Przejdź do treści głównej

Nowelizacja stowarzyszeń. Pełnomocnicy do podpisywania umów z członkami zarządu

archiwalne
Grafika: Grzegorz Laszuk
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, członkowie stowarzyszeń mogą już zacząć zastanawiać się nad wyznaczeniem pełnomocników podpisujących umowy z członkami zarządu. Wymóg posiadania takiego pełnomocnika zacznie obowiązywać pod koniec maja. O pełnomocnika niełatwo! Pełnomocnik wskazywany jest przez walne zebranie lub komisję rewizyjną.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach wchodzi w życie – większość jej przepisów - już 20 maja 2016 r. (zobacz: "Publikacja nowelizacji stowarzyszeń. Znamy daty wejścia w życie"). Pełnomocnicy nie muszą być potrzebni w stowarzyszeniach od razu, bo nie od razu musi pojawić się konieczność podpisania z członkiem zarządu nowej umowy (lub aneksu do jakiejś wcześniejszej). Jeśli z wybraniem pełnomocnika, a właściwie ze zwołaniem walnego zebrania, będziemy mieli kłopot, rozwiązaniem może być też skorzystanie z pomocy członków komisji rewizyjnej. Przyjrzyjmy się bliżej przepisom wprowadzającym nową zasadę dotyczącą umów i sporów z członkami zarządu.

Umowy z członkami zarządu po nowemu

Nowelizacja, która wchodzi w życie 20 maja, dodała do ustawy - Prawo o stowarzyszeniach nowy ustęp w artykule 11. Artykuł 11 opisuje władze stowarzyszenia. Dodany w tym artykule ustęp 4 brzmi następująco:

"W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów)."
(podkreśl. red.)

Zapis z nowego ustępu 4 w art. 11 nie był elementem pierwotnego projektu przygotowanego w kancelarii Prezydenta. Pojawił się podczas prac podkomisji sejmowej zajmującej się projektem – nie jest więc opisany w uzasadnieniu. Zgłaszającym tę propozycję chodziło m.in. o uniknięcie kłopotliwej i nie do końca przejrzystej (jeśli akceptujemy wysokie standardy, w ramach których powinny działać organizacje społeczne) sytuacji, kiedy członkowie zarządu zmuszeni są niejako do podpisywania umów sami ze sobą - tzn. najczęściej między sobą.

Zakres przepisu – jakie umowy

Dodany do art. 11 ustęp 4 mówi o umowach i sporach. Należy przez to rozumieć wszystkie umowy (i aneksy do umów), jakie zawrą między sobą stowarzyszenie i członek zarządu po wejściu w życie nowych przepisów. Będzie to więc np. zarówno umowa o pracę jak i umowa o dzieło. Co do sporów to chodzi o te, które zostały sformalizowane. Przykładowo: członek zarządu lub stowarzyszenie nie realizuje zapisów jakiejś umowy, zawartej między nimi, podmioty nie potrafią dojść do porozumienia i jeden z nich postanawia skierować sprawę do sądu. Przepis nie dotyczy naturalnych „sporów” powstających np. w łonie zarządu i polegających na różnicy zdań co do wybranej kwestii.

Jak zadziała zapis o pełnomocnikach walnego?

Przyjęta ostatecznie treść przepisu, o tym kto ma podpisywać umowy z członkami zarządu, daje stowarzyszeniom dwie możliwości. Pierwsza to wskazanie członka organu kontroli wewnętrznej. Organ ten – najczęściej komisja rewizyjna – wyznacza w uchwale osobę do reprezentowania stowarzyszenia w tym zakresie.

Druga możliwość to wybranie przedstawiciela przez walne zebranie członków. Walne zebranie nie jest codziennością organizacji. Wiemy z praktyki, że spotkanie wszystkich członków stowarzyszenia następuje "od wielkiego dzwonu". Planując kolejne (najbliższe) walne zebranie członków, warto więc pomyśleć o zmianach, jakie wprowadzą nowe przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, dotyczące tej właśnie kompetencji walnego zebrania. Przy najbliższej okazji powołajmy pełnomocników. Większą swobodę i elastyczność w wykorzystaniu funkcji pełnomocnika uzyskamy, jeśli walne wskaże więcej niż jedną osobę, która będzie reprezentowała stowarzyszenie w umowach oraz w sporach z członkiem zarządu.

Może się też niestety okazać, że w najbliższym czasie zostaniemy zmuszeni do zwołania walnego tylko z opisanego tu powodu. Warto wtedy pamiętać o alternatywie pierwszej - może wygodniej będzie szukać wsparcia w komisji rewizyjnej. 

Co w statucie - raczej bez zmian

Zasada dotycząca formalnych relacji członek zarządu – stowarzyszenie nie wymaga specjalnej regulacji w statucie. Jak wyraźnie zapisano w art. 11 ust. 4 wymagane są uchwały – odpowiednio: walnego zebrania lub organu kontroli (komisji rewizyjnej).

