Przejdź do treści głównej

Pracownik na etacie. Jak rozliczyć to w dotacji?

autor(ka): CKS, oprac. warszawa.ngo.pl
2014-02-27, 02:41
archiwalne
author: http://www.sxc.hu/profile/PinkyellJM
Zadania publiczne finansowane z dotacji z Urzędu m.st. Warszawy są niekiedy realizowane przez pracowników etatowych organizacji, które otrzymały dofinansowanie. To, jakie koszty pracownika można rozliczyć w takim przypadku, wyjaśnia Marcin Wojdat, Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ:

Jak rozliczać wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę? (Do wysokości wynagrodzenia brutto, czy do wysokości kosztów zatrudnienia?).

 

Marcin Wojdat:

Należy uwzględniać wszystkie koszty, tj. rozliczać dotację w wysokości kosztów zatrudnienia.

 

 

Komentarz warszawa.ngo.pl:

Pracownicy etatowi, czyli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, w której zazwyczaj wskazana jest kwota brutto ich wynagrodzenia (niezależnie od wymiaru czasu pracy). Ta umowa jest podstawą do wyliczenia składników (kosztów) brutto wynagrodzenia. Są nimi:

- składki odprowadzane do ZUS na ubezpieczenia społeczne płacone ze środków pracownika (emerytalne, rentowe i chorobowe)

- wynagrodzenie zasadnicze

- koszty uzyskania przychodu

- dochód

- zaliczki na podatek dochodowy

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

- wynagrodzenie netto,  czyli kwota, którą „na rękę” otrzyma pracownik.

 

Wszystkie wyżej wymienione elementy składają się na koszt wynagrodzenia brutto. Oprócz tego pracodawca ( w tym wypadku organizacja zatrudniająca p[harcownika na umowę o pracę) ma obowiązek opłacić składki do ZUS. Należą do nich:

- składka na ubezpieczenia emerytalne

- składka na ubezpieczenia rentowe

- składka na ubezpieczenie wypadkowe

- składka na Fundusz Pracy.

Dopiero wszystkie te koszty: brutto oraz składki pracodawcy odprowadzane do ZUS stanowią całkowity koszt wypłaty związany z zatrudnieniem osoby na umowę o pracę. Wszystkie są one kosztem „kwalifikowalnym” czyli takim, który możemy rozliczyć w ramach dotacji o ile kwota ta mieści się w tym, co zaplanowaliśmy w kosztorysie zadania.

 

Szczegółowe informacje na temat wyliczania składników wynagrodzenia o pracę można znaleźć tu: http://poradnik.ngo.pl/x/543271

Liczydło wynagrodzenia dla pracownika etatowego dostępne jest tu: http://poradnik.ngo.pl/x/504029

 


Źródło: CKS
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 2

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • prawo
  • współpraca z administracją