DZIŚ

kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

Kodeks dobrej praktyki rolniczej

Na stronie internetowej serwisu projektu 'Ochrona środowiska na terenach wiejskich' można zapoznać się z nową wersją 'Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej'. Jest to dokument dotyczący spraw ochrony środowiska w rolnictwie.

Wiadomość archiwalna

A A A

Kodeks dostępny jest na stronie http://www.ostw.pl/kdpr.html .

"Często niewielkie zmiany w życiu gospodarstwa mogą wpłynąć na poprawę stanu środowiska i jakości wody. Część dobrych praktyk opisanych w Polskim Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej nie wymaga wielkich nakładów finansowych, a mogą one zdecydowanie poprawić zdrowie mieszkańców wsi” - piszą autorzy Kodeksu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska.

W Kodeksie poruszone zostały m.in. takie tematy jak: prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa, urządzanie i zarządzanie gospodarstwem rolnym w rolnictwie zrównoważonym, ochrona wód, ochrona gruntów rolnych, ochrona krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności, infrastruktura obszarów wiejskich oraz skrócony zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej dla potrzeb wdrażania Dyrektywy Azotanowej.

W zamyśle autorów, Kodeks ma stanowić punkt odniesienia dla szeregu regulacji prawnych.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą wziąć aktywny udział w ocenie Kodeksu. Uwagi i opinie można zamieszczać na forum listy dyskusyjnej. Aby zapisać się na listę należy wysłać e-mail na adres: i w temacie wpisać słowo "subscribe".


data wydarzenia: 2002-08-08
organizator: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska
źródło: Ryszard J.Rogowski, kierownik projektu 'Ochrona środowiska na terenach wiejskich'
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.