Zmiana w statucie może być potrzebna, ale tylko w sytuacji kiedy już wcześniej postanowiliśmy tę kwestię w nim uregulować i regulacja ta (nasz sposób na podpisywanie umów i występowanie w sporach z członkami zarządu) nie odpowiada modelowi, który zaproponował teraz ustawodawca, i który zacznie obowiązywać 20 maja 2016 r.


____________________
opublikowany tekst ustawy:
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw z 19 listopada 2015 r., pozycja 1923
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1923


Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, przebieg procesu legislacyjnego
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3019

 


Więcej informacji, jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – znajdziesz w serwisie poradnik.ngo.pl.

poradnik.ngo.pl - informacje i porady. Odwiedź już dziś!

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 57 7

Skomentuj

KOMENTARZE

 • zatrudnienie ~Michał Padkowski 10.02.2018, 11:00 Kto podpisuje umowę z Prezesem Zarządu - zarząd jest jednoosobowy - w przypadku zatrudnienia prezesa do realizacji projektu. Czy do realizacji projekty zatrudnić można członka Rady fundacji i kto podpisuje z nim umowe? ODPOWIEDZ
 • Art 11 ust 4 a stowarzyszenia zwykłe ~tomasz 17.05.2016, 11:36 Art 43 ust. 1 wskazuje że dla stowarzyszeń zwykłych przepisy m.in. art 9-12 nie obowiązują, czyli zapis art. 11 ust. 4 nie będzie obowiązywał stowarzyszenia zwykłego, dobrze rozumiem ??? Tym samym umowy o pracę/ dzieło z członkiem zarządu, członkiem stowarzyszenia zwykłego mogą być podpisywane w normalnym trybie, np. takim jaki przewiduje regulamin stowarzyszenia zwykłego. Mam rację? ODPOWIEDZ
 • termin obowiązywania ~Emilia 11.05.2016, 12:47 Czy ustawa reguluje od kiedy musimy tego przestrzegac? Czy jest jakiś czas na dostosowanie stowarzyszenia do tych przepisów? ODPOWIEDZ
 • Samodzielność, statut, KRS ~Maciej Róg 08.05.2016, 09:19 1. Czy reprezentacja wyznaczonej osoby jest zawsze samodzielna, czy też jeśli „normalnie” statut wymaga drugiego członka zarządu, to wtedy zamiast wyłączonego członka zarządu działa osoba wyznaczona? No i rozumiem, że nie ma znaczenia, że umowę z członkiem wyłączonym mogłoby podpisać dwóch innych członków niż ów wyłączony, zawsze wtedy musi być osoba wyznaczona? 2. Moim zdaniem, statuty nie wymagają zmian, bowiem pierwszeństwo nad statutem ZAWSZE ma ustawa. Zmiany można dokonywać przy najbliższej okazji. 3. Czy taka osoba wyznaczona podlega zgłoszeniu do KRS? Według mnie tak. Formularz KRS-ZK należałoby wypełnić w punkcie: zmiana sposobu reprezentacji. Jako pierwszy wariant podać statut, jako drugi - art. 11 ust. 4 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach w związku z uchwałą komisji rewizyjnej lub walnego zebrania członków. ODPOWIEDZ
 • delegacje ~aka 26.04.2016, 11:54 dotyczy tez delegacji służbowych? ODPOWIEDZ
 • sprzeczność ~MKM 21.04.2016, 10:52 Każde stowarzyszenie ma w Statucie zapis w stylu: "Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu". Umowa zlecenie (także z członkiem Zarządu) jest zobowiązaniem finansowym stowarzyszenia. Jak to pogodzić z omawianym ust.4 art.11 Ustawy? ODPOWIEDZ
 • Po co robic ludziom wode z mózgu ~rk 13.04.2016, 11:40 W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu dopiero jak walne uznałoby, że nie jest to z jakiś powodów dobre rozwiązanie może to być pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów). ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Umowa wolontariacka ~Łukasz 13.04.2016, 10:03 Czy dotyczyć to ma też umów wolontariackich? ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Kicha na życzenie współ-stowarzyszeniowca ~Janusz Kopaczek 13.04.2016, 09:28 Z tego co wiem, pewien reprezentant stowarzyszenia walczył o ten przepis w imię jawności. Sejm i Senat to "kupiły". Po co to? By utrudnić życie. Po pierwsze przepis jest nieprecyzyjny. Nie jest jasno określone czy chodzi tylko o członka Zarządu jako członka Zarządu czy np. również jako dyrektora Biura niezależnie od społecznie pełnionej funkcji członka Zarządu. I dwa, w niektórych - nie jednym - przypadkach potrzeba zmienić statut danego stowarzyszenia. Może mi ktoś powiedzieć po co wtrącać się w tego typu wewnętrzne sprawy stowarzyszeń skoro Walne Zebranie może (będzie w czasie przeszłym) regulować te sprawy wewnętrznie, poprzez statut lub inną uchwałę. Dziękuję "stowarzyszeniowcowi" z innej organizacji za tę pomoc (sarkazm). Następnym raz proponuję, żeby się bawił na własny koszt w piaskownicy lub lego i nie uszczęśliwiał innych na siłę. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • członkowie stowarzyszeń
 • prawo