Przejdź do treści głównej

Przedsiębiorczość na terenach wiejskich – nowe wyzwania, lokalne potencjały [relacja]

autor(ka): Anna Stebnicka
2017-03-20, 15:01
użytkownik
archiwalne
Regionalna Strategia Innowacji jest jednym z narzędzi polityki województwa, mającym na celu stymulowanie rozwoju innowacyjności na jego obszarze poprzez szereg kompleksowych działań.

Dlatego w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla wykorzystania potencjału mieszkańców z całej Małopolski, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji przy wsparciu i udziale Województwa Małopolskiego, przystąpił do prac w ramach projektu RATIO – Działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji do programów operacyjnych, aby z ośmioma partnerami zagranicznymi przeanalizować zjawiska i formy wsparcia sprzyjające rozwojowi innowacyjności na terenach wiejskich.

Ponad 90% małopolskich gmin to gminy wiejskie, a przeszło połowa Małopolan mieszka na wsi. Usługi świadczone przez małopolskie przedsiębiorstwa z terenów wiejskich mogą i powinny stanowić ważną siłę rozwojową dla subregionów Małopolski poza Krakowskim Obszarem Metropolitalnym. Jednak strategiczne kierunki polityki rozwojowej Europy i Polski oraz rozwiązania z nich wynikające sprawiają, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa położone z dala od obszarów miejskich napotykają wiele problemów hamujących ich rozwój, a niejednokrotnie przekreślających szanse ich przetrwania. Wobec istniejących polityk, skoncentrowanych głównie na wspieraniu przedsiębiorczości w dużych miastach, stoi przed nami zadanie inkubowania rozwoju przedsiębiorstw na terenach od nich oddalonych. Wyzwanie to wymaga nowego podejścia do identyfikacji i implementacji rozwiązań innowacyjnych, które powinny opierać się na lokalnych zasobach wsi i jej mieszkańców.

W ramach projektu RATIO, FRDL MISTiA zaprosił przedstawicieli małopolskich MSP z terenów wiejskich do udziału w Małopolskiej Radzie Interesariuszy, która odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu jego przebiegu i efektów. Spotkania Rady służą przede wszystkim wymianie doświadczeń i wiedzy oraz dyskusji na temat kierunków i sposobów rozwoju innowacji na terenach wiejskich w Małopolsce. Grupa Interesariuszy ma również uczestniczyć w opracowaniu i wdrożeniu regionalnego Planu Działań na rzecz wdrożenia i zarządzania innowacjami na terenach wiejskich.

Kolejne spotkanie Rady odbyło się w FRDL MISTiA w dn. 14 marca 2017 r. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele małopolskich samorządów (Gmina Tymbark, Gmina Wielka Wieś), Urzędu Marszałkowskiego, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Krakowskiego Parku Technologicznego, Centrum Transferu Politechniki Krakowskiej oraz małopolscy przedsiębiorcy z terenów wiejskich.

Dyskusja dotyczyła przede wszystkim miejsca i znaczenia innowacji w małopolskiej polityce regionalnej. Przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego - Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Joanna Domańska oraz Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Anna Mlost – omówiły Regionalną Strategię Innowacji oraz Model Transferu Innowacji w Małopolsce. Interesariusze poświęcili dużo uwagi możliwościom transferu europejskich dobrych praktyk do Polski, pojawiły się również pierwsze pomysły i rekomendacje nowych rozwiązań. Zaprezentowane zostało również narzędzie badania poziomu innowacyjności firm i pierwsze doświadczenia z jego użycia w Województwie.

FRDL MISTiA wraz z Urzędem Marszałkowskim liczą, że wymiana doświadczeń między partnerami z regionów zaowocuje na tyle cennymi propozycjami nowatorskich rozwiązań, że warto je będzie włączyć do instrumentarium małopolskiej polityki regionalnej, w tym do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego. Mamy nadzieję, że projekt realizowany w partnerstwie instytucji i ekspertów z ośmiu europejskich krajów (m.in. Czechy, Hiszpania, Niemcy czy Portugalia), określi nowe wyzwania dla RSI, które pozwolą wykorzystać lokalne potencjały i przedsiębiorczość Małopolan.

Partnerzy projektu RATIO:

Aragonese Federation of Municipalities, Regions and Provinces (Hiszpania, Lider projektu)

Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Niemcy)

Regional Development Agency of Usti Region (Czechy)

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i administracji (Polska)

kontakt: Lidia Klimas - tel. 12 633 51 54

Business Confederation Of Aragon (Hiszpania)

Vidzeme Planning Region (Łotwa)

Municipality of Vila Pouca de Aguiar (Portugalia)

Regional Association of Lazio Municipalities (Włochy)

Cork Chamber of Commerce (Irlandia)

Projekt RATIO jest dofinansowany w ramach Programu INTERREG EUROPA


LOGO

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: FRDL MISTiA
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Adres:

Szlak 73a, 31-153 Kraków, woj. MA

Tel.:

12 633 51 54

Faks:

12 633 51 54

E-mail:

mistia@mistia.org.pl

Www:

http://www.mistia.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • innowacje
  • przedsiębiorczość
  • rozwój lokalny
  • wieś