Przejdź do treści głównej

Wrocław. Szkolenie "Jak sporządzić analizę ryzyka wymaganą przez RODO?"

autor(ka): Kinga Ogrodnik
2018-05-28, 08:47
płatne
Termin: 22 czerwca 2018 r. (poniedziałek) – godz. 9.30 – 16.00. Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław. Koszty szkolenia: 190 zł brutto/od osoby. Płatne przelewem przed terminem szkolenia. Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych.

Termin: 22.06.2018 r. (poniedziałek) – godz. 9.30 – 16.00.

Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Koszty szkolenia: 190 zł brutto/od osoby. Płatne przelewem przed terminem szkolenia.

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 14.06.2018r.

Dlaczego jest to ważne?

1. Analiza ryzyka jest podstawowym dokumentem w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z zasadą rozliczalności (art. 5 ust.2 RODO) musi ją mieć każdy kto przetwarza dane osobowe. Wszystkie inne procedury lub zabezpieczenia techniczne są pochodną analizy ryzyka. 2. W przypadku kontroli trzeba wykazać organowi nadzoru posiadanie analizy ryzyka i uzasadnić przyjętą metodologię sporządzania. 3. Brak analizy ryzyka podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa. (art. 83 ust. 4 RODO)

Cel: Omówienie poszczególnych etapów analizy ryzyka w oparciu o wskazówki GIODO, Wytyczne Grupy 29 oraz normę ISO 27000.

Program szkolenia:

ETAP 1 Określenie specyfiki organizacji
1. Opis kontekstu działania organizacji
2. Opis przetwarzanych danych 3. Opis środków technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu ochrony danych 4. Określenie metodologii akceptacji ryzyka

ETAP 2. Analiza wymagań RODO w zakresie przetwarzania danych
1. Określenie celu prawnego przetwarzania danych 2. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości 3. Inne zasady

ETAP 3. Ocena ryzyka
1. Identyfikacja zagrożeń i stopnia podatności
2. Identyfikacja następstw działań niepożądanych 3. Szacowanie poziomu ryzyka 4. Określenie listy i stopnia ryzyka

ETAP 4. Postępowanie z ryzykiem
1. Decyzja o akceptacji lub braku akceptacji ryzyka 2. Formy mitygowania ryzyka 3. Przenoszenie ryzyka na podmioty trzecie

Uczestnik otrzyma:
1. Etapy krok po kroku jak przygotować analizę ryzyka – omawianie i wspólne tworzenie w
oparciu o wcześniej przygotowane kwestionariusze
2. Jaką skalę przyjąć w ocenie ryzyka
3. Metodologie jakie ryzyko uznać za dopuszczalne 4. Wskazania kolejnych kroków 5. Odpowiedzi na swoje indywidualne pytania na szkoleniu

Prowadzący: Jarosław Greser – doktor nauk prawnych. Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją wiedzę pogłębiał na stażach badawczych w Genewie, Paryżu i Kopenhadze. Doktor nauk prawnych z zakresu prawa publicznego. Od 11 lat współpracuje z przedsiębiorstwami zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze ochrony danych osobowych, praw autorskich i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prowadzi od strony prawnej procesy komercjalizacji wiedzy w branży chemicznej, spożywczej i nowych technologii. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną i wdrażaniem innowacji oraz prawnych regulacji internetu rzeczy. Prowadzi szkolenia dla organów administracji publicznej, firm oraz organizacji pozarządowych. Autor artykułów i opracowań dotyczących wdrażania RODO w różnych branżach.


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, woj. dolnośląskie
Data wydarzenia: 2018-06-22
Organizator:

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych "Sektor 3" (jednostka prowadząca: Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella")

Adres:

Legnicka 65, 54-205 Wrocław, woj. DS

Tel.:

71 359 75 00

Faks:

71 359 75 01

E-mail:

biuro@sektor3.wroclaw.pl

Www:

http://www.sektor3.wroclaw.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dane osobowe
  • prawo
  • władze organizacji
  • zarządzanie