Przejdź do treści głównej

Skorzeszyce k. Kielc. Bezpłatny trening interpersonalny

autor(ka): Justyna Strzelecka
2010-01-10, 09:27
archiwalne
Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie rozpoczęło nabór na kolejne edycje bezpłatnego treningu interpersonalnego. Zajęcia odbywać się będą w miesiącach luty, marzec oraz kwiecień 2010 w Skorzeszycach k. Kielc. Oferta jest skierowana do osób z terenu województwa świętokrzyskiego posiadających zatrudnienie lub nieaktywnych zawodowo, które działają w sektorze ekonomii społecznej bądź wyrażą taką chęć.

Trening interpersonalny to oparty na procesie grupowym program pracy nad samym sobą. W trakcie zajęć poznajemy swoje cechy, typowe zachowania, emocje, oraz poznajemy swoją osobę w zakresie kontaktów interpersonalnych. Trening interpersonalny to chwila zatrzymania się i przyjrzenia sobie i innym. Odkrycia własnych emocji, zachowań, do jakich mamy tendencje, a także nauki budowania dobrego kontaktu z ludźmi i porozumiewania się.

Warsztaty te polecane są osobom mającym na co dzień kontakt z drugim człowiekiem, szczególnie pracownikom ośrodków samopomocy, ośrodków interwencji kryzysowej, komórek społecznych urzędów miasta, gminy, instytucji pomocy, integracji społecznej i rynku pracy, pracowników oświaty, a także organizacji działających w obszarze pomocy społecznej i wykluczenia.

Zajęcia obejmują łącznie 40 h szkoleniowych, realizowanych podczas 5 dni szkoleniowych. Wszelkie koszty związane z organizacją pokrywa organizator (tj. zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport). Każdy uczestnik na zakończenie otrzyma certyfikat potwierdzający udział w treningu interpersonalnym.

Czas trwania: 5 dni (40 godzin szkoleniowych realizowanych w ciągu 5 dni)

Termin realizacji:

  • 17 - 21 lutego 2010
  • 17 - 21 marca 2010
  • 14 - 18 kwietnia 2010

Miejsce: Ośrodek – Diecezjalny Dom Rekolekcyjny, Skorzeszyce, pokoje 1 i 2 osobowe.

Beneficjentami mogą być osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, jak również osoby nieaktywne zawodowo (niepracujące, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy).

Jedynym warunkiem udziału jest złożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w Biurze Projektu, ul. Karczówkowska 36.

Na komplet dokumentów składa się:

  1. formularz zgłoszeniowy
  2. zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie (dla osób nieaktywnych zawodowo)
  3. kserokopia dowodu osobistego

Dokumenty te znajdują się na stronie internetowej projektu www.nadziejarodzinie.org.pl/wires w zakładce dokumenty do pobrania.

Formularz zgłoszeniowy oraz wzory zaświadczeń dostępne w zakładce dokumenty do pobrania.

Wszelkie informacje można uzyskać u koordynatora projektu – p. Justyna Strzelecka, tel. (41) 366 94 02.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Źródło: Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie
Miejsce: Skorzeszyce k. Kielc
Data wydarzenia: od 2010-02-17 do 2010-04-18
Organizator:

Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

Adres:

ul. Karczówkowska 36 Kielce,

Tel.:

(41) 366 94 02

Faks:

(41) 366 94 13

E-mail:

j.strzelecka@nadziejarodzinie.org.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia społeczna
  • osoby bezrobotne
  • rozwój osobisty
  • rozwój zawodowy