Przejdź do treści głównej

Umowa użyczenia lokalu - wzór i wskazówki

archiwalne
http://www.freeimages.com/photo/1105860
Czy członek organizacji może użyczyć swojego mieszkania na biuro organizacji? Jak to sformułować w umowie? A co z podatkami? Aby znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania, wejdź na poradnik.ngo.pl.

Użyczenie polega na tym, że użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu w używanie (np. stowarzyszeniu, fundacji) na bezpłatne używanie oddanej mu rzeczy do czasowego z niej korzystania, a biorący ma obowiązek jej zwrotu.

Na czym to polega:

 • Przedmiotem umowy użyczenia mogą być zarówno nieruchomości (np. lokal mieszkalny, użytkowy), jak i przedmioty ruchome (np. komputer, samochód).
 • Umowa powinna określać sposób używania rzeczy przez daną organizację, np. to, że lokal będzie jej siedzibą (biurem). Organizacja ma obowiązek korzystać z tego lokalu w sposób odpowiadający zapisom w umowie.
 • Może być zawarta na czas oznaczony (wtedy ustaje w ustalonym w umowie czasie) lub na czas nieoznaczony (np. kończy się wtedy, gdy organizacja „uczyniła z niej użytek przewidziany w umowie”).
 • Umowa może być zawarta w dowolnej formie – także ustnie – ale dla celów dowodowych warto, aby była pisemna. Pamiętajmy też, że wszelkie jej zmiany będą wymagały zachowania tej samej formy, w której została zawarta.
 • Najczęściej organizacja zobowiązuje się w umowie do pokrywania kosztów utrzymania rzeczy użyczonej (płacenia czynszu, rachunków za gaz, prąd i wodę użyczanego lokalu itp.) i innych związanych z jej eksploatacją.
 • Bez zgody użyczającego organizacja nie może użyczyć lokalu komuś innemu. Można to ustalić i zapisać w umowie, np. że organizacja ma prawo do powierzania lokalu innym osobom, ale że zgoda taka wymaga formy pisemnej.
 • Użyczający nie ma obowiązku utrzymywania lokalu w stanie zdatnym do umówionego użytku, czyli organizacja nie może żądać od niego, aby w trakcie trwania umowy użyczający np. remontował lokal.
 • Jeśli właściciel lokalu jest jednocześnie członkiem zarządu organizacji, która chce użyczyć od niego lokal, umowę powinni podpisać pozostali członkowie zarządu (zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie) jako biorący w używanie oraz właściciel tego lokalu (członek zarządu organizacji) jako strona użyczająca. Zarząd może też udzielić pełnomocnictwa do zawarcia umowy przez pełnomocnika – w imieniu organizacji.
 • Zawarcie umowy użyczenia może wiązać się też z obowiązkami podatkowymi.

Aby przejść do wzoru umowy użyczenia kliknij tutaj.

Cały dział związany z lokalem (siedzibą) fundacji/stowarzyszenia, w tym przykładowe wzory umów użyczenia i najmu oraz informacje o podatkach znajdziesz tutaj: http://poradnik.ngo.pl/lokal.

Jeśli uważasz, że jakichś informacji brakuje, coś trzeba zmienić daj nam znać mailem: .


Źródło: poradnik.ngo.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 35 9

Skomentuj

KOMENTARZE

 • [+] Rozwiń komentarz Nie działający link ~Wojciech 19.01.2016, 02:30 link podany na końcu artykułu www.poradnik.ngo.pl/x/432687 - dostęp jest chroniony hasłem ODPOWIEDZ
 • pytanie ~kamil 05.07.2010, 08:25 to jak to wygląda powiedzmy że stowarzyszenie które nie prowadzi działalności może użyczyć za darmo lokal od stowarzyszenia 2 ?? ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • księgowość
 • prawo