Przejdź do treści głównej

Nowa ustawa wypadkowa

autor(ka): Joanna Łochowska
2003-01-30, 15:52
archiwalne
1 stycznia 2003 roku weszła w życie nowa ustawa wypadkowa, czyli: Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2002, nr 199 poz. 1673).
Najistotniejszymi zmianami wprowadzonymi przez tę ustawę są:

  • zniesienie możliwości swobodnego dorabiania do otrzymywanego świadczenia przez osoby otrzymujące renty z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
  • zmniejszenie kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy,
  • zlikwidowanie odszkodowań z tytułu wypadków w drodze do pracy i z pracy.


Do tej pory (1 stycznia 2003) osoby pobierające świadczenia z tytułu wypadków przy pracy były uprzywilejowane w stosunku do zwykłych rencistów (tzn. pobierających świadczenia z tytułu niezdolności do pracy). Jeśli były emerytami, miały prawo do półtora świadczenia: całej renty i połowy emerytury, albo odwrotnie - jak wolały. Również podstawa wymiaru świadczenia wypadkowego nie była ograniczona do 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia, tylko obliczana od faktycznych zarobków. Ponadto niewątpliwym udogodnieniem dla osób, które utraciły zdrowie przy pracy, niejako rekompensatą za doznane nieszczęście, była możliwość nielimitowanego zarobkowania.

Od 1 stycznia 2003 roku będzie inaczej: prawo do wypłaty półtora świadczenia będzie miał tylko ten rencista wypadkowy – emeryt, który nie zarabia ani złotówki. Natomiast ten, który zarabia, choćby minimalnie, będzie miał prawo tylko do jednego świadczenia: albo renty wypadkowej, albo emerytury.
Od tego roku osoby otrzymujące świadczenie wypadkowe, podobnie jak wszyscy pozostali emeryci i renciści, będą mogli bez uszczerbku dla swoich świadczeń zarabiać do 1467,10 zł (tj. 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia). Przy zarobkach powyżej tej kwoty, ale nie przekraczających 2724,60 zł (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) ich świadczenie ulegnie uszczupleniu o kwotę zarobków przekraczającą 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast przy zarobkach powyżej 130 proc. prawo do renty wypadkowej ulegnie zawieszeniu na czas osiągania dochodów przekraczających kwotę graniczną.

Dla ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych istotne jest również jednorazowe odszkodowanie. Teraz wynosi ono 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Tak będzie również w przyszłości - od 1 kwietnia 2007 roku. Teraz, przejściowo, będzie ono niższe: od 1 kwietnia 2003 do 31 marca 2004 wyniesie 16 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a potem co rok będzie rosło o 1 proc., aż do osiągnięcia zapisanej w ustawie wartości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za 1 proc.

Od tego roku nie będzie już przysługiwało jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku zaistniałego w drodze do pracy lub z pracy. Regulacje dotyczące tych wypadków znajdują się od tego roku nie w ustawie wypadkowej, ale w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawodawca zachował jednak prawo osoby poszkodowanej w wypadku w drodze do pracy lub z pracy do 100-proc. wynagrodzenia za czas choroby spowodowanej takim wypadkiem i zasiłku chorobowego z tego tytułu.

Źródło: Rzeczpospolita i Gazeta Prawna
Miejsce: Warszawa
Data wydarzenia: 2003-01-30
Organizator:

Związek Biur Porad Obywatelskich

Adres:

ul. Śniadeckich 12/16 m.17 Warszawa, 00-656 ,

Tel.:

(22) 622 55 54

Faks:

(22) 622 55 53

E-mail:

zbpo@zbpo.org.pl

Www:

http://www.zbpo.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

  • Renta wypadkowa ~ 10.12.2004, 01:05 Posłowie z Sejmu powinni sobie ograniczyć pobory.Wydaję miesięcznie 600zł na leki do oka.Nową rentę otrzymuję w wysokości 685zł47gr.Zostaje 85zł47gr. Gdybym niepracował zostawałoby z renty 286.79gr.+85.47gr=372.26gr. i za takie pieniądze miałbym żyć??.Wiadomo co jest w ustawie zniewolono nas jeśli zarobisz więcej zabierzemy rentę.A ty zostaniesz ze swoją chorobą i radz sobie sam.Jak ztego wynika Sejm działa przeciwko ludziom pracy,dbając tylko o swoje kieszenie. Z poważaniem Andrzej ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • prawo