Przejdź do treści głównej

"Tajna" inicjatywa antykorupcyjna rządu

autor(ka): Grzegorz Makowski, Instytut Spraw Publicznych
2007-01-23, 17:20
archiwalne
Na posiedzeniu w dni 16 stycznia 2007 Rada Ministrów przyjęła nowy projekt ustawy o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji publicznych. Nowe regulacje dotyczą między innymi kwestii lustracji majątkowej osób pełniących funkcje publiczne. Rząd planuje ujawnienie oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy publicznych oraz kontrolowanie ich prawdziwości za pośrednictwem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ponadto osoby zatrudniane na stanowiskach publicznych w cztery miesiące od dnia powołania będą musiały zakończyć działalność gospodarczą, pozbyć się udziałów i akcji, rozwiązać stosunki pracy z innymi pracodawcami. W projekcie znalazł się również przepis zabraniający funkcjonariuszom publicznym łączenia stanowisk z członkostwem w zarządach fundacji i stowarzyszeń.
Nie jest do końca jasne, kogo będzie dotyczyła nowa ustawa, zwłaszcza jeśli chodzi o przepisy odnoszące się do organizacji pozarządowych. Nie wiadomo bowiem, jaką definicją funkcjonariusza publicznego posłużyli się projektodawcy. Niestety, projektu ustawy nie udostępniono opinii publicznej, a nasze wielokrotne starania o uzyskanie tego dokumentu spotkały się z zadziwiającym oporem urzędników Kancelarii Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji i Centrum Informacji Rządu. Warto przy tym zauważyć, że brak opublikowanego tekstu projektu ustawy stanowi nie tylko naruszenie ustawy o dostępie informacji publicznej, ale także art. 5 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, który stwierdza, że wszystkie projekty ustaw i rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów. To dość paradoksalna sytuacja, zważywszy, że omawiany projekt ustawy jest tak istotnym elementem antykorupcyjnej polityki rządu.

Źródło: podatki.pl, KPRM, materiały własne
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • korupcja
  • prawo