Przejdź do treści głównej

List w sprawie dialogu społecznego – zbieramy podpisy

autor(ka): Piotr Frączak, OFOP
2015-03-20, 16:28
archiwalne
Doniesienia prasowe o niejawnych pracach nad nową ustawą o Radzie Dialogu Społecznego budzą zaniepokojenie w środowisku organizacji pozarządowych. Zarząd OFOP-u uznał za konieczne, aby organizacje wystosowały list do administracji publicznej, a także do partnerów społeczno-gospodarczych, i w ten sposób wyraziły swoje zdanie w tej kwestii.

List otwarty

W sprawie dialogu społecznego

Organizacje pozarządowe z zainteresowaniem przyglądają się podjętym przez rząd, związki zawodowe i reprezentantów pracodawców pracom nad nową formułą dialogu społecznego. Środowisko organizacji pozarządowych (w tym Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Rada Działalności Pożytku Publicznego) wielokrotnie sygnalizowało potrzebę powołania w Polsce – wzorem innych państw Unii Europejskiej – Rady Ekonomiczno-Społecznej, odwołującej się do idei Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Niestety, sposób dyskusji nad tym projektem, ograniczenie się tylko do przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców, pozbawia możliwości uczestniczenia w niej istotnych grup społecznych reprezentowanych przez organizacje pozarządowe. Dialog społeczny – nawet ten dotyczący wyłącznie sfery rynku pracy i problemów płacowych – powinien dziś, w dobie gwałtownie zmieniających się form organizacji działalności gospodarczej i zatrudnienia, uwzględniać interesy szerokich grup społecznych, niereprezentowanych przez tradycyjnych partnerów społecznych. Pominięcie interesów osób wchodzących na rynek pracy i tych, które z niego wyszły, bezrobotnych i samozatrudnionych, niepełnosprawnych i zatroskanych efektami środowiskowymi działań gospodarczych, zignorowanie organizacji pozarządowych działających w sferze polityki społecznej (w tym np. w obszarze aktywizacji zawodowej), ochrony praw konsumentów, czy organizacji prowadzących przedsiębiorstwa społeczne, uczyni nową instytucję dialogu społecznego strukturą ułomną, nieskuteczną i utrwali jej anachroniczny kształt, zamiast wnieść prawdziwie jakościową zmianę.

W związku z powyższym zwracamy się do strony rządowej i do tradycyjnych partnerów społecznych o wzięcie pod uwagę (tak jak to dzieje się m.in. w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym) również środowisk pozarządowych, jako ważnych podmiotów dialogu społecznego. Mamy też nadzieję, że Rada Działalności Pożytku Publicznego zorganizuje w tej sprawie publiczne spotkanie zainteresowanych stron.

Prosimy organizacje o poparcie dla tego apelu!

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

 

Zapraszamy wszystkie organizacje do podpisania się pod powyższym stanowiskiem. Podpisy zbieramy do 31 marca 2015.

Pod listem podpisały się już:


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: informacja własna OFOP
Miejsce: Warszawa
Data wydarzenia: od 2015-03-19 do 2015-03-31
Organizator:

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Adres:

Strzelecka 3 lok. 12, 03-433 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22 416 40 30

Www:

http://www.ofop.eu 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 27 0

Skomentuj

KOMENTARZE

  • Popieram ~emka 02.04.2015, 02:29 Uważam za słuszne wyrażenie opinii w zakresie tej ustawy. Z drugiej strony zdumiewające jest podejście do tematu dyskutujące nad projektem ustawy strony: rząd, związki zawodowe i reprezentantów pracodawców. Odnosi się wrażenie, ze w tym dialogu są równi i równiejsi albo będzie to "dialog" typu "gadał dziad do obrazu :( ODPOWIEDZ
  • Dialog społeczny ~PFP 30.03.2015, 03:37 Polska Federacja Psychoterapii od 10 lat boryka się z brakiem dialogu społecznego w Polsce, a w szczególności z bojkotowaniem go przez władzę wykonawczą. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny
  • inicjatywy oddolne
  • partnerstwo
  • społeczeństwo obywatelskie
  • współpraca z administracją