Przejdź do treści głównej

Dobrcz. Szkolenie "Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej"

autor(ka): Justyna Górska
2018-02-09, 08:55
bezpłatne
Szkolenie nt. Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej. Zmiany w przepisach rachunkowo – podatkowych w 2018 odbędzie się 7 marca 2018 w Dobrczu. Udział bezpłatny.

Program obejmuje następujące zagadnienia:
I. RACHUNKOWOŚĆ – ZMIANY W 2017/2018 r.
Nowy wzór sprawozdania finansowego za 2017 r.
Obowiązek wyboru zakresu sprawozdania finansowego zgodnego z załącznikiem nr 1 lub nr 6 ustawy o rachunkowości – porównanie.
Polityka rachunkowości, w tym zakładowy plan kont, bezpośrednią podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych – adaptacja polityki do własnych potrzeb.
Ujęcie w księgach rachunkowych skutków niektórych szczególnie ważnych operacji, to jest:
-kalkulacji kosztów i przychodów działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej i gospodarczej,
-operacji dotyczących aktywów trwałych i obrotowych,
-ustalenia i rozliczenia wyniku finansowego,
-korygowania błędów,
– Inwentaryzacja aktywów i pasywów oraz rozliczenie i ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych.
-Wyodrębnienie oraz powiązania działalności statutowej i gospodarczej.
-Zasady sporządzania deklaracji CIT-8, CIT-8/O, CIT-D.
II. PODATKI W 2017/2018 R.
Jednolity plik kontrolny
a) Nowa grupa podatników objęta JPK od 1.01.2018.
b) Obszary objęte JPK – struktury logiczne.
c) Harmonogram wdrażania JPK.
d) Co oznacza dla podatników powszechność obowiązku wysyłania JPK.
e) Jak przygotować organizację do JPK.
f) Interpretacja ogólna i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK.
g) Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących JPK.
Zmiany w podatkach dochodowych:
– Zmiany w katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu.
– Odsetki od pożyczki partycypacyjnej.
– Koszty uzyskania przychodów u twórców.
– Podwyższenie wartości początkowej środków trwałych oraz WNiP.
– Zwolnienia z podatku dochodowego – zmiany i nowe limity.
– Kwota wolna od podatku w 2018 roku – obliczanie.
– Limit zwalniający z obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT.
– Ryczałt od najmu na nowych zasadach.
Nowe Rozporządzenie o kasach fiskalnych:
– Okres obowiązywania rozporządzenia.
– Zmiany w zakresie usług objętych obowiązkiem fiskalizacji.
– Przepisy przejściowe.
Inne zmiany:
– Jednorazowa amortyzacja na nowych zasadach.
– Składniki majątkowe otrzymane w darowiźnie a odpisy amortyzacyjne.
– Przepisy o rozliczaniu zakupu biletów lotniczych.
– Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej – torby na zakupy.
– Płaca minimalna w 2018 roku.
– Obowiązek przejścia na elektroniczne deklaracje oraz prowadzenie rejestrów VAT za pomocą programów komputerowych.
– Elektroniczny wykaz podatników VAT czynnych.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: GOK w Dobrczu, Długa 52, 85-098 Dobrcz, woj. kujawsko-pomorskie
Data wydarzenia: 2018-03-07
Organizator:

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kobiet "Gineka"

Adres:

Sułkowskiego 17, 85-345 Bydgoszcz, woj. KP

Tel.:

52 349 54 77

E-mail:

gorska15@gmail.com

Www:

http://www.kpowes.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • księgowość
  • obowiązki
  • prawo