Przejdź do treści głównej

Warszawa. Szkolenie "Dostęp do informacji publicznej"

autor(ka): Agnieszka Gałkowska
2017-09-14, 08:44
płatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie "Dostęp do informacji publicznej". Szkolenie odbędzie się 21 listopada 2017 w Warszawie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Data: 21 listopada 2017, 10:00 - 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 7 listopada.

Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Adresaci: Sekretarze, osoby udzielające odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej tj. pracownicy JST oraz szeroko pojętej administracji publicznej, spółek skarbu państwa, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Cele szkolenia: Uporządkowanie wiedzy, przekazanie rzetelnych informacji dotyczących prawnych aspektów dostępu do informacji publicznej. Przedstawienie w sposób kompleksowy i praktyczny procedury udostępniania informacji publicznej z uwzględnieniem najbardziej problematycznych zagadnień.

Korzyści: Wyjaśnienie zagadnień problematycznych dotyczących stosowania w praktyce przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, przygotowanych w oparciu o aktualne orzecznictwo sądowe. Analiza konkretnych przykładów z tematyki dotyczącej udostępniania informacji publicznej.

Prowadzący: Dr prawa, specjalność prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat MSWiA), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991r.) W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik wydziału budownictwa i infrastruktury technicznej, inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze. Wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie.

Program:

 1. Istota prawa dostępu do informacji publicznej.
 2. Prawo dostępu do informacji publicznej.
 • Podstawowe założenia.
 • Podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do informacji publicznej.
 • Podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej.
 1. Pojęcie informacji publicznej – zagadnienia teoretyczne, a praktyka orzecznicza.
 2. Udostępnianie informacji publicznej – formy udostępniania.
 3. Urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej.
 • Publikowanie na BIP uchwał zawierających dane osobowe.
 • Publikowanie oświadczenia majątkowego zadłużonego funkcjonariusza publicznego.
 1. Procedura udostępniania informacji publicznej na wniosek.
 • Udostępniane informacji publicznej w formie ustnej lub pisemnej bez wniosku.
 • Wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych.
 1. Udostępnianie informacji publicznej – terminy i opłaty.
 2. Odmowa udostępnienia informacji publicznej.
 • Podstawy odmowy.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych.
 • Informacje niejawne.
 • Tajemnice chronione na podstawie ustaw szczególnych a związane z wykonywaniem tzw. Wolnych zawodów.
 • Tajemnica skarbowa.
 • Tajemnica celna.
 • Tajemnica przedsiębiorstwa.
 1. Umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej.
 2. Instrumenty prawne służące wnioskodawcy w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej
 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Skarga do sądu administracyjnego.
 • Powództwo do sądu powszechnego.
 1. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego - znaczenie dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 17 listopada 2003 r. dla udostępniania informacji publicznej.
 2. Rodzaje odpowiedzialności grożących za nieudostępnienie informacji publicznej (odpowiedzialność karna, administracyjna i cywilnoprawna).

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: 2017-11-21
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

Adres:

Żurawia 43, 00-680 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 351 93 19

Faks:

22 351 93 10

E-mail:

biuro@frdl.mazowsze.pl

Www:

http://frdl.mazowsze.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • informacja publiczna
 • prawo
 • współpraca z administracją