Przejdź do treści głównej

Szkolenie "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej"

autor(ka): Monika Molenda
2018-06-04, 08:53
bezpłatne
Bezpłatne szkolenie "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" w ramach projektu "Czas na pracę - Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia z terenu województwa lubelskiego". Szkolenie odbędzie się w terminie czerwiec - lipiec 2018 roku. Po ukończeniu szkolenia dla każdego uczestnika przewidziane są 4-miesięczne staże zawodowe.

Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. "Czas na pracę - Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu województwa lubelskiego".

Uczestnikami projektu mogą być:

- osoby w wieku 30 lat i więcej,

- długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia przez ostatnie 12 miesięcy) w szczególności: o rolnicy i/lub ich domownicy zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne (posiadający poniżej 2 ha przeliczeniowych) zamierzający odejść z rolnictwa, o osoby z niepełnosprawnościami, o kobiety, o osoby w wieku powyżej 50 lat, o osoby z niskimi kwalifikacjami;

- zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego.

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Czas trwania szkolenia: 150 godz./grupa.

Miejsce realizacji szkolenia: woj. lubelskie

Liczba uczestników szkolenia: 12 osób/grupa.

Planowane terminy realizacji: - czerwiec - lipiec 2018;

Opis szkolenia – Szkolenie prowadzone w formie wykładowej i warsztatowej. Szkolenie umożliwia zdobycie/usystematyzowanie/poszerzenie wiedzy z zakresu tematycznego zawodu sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

Zakres kursu obejmuje m.in.:

- przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy

- elementy towaroznawstwa handlu

- dokumentacja handlowa i magazynowa

- zasady BHP w jednostce handlowej

- organizacja zaplanowania i przyjmowania dostaw towarów

- obsługa kas fiskalnych i terminalu płatniczego

- marketing, sprzedaż i obsługa klienta

- zastosowanie programów komputerowych w obsłudze transakcji handlowych.

Kurs będie zakończony uzyskaniem kwalifikacji zawodowych – zdaniem formalnego egzaminu oraz uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.

Oczekiwane rezultaty:

- nabycie wiedzy z zakresu przepisów prawnych związanych z zawodem sprzedawcy,

- nabycie wiedzy z zakresu podstaw towaroznawstwa w handlu,

- nabycie umiejętności sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych,

- nabycie umiejętności obsługi programu komputerowego stosowanego w obrocie handlowym,

- nabycie umiejętności obsługiwania klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży i wiedzy z podstaw marketingu.

Każdy uczestnik zostanie przygotowany do:

- rozmowy z klientem,

- obsługi kasy fiskalnej (zajęcia praktyczne na kasach),

- wystawiania faktur oraz innych pokwitowań,

- przyjmowania reklamacji lub zwrotu,

- rozliczania utargu,

- przeprowadzania inwentaryzacji.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Lublin, Chełm
Data wydarzenia: od 2018-06-28 do 2018-08-19
Organizator:

Fundacja E-Prosperity

Adres:

Fiołkowa 7, 20-834 Lublin, woj. LU

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • osoby bezrobotne
  • rozwój zawodowy