Przejdź do treści głównej

Program Polska Cyfrowa 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską

autor(ka): MIiR
2014-12-08, 17:56
archiwalne
- Do 2020 r. każdy mieszkaniec Polski będzie mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s oraz do nowoczesnych e‐usług i otwartych informacji publicznych. Taki będzie efekt przyjętego dziś przez Komisję Europejską Programu Polska Cyfrowa – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Polska Cyfrowa to pierwszy krajowy program na lata 2014-2020, wynegocjowany przez polski rząd i zatwierdzony przez Komisję Europejską. Decyzję akceptującą, 5 grudnia 2014 r., podpisała Corina Creţu komisarz UE ds. rozwoju regionalnego. Umożliwia to uruchomienie środków dla firm telekomunikacyjnych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, jednostek naukowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Co łączy szybki internet z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi czy zapewnienie dostępu do e-usług publicznych z ofertą zwiększającą poziom cyfrowych kompetencji mieszkańców naszego kraju? Wszystkie te elementy i wiele innych krajowych inwestycji w obszarze cyfryzacji uzyska wsparcie z Programu Polska Cyfrowa. Celem Programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów społecznego i gospodarczego rozwoju kraju oraz pełnego wykorzystania możliwości, jakie dają mieszkańcom technologie cyfrowe.

Budżet programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Polska Cyfrowa skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

– To jedyny przygotowany przez Polskę program, który nie miał w poprzednich latach swojego odpowiednika. Działania wcześniej rozproszone pomiędzy różnymi programami oraz różne poziomy wdrażania, w szczególności w zakresie budowy sieci szerokopasmowych, zostaną teraz skupione w jednym miejscu – zaznacza minister Wasiak.

W najbliższym czasie powołany zostanie komitet monitorujący program, który dba o skuteczność i jakość jego realizacji. Komitet w pierwszej kolejności zatwierdzi kryteria wyboru projektów związane z e-usługami. Chodzi o przedsięwzięcia dotyczące systemów informatycznych, które dostarczają usługi dla przedsiębiorców i obywateli. W programie zarezerwowano na to 690 mln euro.

– Projekty dedykowane przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, mogą ruszyć w drugim kwartale 2015 r. – informuje minister Maria Wasiak. Od momentu zatwierdzenia programu operacyjnego przez KE potrzeba bowiem kilku miesięcy na przygotowanie rozporządzeń dotyczących udzielania pomocy publicznej w zakresie dostarczania szybkiego internetu. Pula środków na ten cel wynosi ponad 1 mld euro.

Część pieniędzy z programu jest dedykowana dla osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

– Jest to dla nas szczególnie istotne. Chcemy, by potrafiły one świadomie korzystać z treści dostępnych w internecie oraz świadczonych z jego wykorzystaniem usług. Zakładamy, że konkursy mogą ruszyć już w pierwszej połowie 2015 roku – podkreśla minister Wasiak.

Priorytety PO PC:

Powszechny dostęp do szybkiego internetu (alokacja 1 020,22 euro),
- wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

e-administracja i otwarty rząd (alokacja 949,6 mln euro),
- wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych;
- cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej;
- cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (alokacja 145 mln euro),
- działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych;
- innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej;
- e–Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych;
- kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: MIiR
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • nowe technologie

Drugi program zaakceptowany przez Komisję Europejską

Program Inteligentny Rozwój przesłany do Komisji Europejskiej