Przejdź do treści głównej

Likwidacja Funduszu Alimentacyjnego

autor(ka): na podst. inf. int. RK
2003-07-10, 10:14
archiwalne
Projekt ustawy o świadczeniach rodzinnych zakłada poważne zmiany w sposobie wypłacania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Dziś pieniądze z funduszu nie są dzielone racjonalnie. Wysokość świadczenia zależy od kwoty zasądzonych alimentów, chociaż i tak większość pieniędzy na wypłaty pochodzi z budżetu państwa. Projektodawcy ustawy – Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - starają się wyjaśnić, dlaczego należy wprowadzić zmiany w zasadach wypłacania tego świadczenia.
Ustawa o świadczeniach rodzinnych jest elementem szerszego planu reformy systemu zabezpieczenia społecznego. Pisaliśmy o tym w wiadomości: ‘Kobiet w parlamencie rozmawiają o świadczeniach rodzinnych'. Poniżej prezentujemy fragmenty wyjaśnień resortu pracy dotyczących planu likwidacji Funduszu Alimentacyjnego, opublikowane na stronie ministerstwa 7 lipca 2003 r. (cały tekst dostępny na stronach ministerstwa).

*******************

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego to najbardziej dynamicznie rozwijające się świadczenia socjalne w ostatnim 13-leciu. Planowana likwidacja Funduszu Alimentacyjnego i reorganizacja sposobu wypłacania świadczeń oprócz nadziei budzi także obawy.

Projektowane rozwiązania w zakresie świadczeń rodzinnych, przewidują likwidację Funduszu Alimentacyjnego i zastąpienie świadczeń wypłacanych w jego ramach dodatkiem do zasiłku rodzinnego dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jednym z powodów, dla którego zamierza się zlikwidować Fundusz Alimentacyjny jest ogromna dynamika świadczeń realizowanych w ramach tego Funduszu. Wystarczy zauważyć, że od 1990 r. liczba świadczeniobiorców wzrosła blisko pięciokrotnie. Dodatkową wadą tych rozwiązań jest uzależnienie wysokości świadczeń wypłacanych z FA od wysokości zasądzonych przez sąd alimentów (z ograniczeniem górnej wysokości świadczenia do kwoty stanowiącej 30% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 618,60 zł). Konsekwencją tego stanu rzeczy jest dysproporcja świadczeń z FA, objawiająca się w indywidualnym zróżnicowaniu ich wysokości, nie zawsze będącym w zgodzie z odpowiednim zróżnicowaniem sytuacji dochodowej rodzin.

Na tle innych świadczeń socjalnych realizowanych na rzecz rodzin znajdujących się niejednokrotnie w dużo trudniejszej sytuacji materialnej, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wypadają wyjątkowo korzystnie, choć trudno je uznać za sprawiedliwe. Znamienne, że w ostatnich latach coraz więcej rodzin pełnych korzysta z tego świadczenia. Sądy orzekające w sprawach alimentów często, mając na uwadze dobro dziecka, nie do końca realnie oceniają możliwości wywiązywania się osoby zobowiązanej do alimentacji z nałożonych na nią obciążeń, czego efektem jest wzrost liczby dłużników i jeszcze gwałtowniejszy wzrost ciążących na nich zobowiązań.

W świetle powyższych informacji likwidacja Funduszu Alimentacyjnego i propozycja bardziej sprawiedliwego podziału środków wydawanych dotychczas w jego ramach znajduje pełne uzasadnienie.

Fundusz Alimentacyjny przestanie istnieć (...). Środki budżetowe przekazywane dotąd do FA oraz dotychczasowi świadczeniobiorcy FA zostaną przejęci przez nowy system świadczeń rodzinnych. Świadczeniobiorcy będą mieli prawo do świadczenia proponowanego dla wszystkich rodzin samotnie wychowujących dzieci. Będzie to świadczenie w formie dodatku do zasiłku rodzinnego w jednakowej wysokości na każde dziecko wychowywane w rodzinie niepełnej, przyznawane niezależnie od otrzymywanych alimentów, przy spełnieniu kryterium dochodowego właściwego dla zasiłku rodzinnego.

******************

Ostatnim, ale chyba najpoważniejszym i najbardziej skomplikowanym elementem przygotowywanych reform, jest nowa ustawa o pomocy społecznej. Zapraszamy do zapoznania się z opinią na temat tego projektu, jaką zaprezentowała nam Ogólnopolska Federacja Pracodawców Socjalnych. Chociaż sam projekt nie został jeszcze udostępniony w serwisie MGPIPS - można jednak znaleźć jego wersję na stronie www.barka.org.pl.


Źródło: www.mgpips.gov.pl
Miejsce: Warszawa
Data wydarzenia: od 2003-07-10
Organizator:

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Adres:

ul. Nowogrodzka 1/3/5 Warszawa, 00-513 ,

Tel.:

(0-22) 66-10-100

E-mail:

BIP@mpips.gov.pl

Www:

www.mgpips.gov.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • współpraca z administracją