Przejdź do treści głównej

Nowe opłaty w KRS od 10 marca 2007

autor(ka): oprac. Renata Niecikowska (prawo.ngo.pl)
2007-03-01, 11:10
archiwalne
Już za kilka dni opłata za zarejestrowanie fundacji i stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym zmniejszy się z 500 do 250 zł. Zaczną też obowiązywać nowe, ustawowe zwolnienia z opłat, m.in. dla części organizacji pożytku publicznego.

Zmniejszenie opłat
Od 10 marca 2007 r. opłata za wpis stowarzyszeń i fundacji do KRS wynosi 250 zł (art. 53 zmienionej ustawy o kosztach sądowych obowiązujący), czyli oznacza to zmniejszenie jej o połowę, ponieważ wcześniej wynosiła 500 zł.

Jeśli wpis obejmuje też rejestr przedsiębiorców to opłata wyniesie 1000 zł.

UWAGA: Nadal obowiązuje też art. 17 ust 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z którym postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do KRS jest wolne od opłat sądowych. Tak więc, na mocy tego artykułu, stowarzyszenie nie powinno płacić za rejestrację w KRS. I w związku z tym mogą powstawać różnice w opłatach pobieranych przez KRS za rejestrację.

Ustawowe zwolnienie z opłat
Ważne jest też to, że część organizacji ustawowo zwolniono z opłat w niektórych sytuacjach (chodzi o takie opłaty jak np. 150 zł za zmianę wpisu w KRS, 300 zł za wykreślenie z KRS, opłaty za wyciągi, opłaty za odpisy). I tak zgodnie z art. 104 ustawy o kosztach sądowych, obowiązującym od dnia 10 marca 2007 r., nie ponoszą opłat w KRS:

  • organizacje pożytku publicznego, ale tylko wtedy, gdy sprawa ta nie dotyczy prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,
  • stowarzyszenia i fundacje niemające statusu OPP (a także organizacje kościelne, wyznaniowe i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego) - nie poniosą one opłat w KRS tylko wtedy, gdy sprawa dotyczy zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W innych przypadkach, czyli jeśli sprawa nie dotyczy zadania publicznego zleconego na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stowarzyszenia i fundacje niemające statusu OPP będą ponosiły określone w przepisach opłaty.

Organizacje nadal będą mogły wnioskować o zwolnienie z opłaty za wpis
Inne, niż wymieniane wcześniej, organizacje społeczne, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, KRS może zwolnić z kosztów sądowych w ich własnych sprawach prowadzonych w związku z działalnością społeczną, naukową, oświatową, kulturalną, oświatową, sportową, dobroczynną, samopomocową, w zakresie ochrony konsumenta, ochrony środowiska i opieki społecznej. Zwalniając w kosztów sądowych sąd bierze pod uwagę cele statutowe organizacji i możliwości oraz potrzeby realizacji tych celów. Aby ubiegać się o zwolnienie organizacja musi złożyć wniosek w tej sprawie do KRS.

O tym jak można starać się o zwolnienie z opłat sądowych i wzór wniosku można znaleźć w serwisie prawo.ngo.pl.

Podstawa prawna:


Źródło: inf. własna
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

  • [+] Rozwiń komentarz pomieszanie pojec ~kriss79 01.03.2007, 11:49 Ten tekst jest bardzo niejasny i wprowadzający czytelników w błąd. Autorka pisze o zmniejszeniu opłat pobieranych od stowarzyszeń za rejestację, a przecież ustawa Prawo o stowarzyszeniach (która jest ustawą szczególną w stosunku do ustawy o kosztach sądowych), zwalnia stowarzyszenia od obowiązku opłaty za wpis. I co oznacza sformułowanie: "że opłata obowiązuje, jeśli nie jest realzowane zadanie zlecone w trybie ustawy o pożytku publicznym"? Nie wyobrażam sobie sytuacji, w któreh zadaniem zleconym jest np. założenie stowarzyszenia. Tekst wymaga natychamiastowej poprawki merytorycznej i konsultacji z prawnikiem/prawniczką. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • księgowość
  • pożytek publiczny
  • prawo