Przejdź do treści głównej

Szkolenie "Opiekun/ka osób starszych i/lub niepełnosprawnych"

autor(ka): Monika Molenda
2018-06-05, 08:50
bezpłatne
Szkolenie skierowane do osób długotrwale bezrobotnych z województwa lubelskiego, realizowane w ramach projektu pn. "Czas na pracę - Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia z terenu województwa lubelskiego". Zajęcia rozpoczną się 29 czerwca 2018. Udział w nich jest bezpłatny.

Zakres kursu obejmuje m.in.:

- teoretyczna i praktyczna organizacja całodziennej opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną,

- wykonywanie podstawowych czynności związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego podopiecznego,

- udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub czasowej niedyspozycji,

- podstawy terapii, rehabilitacji i aktywizacji osób starszych, niepełnosprawnych,

- choroby wieku podeszłego,

- zasady żywienia osób starszych, chorych, niepełnosprawnych,

- podstawowe wiadomości o lekach.

Szkolenie kończy się zewnętrznym egzaminiem i otrzymaniem certyfikatu.

W ramach szkolenia przewidziany jest dodatek szkoleniowy oraz zwrot kosztów dojazdu.

Po pozytywnym zakończeniu szkolenia dla każdego uczestnika przewidziany jest 4-miesięczny staż.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Lublin, Chełm
Data wydarzenia: od 2018-06-29 do 2018-07-31
Organizator:

Fundacja E-Prosperity

Adres:

Aleje Racławickie 33/26A, 20-049 Lublin, woj. LU

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • ekonomia, rynek pracy
  • osoby bezrobotne
  • rozwój zawodowy