejsc w Polsce;
 • ma powstać Indeks jakości współpracy (IJW) - narzędzie badawcze pozwalające na monitorowanie jakości współpracy międzysektorowej; metodologia IJW będzie mogła być wykorzystana po zakończeniu projektu do prowadzenia badań służących ogólnej diagnozie jakości współpracy międzysektorowej w kraju, jak też na poziomie lokalnym, do samodzielnego wykorzystania przez JST lub organizacje;
 • ma powstać Poradnik współpracy międzysektorowej - dystrybuowany wśród wszystkich JST i wybranych organizacji.

Więcej bieżących informacji o tym, co dzieje się w projekcie  można znaleźć na stronie www.administracja.ngo.pl w zakładce Model współpracy.

Projekt realizowany jest w partnerstwie:

 • Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (lider)
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 • Związek Miast Polskich
 • Collegium Civitas
 • Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

LOGO

Informacja opublikowana w ramach systemowego projektu partnerskiego "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy"
Źródło: inf. własna (ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • prawo
 • współpraca z administracją