Przejdź do treści głównej

Białystok. Szkoła Mediacji Rodzinnych - 15. edycja

autor(ka): Marcin Szargiej
2017-09-14, 08:43
płatne
Stowarzyszenie Mediatorów Polskich zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Szkoła Mediacji Rodzinnych (15 edycja). Adresatami szkolenia są pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, prawnicy, pracownicy sądów. Udział w zajęciach jest odpłatny. Realizacja zajęć planowana jest od listopada 2017 w Białymstoku.

SZKOŁA MEDIACJI RODZINNYCH (60 godzin)

wg standardów ENMA – Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji

- 15 edycja (Białystok): 18-19.11.2017, 02-03.12.2017, 16-17.12.2017.

Liczba miejsc: grupa warsztatowa, 6-10 osób.

Liczba godzin: 60 godzin (6 dni po 10 godzin).

Miejsce: Białystok (lub do uzgodnienia).

Koszt: 1300 złotych + VAT.

Program szkolenia:

1. Prawne i organizacyjne aspekty prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, nieletnich i cywilnych ( 2 godziny).

2. Diagnoza konfliktu na rzecz prowadzenia postępowania mediacyjnego (4 godziny).

3. Komunikacja w mediacji (4 godziny).

4. Trening umiejętności mediacyjnych w oparciu o model mediacji klasycznych wg standardów Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji (40 godzin).

5. Konstruowanie ugód w sprawach cywilnych, karnych i nieletnich oraz planów wychowawczych (5 godzin).

6. Mediacje rodzinne w kontekście systemowej terapii rodzin (5 godzin).

Kształcenie mediatorów obejmuje 80 godzin zajęć w systemie ENMA (Europejska Akademia Negocjacji i Mediacji):

- Szkoła Mediacji lub Szkoła Mediacji Rodzinnych lub Szkoła Mediacji Szkolnych (60 godzin);

- Warsztat nt. konstruowania ugód (20 godzin).

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia dla mediatorów, umożliwiający ubieganie się o wpis na listę mediatorów prowadzone przez Sądy Okręgowe w Polsce.

Program szkolenia obejmuje zakres tematyczny opisany w „standardach szkolenia mediatorów” Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56 poz. 591).

Program szkolenia przygotowuje do realizacji zadań mediatora określonych w:

- Kodeksie Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296) oraz w Ustawie z dnia 10 września 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. 2015r. poz. 1595);

- Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. 2015r. poz. 716);

- Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56 poz. 591);

- §23 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku, w sprawie zasad udzielania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013r. poz. 532).

Zgłoszenia: Szczegółowe informacje: Marcin Szargiej, telefon: +48 792 518 315 Zapraszamy na strony internetowe: www.mediacje.org, www.mediacja.bialystok.pl

Marcin Szargiej Podlaski Oddział Regionalny Stowarzyszenia Mediatorów Polskich


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Podlaski Oddział Regionalny Stowarzyszenia Mediatorów Polskich, Antoniukowska 62 lokal 1, 15-845 Białystok, woj. Podlaskie
Data wydarzenia: od 2017-09-13 do 2018-01-31
Organizator:

Podlaski Oddział Regionalny Stowarzyszenia Mediatorów Polskich

Adres:

Antoniukowska 62 lokal 1, 15-845 Białystok, woj. Podlaskie

Tel.:

+48 792 518 315

E-mail:

mszargiej@mediacje.pl

Www:

http://www.mediacje.org  http://www.mediacja.bialystok.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • oświata
  • polityka społeczna
  • rodziny