DZIŚ

kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

Pracownik na etacie. Jak rozliczyć to w dotacji?

Zadania publiczne finansowane z dotacji z Urzędu m.st. Warszawy są niekiedy realizowane przez pracowników etatowych organizacji, które otrzymały dofinansowanie. To, jakie koszty pracownika można rozliczyć w takim przypadku, wyjaśnia Marcin Wojdat, Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wiadomość archiwalna

A A A

author: http://www.sxc.hu/profile/PinkyellJM

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ:

Jak rozliczać wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę? (Do wysokości wynagrodzenia brutto, czy do wysokości kosztów zatrudnienia?).

 

Marcin Wojdat:

Należy uwzględniać wszystkie koszty, tj. rozliczać dotację w wysokości kosztów zatrudnienia.

 

 

Komentarz warszawa.ngo.pl:

Pracownicy etatowi, czyli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, w której zazwyczaj wskazana jest kwota brutto ich wynagrodzenia (niezależnie od wymiaru czasu pracy). Ta umowa jest podstawą do wyliczenia składników (kosztów) brutto wynagrodzenia. Są nimi:

- składki odprowadzane do ZUS na ubezpieczenia społeczne płacone ze środków pracownika (emerytalne, rentowe i chorobowe)

- wynagrodzenie zasadnicze

- koszty uzyskania przychodu

- dochód

- zaliczki na podatek dochodowy

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

- wynagrodzenie netto,  czyli kwota, którą „na rękę” otrzyma pracownik.

 

Wszystkie wyżej wymienione elementy składają się na koszt wynagrodzenia brutto. Oprócz tego pracodawca ( w tym wypadku organizacja zatrudniająca p[harcownika na umowę o pracę) ma obowiązek opłacić składki do ZUS. Należą do nich:

- składka na ubezpieczenia emerytalne

- składka na ubezpieczenia rentowe

- składka na ubezpieczenie wypadkowe

- składka na Fundusz Pracy.

Dopiero wszystkie te koszty: brutto oraz składki pracodawcy odprowadzane do ZUS stanowią całkowity koszt wypłaty związany z zatrudnieniem osoby na umowę o pracę. Wszystkie są one kosztem „kwalifikowalnym” czyli takim, który możemy rozliczyć w ramach dotacji o ile kwota ta mieści się w tym, co zaplanowaliśmy w kosztorysie zadania.

 

Szczegółowe informacje na temat wyliczania składników wynagrodzenia o pracę można znaleźć tu: http://poradnik.ngo.pl/x/543271

Liczydło wynagrodzenia dla pracownika etatowego dostępne jest tu: http://poradnik.ngo.pl/x/504029

 

źródło: CKS
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.