Przejdź do treści głównej

Kodeks dobrej praktyki rolniczej

autor(ka): Magda Dobranowska (redakcja ngo.pl)
2002-09-04, 09:14
archiwalne
Na stronie internetowej serwisu projektu 'Ochrona środowiska na terenach wiejskich' można zapoznać się z nową wersją 'Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej'. Jest to dokument dotyczący spraw ochrony środowiska w rolnictwie.
Kodeks dostępny jest na stronie http://www.ostw.pl/kdpr.html .

"Często niewielkie zmiany w życiu gospodarstwa mogą wpłynąć na poprawę stanu środowiska i jakości wody. Część dobrych praktyk opisanych w Polskim Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej nie wymaga wielkich nakładów finansowych, a mogą one zdecydowanie poprawić zdrowie mieszkańców wsi” - piszą autorzy Kodeksu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska.

W Kodeksie poruszone zostały m.in. takie tematy jak: prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa, urządzanie i zarządzanie gospodarstwem rolnym w rolnictwie zrównoważonym, ochrona wód, ochrona gruntów rolnych, ochrona krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności, infrastruktura obszarów wiejskich oraz skrócony zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej dla potrzeb wdrażania Dyrektywy Azotanowej.

W zamyśle autorów, Kodeks ma stanowić punkt odniesienia dla szeregu regulacji prawnych.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą wziąć aktywny udział w ocenie Kodeksu. Uwagi i opinie można zamieszczać na forum listy dyskusyjnej. Aby zapisać się na listę należy wysłać e-mail na adres: i w temacie wpisać słowo "subscribe".Źródło: Ryszard J.Rogowski, kierownik projektu 'Ochrona środowiska na terenach wiejskich'
Data wydarzenia: 2002-08-08
Organizator:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekologia, środowisko
  • nowe technologie
  • prawo
  • wieś
  • współpraca z administracją