Przejdź do treści głównej

Ankieta, czyli obywatele o ekologii


2003-07-24, 12:49
archiwalne
WWF Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody, wraz z organizacjami partnerskimi, badaniem rozpoczął po polskiej stronie dorzecza Odry serię działań mających na celu zachowanie dziedzictwa przyrodniczego tego regionu po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
Aby szeroko zakrojone działania odniosły jak największy skutek, organizacje postanowiły najpierw sprawdzić, jakie są potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnych w stosunku do takiej propozycji.

Organizacje pozarządowe współpracujące z WWF w ramach przedsięwzięcia pod nazwą ‘Zrównoważony rozwój regionalny w dorzeczu Odry - projekty modelowe’ - Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, PTPP ‘proNatura’, Federacja Zielonych Opole, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej ‘Zielona Akcja’, Fundacja Kultury Ekologicznej oraz Klub Przyrodników - w ciągu najbliższych dwóch tygodni przeprowadzą na terenach objętych zakresem działania ‘Ankietę’. W ankiecie reprezentacja mieszkańców wypowie się czy akceptuje zaproponowane przez organizacje inicjatywy oraz wskaże najważniejsze z ich punktu widzenia potrzeby.

Każdy z sześciu projektów zakłada działania w innej dziedzinie obejmujące m.in. promocję produktów regionalnych, wykorzystanie biomasy, organizację sieci ‘zielonych punktów’ (są to miejsca mające łączyć funkcje punktów informacyjnych, taniej bazy noclegowej i np. wypożyczalni rowerów) czy wspieranie zmian w sposobie gospodarowania na terenach zalewowych (zamiana gruntów ornych na użytki zielone). Siłę tych projektów ma stanowić możliwości wzajemnego korzystania z doświadczeń.

Produkt regionalny może być w przyszłości promowany tam gdzie obecnie tworzone są zielone punkty, natomiast przeniesienie tych doświadczeń w inne regiony może stać się możliwe dzięki wypracowaniu dobrej współpracy między samorządami a organizacjami pozarządowymi.

Ankieta zostanie przeprowadzona na terenie każdego projektu modelowego. O opinię poproszeni będą decydenci odpowiedzialni za ochronę środowiska, rolnictwo, a także osoby mające wpływ na kształtowanie świadomości społecznej mieszkańców oraz na decyzje lokalnych władz na terenach projektów modelowych.

W pierwszej grupie znajdą się osoby z władz samorządowych, członkowie zarządu, członkowie rady gminy oraz urzędnicy. W drugiej natomiast reprezentanci władz lokalnych, wybierani przez społeczność lokalną m.in. sołtysi. W ostatniej grupie docelowej adresatami ankiety zostaną lokalni liderzy i animatorzy opinii, w tym między innymi: dziennikarze mediów lokalnych, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele zajmujący się działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Wyniki ankiety pozwolą na wprowadzenie modyfikacji do planowanych działań oraz posłużą do ich skonkretyzowania w drugiej fazie przedsięwzięcia. Przekazane opinie i uwagi będą także pomocne przy planowaniu działań uzupełniających prace rządu w ramach krajowego Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wskażą także kierunki lepszego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz środków krajowych.

Więcej informacji na stronie: http://www.wwf.pl/dbu.php.

Szczegółowych informacji udziela Piotr Nieznański - Kierownik projektu 'Odra', WWF Polska, tel.
601 817 060, e-mail: .

Projekt 'Zrównoważony rozwój regionalny w dorzeczu Odry - projekty modelowe' finansowany jest przez Deutsche Bundesstiftung Umwelt (http://www.dbu.de).

Źródło: Łukasz Chałuda lchaluda@wwf.pl
Miejsce: Polska
Data wydarzenia: 2003-07-24
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekologia, środowisko
  • rozwój regionalny
  • z badań III sektora