Przejdź do treści głównej

Aktywizacja Zawodowa Niepełnosprawnych

autor(ka): Natalia Jarosz
2009-03-19, 09:47
archiwalne
W dniach 10 – 11 marca br. w siedzibie Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hempla 5 w Lublinie odbyły się Zajęcia z Aktywizacji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych, w których udział wzięło kilkanaście osób z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i zarejestrowanych w naszej Agencji.

W trakcie 2-dniowych warsztatów aktywizacyjnych uczestnicy mieli możliwość określić własne umiejętności, możliwości i predyspozycje zawodowe, wzmocnić poczucie własnej wartości, odpowiadając sobie na pytania: Co umiem robić najlepiej? Jakieś mam pozytywne cechy charakteru? w jakiej dziedzinie mam najwięcej doświadczenia? itp. W samookreśleniu swoich słabych i mocnych stron pomogła projekcja filmu pt. „Poczucie własnej wartości a funkcjonowanie zawodowe”.

Psycholog Anna Łagód oraz doradca zawodowy Natalia Oniszczuk zapoznały uczestników zajęć aktywizacyjnych również z metodami poszukiwania pracy, zwracając przy tym szczególną uwagę na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji. Nieodłączną częścią tych zajęć były oczywiście praktyczne ćwiczenia w pisaniu listu motywacyjnego oraz życiorysu zawodowego. Nasi specjaliści zaprezentowali także zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz autoprezentacji, tym samym przygotowując uczestników zajęć aktywizacyjnych do rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami.

Prawnik Andrzej Adamczuk omówił natomiast podczas zajęć zasady funkcjonowania Osób Niepełnosprawnych na rynku pracy w kontekście obowiązujących przepisów prawnych. Zapoznał kursantów z rodzajami orzeczeń, umów o pracę i świadczeń społecznych; omówił kwestie dorobienia do pobieranych świadczeń, zasady zawieszania pobieranych rent, a także wyjaśnił pojęcie całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Zapoznał również uczestników zajęć aktywizacyjnych z uprawnieniami pracowników niepełnosprawnych wynikającymi z Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej.

Zdobyte informacje i umiejętności z pewnością przydadzą się naszym podopiecznym podczas rozmów kwalifikacyjnych na Giełdach Pracy, które odbędą się 12 marca 2009 w siedzibie naszej Agencji Zatrudnienia.

Wszystkim uczestnikom Zajęć Aktywizacyjnych serdecznie dziękujemy oraz życzymy powodzenia w zdobyciu dobrej pracy!


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi
Miejsce: Lublin
Organizator:

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Adres:

Lublin ul. Hempla 5, 20-008 ,

Tel.:

(81) 534-82-90

Faks:

(81) 534-82-95

E-mail:

praca@ffm.pl

Www:

http://www.praca.ffm.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • osoby z niepełnosprawnościami