Przejdź do treści głównej

Składki członkowskie

autor(ka): Lena Kosowska
2008-09-04, 11:57
archiwalne
Składki członkowskie to obowiązkowe wpłaty członków stowarzyszenia na rzecz stowarzyszenia. Zbierane są zarówno w stowarzyszeniach rejestrowanych w KRS, w stowarzyszeniach zwykłych rejestrowanym w starostwie, jak też w związkach stowarzyszeń.

Art. 33 art. 2. ustawy Prawo o stowarzyszeniach tak opisuje składki członkowskie „Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej”. Informacje o sposobie uzyskiwania składek członkowskich (czyli o tym kto ustala, zmienia ich wysokość, kto je zbiera itp.) muszą być umieszczone w statucie stowarzyszenia (art. 10 ust. 1 pkt 7).

Czy składki są obowiązkiem?

Płacenie składek członkowskich jest jednym z najważniejszych obowiązków członków stowarzyszenia, a uchylanie się od tego może być powodem wykluczenia ze stowarzyszenia. Z tego obowiązku zwalnia się członków honorowych stowarzyszenia (czyli osoby zasłużone dla organizacji; informację o tym kto może zostać takim członkiem i jakie są zasady nadawania takiego tytułu określa statut).

Stowarzyszenia zwykłe (rejestrowane w starostwie na podstawie regulaminu) mogą pokrywać koszty swoich działań wyłącznie ze składek członkowskich (art. 42 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Czy w fundacji trzeba płacić składki?

Fundacja nie ma członków i w związku z tym nie występują też składki członkowskie.

Czy w związkach stowarzyszeń i federacjach organizacji obowiązują składki?

Ponieważ związki stowarzyszeń i innych osób prawnych tworzone są na mocy art. 22 ustawy Prawo o stowarzyszeniach działają na podstawie przepisów tej ustawy tak jak inne stowarzyszenia, a zatem i ich członków dotyczy obowiązek płacenia składek.

Osoby prawne tworzące taki związek, podobnie jak członkowie w stowarzyszeniu, mają obowiązek wpisania do statutu regulacji dotyczących składek członkowskich (czyli o tym kto ustala lub zmienia ich wysokość, kto je zbiera itp.). Organizacje będące członkami związków i federacji powinny zadbać o to, by mieć dokument poświadczający wpłatę składek członkowskich.

Kto ustala wysokość składek?

W ustawodawstwie nie ma aktów prawnych określających wysokość składki członkowskiej w stowarzyszeniu. Zależy to od statutu stowarzyszenia. Zazwyczaj wysokość i częstotliwość płacenia składek przez członków ustala zarząd. Walne zebranie członków może zatwierdzić uchwałę zarządu o składkach, może ją zmienić. Równie dobrze może to być w całości kompetencja walnego – ustalanie wysokości i częstotliwości płacenia składek, jak też określenie sankcji wobec członków uchylających się od tego obowiązku.

Podsumowując – składki członkowskie są ustalane albo przez walne zgromadzenie członków albo przez zarząd, a regulują to zapisy w statucie danego stowarzyszenia.

Czy zbieranie składek jest obowiązkowe?

Składki są obowiązkowe. Informacje o sposobie uzyskiwania składek członkowskich (czyli o tym kto ustala ich wysokość, kto je zbiera, itp.) muszą być umieszczone w statucie stowarzyszenia (art. 10 ust.1 pkt 7).

W ustawodawstwie nie ma aktów prawnych określających sankcje wobec stowarzyszeń, które składek nie zbierają. Dlatego restrykcyjne „wyrzucanie” członków za niepłacenie składek zależy od polityki stowarzyszenia. Jednak dla wielu małych stowarzyszeń składki członkowskie są podstawą bytu i najważniejszym źródłem środków na działania. W stowarzyszeniach otrzymujących dotacje składki nie stanowią zazwyczaj tak dużej części budżetu, ale nawet te skromne pieniądze przeznaczane są na pokrycie kosztów niekwalifikowanych, nieprzewidzianych w projekcie lub wkładów własnych do projektów.

Czy składki członkowskie są opodatkowane?

Składki członkowskie nie są opodatkowane. Art 17 ust. 1 pkt 40 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) mówi, że wolne od podatku są „składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych – w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą”.

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

 

Artykuł ukazał się w miesięczniku organizacji pozarządowych gazeta.ngo.pl - 06 (54) 2008; www.gazeta.ngo.pl

Źródło: gazeta.ngo.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

  • [+] Rozwiń komentarz Zwolnienie z opłacania składek. ~Piotr 18.01.2017, 09:24 Czy zarząd może zwolnić zwykłego członka z opłacania składek członkowskich? ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz Wątpliwości ~Andrzej 08.09.2008, 09:47 Nie wiem na jakiej podstawie Autorka stwierdza, że składki są jednym z najważniejszych obowiązków stowarzyszenia. Czy Ustawa nakazuje płacić składki? Czy tylko wskazuje o takiej możliwości i jakie są z tym związane procedury. Obowiązki wynikają ze statutu/regulaminu, a nie z ustawy. Osobiście dostrzegam pewną lukę w prawie istotną dla bardzo wielu małych (początkujacych) stowarzyszeń: Jakakolwiek działalność finansowa, a więc zbieranie składek generuje (logicznie rzecz biorąc) obowiązki sprawozdawczości finansowej, prowadzenie ksiąg finansowych. A jeżeli Stowarzyszenie nie chce ponosić takowego ciężaru i nie wprowadziło składek - powinna być ustawowa możliwość zwolnienia z obowiązków względem urzędu skarbowego. ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz Zwolnienie podatkowe ~Marcin 04.09.2008, 02:13 SKładki członkowskie osób fizycznych sa zwolnione na mocy ustawy o pdof, a co ze skladkami od czlonkow federacji - osob prawnych? ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • kadry, zespół, zatrudnienie
  • księgowość
  • prawo