Przejdź do treści głównej

Lublin. Uroczyste wręczenie świadect za udział w szkoleniach komputerowych ECDL [relacja]

autor(ka): Natalia Jarosz
2009-01-29, 10:20
archiwalne
27 stycznia 2009 roku, w siedzibie Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi, odbyło się uroczyste wręczenie świadectw uczestnikom kolejnej edycji szkolenia komputerowego ECDL, które przebiegało w okresie od 6 października do 10 grudnia 2008 r.

W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Fundacji Fuga Mundi - Marek Piasecki, Kierownik Działu Realizacji Pomocy Publicznej Lubelskiego Oddziału PFRON – Antonina Umińska, Redaktor Biuletynu Informacji Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” – Agnieszka Kosierb, psycholog – Anna Łagód, doradca zawodowy – Natalia Oniszczuk, pośrednik pracy - Kamil Skowron oraz specjalista ds. informacji i promocji – Natalia Jarosz.

Kurs ECDL realizowany w ramach zadania "Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji Programu „PARTNER III”, był skierowany do osób niepełnosprawnych długotrwale bezrobotnych lub poszukujących po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy. W ramach realizowanych działań uczestnicy mieli możliwość poszerzyć i udoskonalić umiejętności wykorzystania komputera, uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe, a zatem zwiększyć swoje szanse na znalezienie odpowiedniego zatrudnienia. Zakres materiału szkoleniowego składał się z siedmiu modułów i obejmował:

1. podstawy użytkowania i zastosowania komputerów

2. znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania

3. poprawne użycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów

4. wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń: przygotowania budżetów, opracowania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych

5. tworzenie i wykorzystanie baz danych do organizacji dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich

6. użycie technik graficznych, oferowanych przez komputery, jako efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu

7. użycie ogólnoświatowej sieci komputerowej do pozyskania informacji i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów.

Aby uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych uczestnicy kursu musieli zdać 7 egzaminów, przeprowadzonych przez upoważnionych egzaminatorów ECDL w siedzibie Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie. Rezultaty egzaminów zostały odnotowane w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych (EKUK) kandydata, który uzyskał bezterminowo ważny Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych po zaliczeniu całego materiału szkoleniowego. Aby uzyskać Certyfikat ECDL nasi uczestnicy szkolenia musieli pomyślnie zdać jeden teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej oraz sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętności wykorzystania komputera.

Podczas uroczystości poświęconej podsumowaniu kolejnej edycji szkolenia komputerowego ECDL Kierownik Działu Realizacji Pomocy Publicznej Lubelskiego Oddziału PFRON Antonina Umińska wręczyła Zaświadczenia Ukończenia Szkolenia Komputerowego ECDL

9 osobom, spośród których 5 osobom przyznano Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

Dzięki szkoleniu komputerowemu ECDL, jak również Zajęciom z Aktywizacji Zawodowej i Giełdom Pracy, zorganizowanym i przeprowadzonym przez Agencję Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi, dwie uczestniczki szkolenia znalazły zatrudnienie w pełnym wymiarze godzinowym w PZU ŻYCIE S.A. O/Lublin na stanowisku księgowej, a także Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Mieszkańców na stanowisku starszej telefonistki.

Wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie www.praca.ffm.pl
Miejsce: Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie
Organizator:

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Adres:

ul. Hempla 5 Lublin, 20-008 ,

Tel.:

081 534 82 90

Faks:

081 534 82 95

E-mail:

praca@ffm.pl

Www:

http://www.praca.ffm.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • nowe technologie
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • rozwój zawodowy