Przejdź do treści głównej

Ponad miliard euro na kulturę

autor(ka): na podst. inf. int. oprac. red.
2007-01-24, 10:59
archiwalne
W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na wzmocnienie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego rząd przeznacza 490 mln euro, a w programach regionalnych województwa przeznaczają na ten cel ok. 640 mln euro.

Razem daje to ponad 1,1 mld euro dotychczas alokowanych na cele związane z kulturą w perspektywie budżetowej na lata 2007 – 2013.

Podczas konferencji „Europa szansą dla kultury. Kultura szansą dla Europy” minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka podkreślała, że celem strategicznym polityki spójności jest zmniejszenie różnic w poziomie życia i rozwoju gospodarczego pomiędzy najbiedniejszymi i najbogatszymi regionami państw członkowskich. Aktywność kulturalna regionu nie jest bezpośrednio związana z jego zamożnością, jednak standardem europejskim jest wspieranie kultury wszędzie i inwestowanie więcej w regiony biedniejsze dlatego, że mają one większe kłopoty ze sfinansowaniem obiektów, pomysłów czy programów.

- Kultura jest niezwykle ważnym czynnikiem zarówno dla wzrostu konkurencyjności regionów i gospodarki; daje możliwość stworzenia miejsc pracy o wysokiej jakości; czyni go atrakcyjniejszym dla mieszkańców i inwestorów – podkreśliła minister.

Rozwój polskiej kultury w latach 2007 – 2013 będzie finansowany ze środków unijnych dwutorowo (z PO IiS oraz z RPO). W Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), w ramach oddzielnego 12. priorytetu, przeznaczone zostało 490 mln euro na wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. Stanowi to ok. 2% całkowitej alokacji w ramach PO IiŚ.

W ramach, przygotowywanych przez poszczególne województwa, Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) możliwe będzie finansowanie przedsięwzięć kulturalnych o znaczeniu regionalnym i krajowym. Na ten cel wszystkie województwa przeznaczają w sumie 643 mln euro.

Programy operacyjne, w tym PO IiŚ, zostały już przesłane do Komisji Europejskiej, dzięki temu pieniądze z tych programów być może będą dostępne jeszcze w tym roku. Prace nad RPO są na ukończeniu i one również wkrótce zostaną wysłane do Brukseli.

Łącznie z tych dwóch źródeł, w ciągu najbliższych siedmiu lat, polską kulturę zasili ponad 1,1 mld euro. Jednakże zdaniem minister Grażyny Gęsickiej ostateczna alokacja na pewno będzie większa, ponieważ proces programowania Europejskiej Współpracy Terytorialnej nie został jeszcze zakończony, a również z tych programów możliwe będzie finansowanie projektów o charakterze kulturalnym.

Więcej: www.funduszestrukturalne.gov.pl.

Miejsce: Warszawa
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • kultura
  • rozwój regionalny