Przejdź do treści głównej

Pomorze Zachodnie. Marszałek rozpoczął konsultacje Programu współpracy z ngo na 2018 rok

autor(ka): Magdalena Pieczyńska
2017-09-12, 12:32
archiwalne
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczął proces konsultacyjny Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Termin wyrażenia opini mija 12 października 2017 roku.

Działając na podstawie Uchwały Nr XLV/532/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu konsultowania z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przedkłada do konsultacji z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego projekt „Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.”

Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817). Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym, działającym na terenie województwa zachodniopomorskiego. Konsultacje będą trwały 30 dni od dnia ich ogłoszenia, które to wraz z tekstem Programu zamieszczone zostały na stronie internetowej http://www.wzp.pl w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Konsultacje rozpoczynają się dnia 12 września 2017 r. i trwają do dnia 12 października 2017 r.

Formą konsultacji jest:
1) przyjmowanie pisemnych opinii składanych:
a) osobiście w godzinach 7.30-15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje programu współpracy z ngo na 2018 r.”;
b) drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje programu współpracy z ngo na 2018 r.”; c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ; 2) zorganizowanie spotkań, na których omówione zostaną główne założenia Programu.

Informacje o konsultacjach projektu „Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.” udostępnione zostaną na stronie internetowej www.wzp.pl i www.bip.wzp.pl.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Karolina Pawska – Główny Specjalista w Wydziale Współpracy Społecznej UM WZ .

Szczegóły w Uchwale: Nr 1484/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2017 r.


Pliki do pobrania

LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Wydział Współpracy Społecznej UM WZ
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Korsarzy 34, 70-540 Gryfino, woj. zachodniopomorskie
Data wydarzenia: od 2017-09-12 do 2017-10-12
Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Adres:

Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, woj. Zzachodniopomorskie

Tel.:

91 44 16 220/232/224

Faks:

91 44 16 231

E-mail:

kpawska@wzp.pl

Www:

http://www.wzp.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją