Przejdź do treści głównej

Wrocław. Szkolenie "Jak sporządzić analizę ryzyka wymaganą przez RODO?"

autor(ka): Małgorzata Rakicka
2018-04-13, 08:47
płatne
Termin: 21 maja 2018 r. (poniedziałek) – godz. 9.30 – 16.00. Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Legnicka 65, 54-206 Wrocław. Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych. Koszty szkolenia: 190 zł brutto/od osoby. Płatne przelewem przed terminem szkolenia.

Dlaczego jest to ważne?
1. Analiza ryzyka jest podstawowym dokumentem w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z zasadą rozliczalności (art. 5 ust.2 RODO) musi ją mieć każdy kto przetwarza dane osobowe. Wszystkie inne procedury lub zabezpieczenia techniczne są pochodną analizy ryzyka. 2. W przypadku kontroli trzeba wykazać organowi nadzoru posiadanie analizy ryzyka i uzasadnić przyjętą metodologię sporządzania. 3. Brak analizy ryzyka podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa. (art. 83 ust. 4 RODO)

Cel: Omówienie poszczególnych etapów analizy ryzyka w oparciu o wskazówki GIODO, Wytyczne Grupy 29 oraz normę ISO 27000.

Program szkolenia:

ETAP 1 Określenie specyfiki organizacji
1. Opis kontekstu działania organizacji
2. Opis przetwarzanych danych 3. Opis środków technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu ochrony danych 4. Określenie metodologii akceptacji ryzyka

ETAP 2. Analiza wymagań RODO w zakresie przetwarzania danych
1. Określenie celu prawnego przetwarzania danych 2. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości 3. Inne zasady

ETAP 3. Ocena ryzyka
1. Identyfikacja zagrożeń i stopnia podatności
2. Identyfikacja następstw działań niepożądanych 3. Szacowanie poziomu ryzyka 4. Określenie listy i stopnia ryzyka

ETAP 4. Postępowanie z ryzykiem
1. Decyzja o akceptacji lub braku akceptacji ryzyka 2. Formy mitygowania ryzyka 3. Przenoszenie ryzyka na podmioty trzecie

Uczestnik otrzyma:
1. Etapy krok po kroku jak przygotować analizę ryzyka – omawianie i wspólne tworzenie w
oparciu o wcześniej przygotowane kwestionariusze
2. Jaką skalę przyjąć w ocenie ryzyka
3. Metodologie jakie ryzyko uznać za dopuszczalne 4. Wskazania kolejnych kroków 5. Odpowiedzi na swoje indywidualne pytania na szkoleniu

Prowadzący: Jarosław Greser – doktor nauk prawnych. Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją wiedzę pogłębiał na stażach badawczych w Genewie, Paryżu i Kopenhadze. Doktor nauk prawnych z zakresu prawa publicznego. Od 11 lat współpracuje z przedsiębiorstwami zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze ochrony danych osobowych, praw autorskich i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prowadzi od strony prawnej procesy komercjalizacji wiedzy w branży chemicznej, spożywczej i nowych technologii. Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną i wdrażaniem innowacji oraz prawnych regulacji internetu rzeczy. Prowadzi szkolenia dla organów administracji publicznej, firm oraz organizacji pozarządowych. Autor artykułów i opracowań dotyczących wdrażania RODO w różnych branżach.

Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 30.04.2018r.


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, woj. dolnośląskie
Data wydarzenia: 2018-05-21
Organizator:

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella"

Adres:

Legnicka 65, 54-205 Wrocław, woj. dolnośląskie

Tel.:

71 359 75 00

Faks:

71 359 75 01

E-mail:

biuro@sektor3.wroclaw.pl

Www:

http://www.sektor3.wroclaw.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dane osobowe
  • prawo