Przejdź do treści głównej

Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła prace [relacja]

autor(ka): Magda Dobranowska (redakcja ngo.pl)
2003-11-27, 17:38
archiwalne
- Dzisiejsza uroczystość to ważny moment dla dialogu społecznego w Polsce. Do tej pory ograniczał się on do pracodawców, związków zawodowych i strony rządowej. Teraz pojawia się nowy partner, który nie zastąpi dotychczasowego układu, ale go uzupełni – mówił wicepremier Jerzy Hausner, podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Inauguracja, w czasie której nastąpiło wręczenie nominacji 10 członkom Rady, odbyła się 27 listopada 2003 roku w Kancelarii Premiera. W uroczystości wzięli udział m.in. premier Leszek Miller, wicepremier Jerzy Hausner oraz Rzecznik Praw Obywatelskich – profesor Andrzej Zoll.

Najpierw uroczyście...
Premier Leszek Miller, zwracając się do zebranych przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu i rządu powiedział m.in., że jedną z najważniejszych idei na jakich opiera się ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest zasada pomocniczości, a ta z kolei stanowi jeden z fundamentów niezbędnych do realizacji polityki społecznej i pobudzania aktywności ludzi dobrej woli.
Premier zwrócił także uwagę, że ustawa pojawia się w ostatnim możliwym momencie ze względu na przygotowania polskich organizacji pozarządowych do absorpcji funduszy z Unii Europejskiej.
- Ustawa wzmocni te zdolności, a ponadto zagwarantuje organizacjom pozarządowym równe warunki konkurencji z podobnymi organizacjami w Unii Europejskiej – mówił Leszek Miller.

Wicepremier Jerzy Hausner, życząc członkom Rady satysfakcji ze swojej pracy, zakreślił jednocześnie ich zadania, jako znacznie szersze niż tylko związane z ustawą o działalności pożytku publicznego.
- Chciałabym, aby Rada odegrała istotną rolę nie tylko w doradzaniu i we wdrażaniu ustawy, ale także w wypracowywaniu najlepszych dla organizacji pozarządowych rozwiązań podatkowych, ponieważ wspólnie doszliśmy do przekonania, że obecnie przyjęte regulacje mają charakter przejściowy – powiedział wicepremier.- Chciałbym także, aby Rada była ośrodkiem, w którym zostanie wypracowana strategia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Zaapelował również, aby nie zapominać o pozostałych kandydatach, którzy ostatecznie nie znaleźli się w Radzie, ale ich wiedza i doświadczenie mogą, a nawet powinny być wykorzystywane w powoływanych przez nią zespołach roboczych czy eksperckich.
- Nie wolno zapomnieć o tych osobach, o tych środowiskach, które nie znalazły w Radzie swego bezpośredniego przedstawiciela – mówił Jerzy Hausner.

W imieniu zasiadających w Radzie przedstawicieli organizacji pozarządowych głos zabrał Jakub Wygnański, który zadeklarował, że gremium to nie będzie radą ambasadorów organizacji, które ich delegowały.
- Będziemy reprezentowali interesy całego sektora – mówił J. Wygnański, zastrzegając jednocześnie, że Rada nie jest reprezentacją sektora pozarządowego.

W swoim wystąpieniu Jakub Wygnański przywołał niedawne wydarzenia i próbę takiej interpretacji ustawy o działalności pożytku publicznego, która prowadziłaby do podziału sektora pozarządowego.
- Ostatnie miesiące pokazały, że świat pozarządowy nie da się podzielić na organizacje pożytku publicznego i pozostałe. Rada będzie szukała mądrego kompromisu w tej kwestii – zapowiedział Wygnański.- Ustawa w wielu miejscach ma charakter scenariusza otwartego. Od woli rządu, samorządu i organizacji pozarządowych zależy w jakim stopniu będziemy mogli konsumować jej dobre owoce. Państwo i społeczeństwo musi się uzupełniać. Musimy uwierzyć raz jeszcze, że takie współdziałanie jest możliwe.

Podobny ton pobrzmiewał w słowach Andrzeja Porawskiegom, szefa Związku Miast Polskich, według którego odpowiedzialność za wdrażanie tej ustawy w dużej mierze spoczywa także na barkach samorządu, dlatego, że lista spraw pożytku publicznego obejmuje prawie wszystkie zadania publiczne jednostek samorządu terytorialnego.
- To od Rady będzie zależało w jakim stopniu różne środowiska, także te samorządowe, które nie są przekonane do kierunków wskazywanych w ustawie, będą tę ustawę realizować – mówił A.Porawski.

Część oficjalna uroczystości zakończyła się wykładem profesor Ewy Leś, w którym omówiła rolę Rady Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu dialogu obywatelskiego i demokracji uczestniczącej.

...potem roboczo
Po wykładzie nowo mianowani członkowie Rady odbyli pierwsze posiedzenie, poświęcone przede wszystkim sprawom organizacyjnym. Wybrano współprzewodniczących Rady. Zostali nimi Teresa Hernik, zastępca naczelnika ZHP - ze strony organizacji pozarządowych oraz Dagmir Długosz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – ze strony rządu. Ustalono, że funkcja współprzewodniczącego będzie pełniona permanentnie przez przedstawiciela organizacji pozarządowych, a rotacyjnie przez przedstawicieli strony rządowej i samorządowej, począwszy od strony rządowej.
Rada przyjęła także uchwałę wprowadzającą regulamin zaproponowany przez Departament Pożytku Publicznego z zastrzeżeniem, że ma on charakter tymczasowy – do chwili uzgodnienia nowej wersji, uwzględniającej uwagi członków Rady.

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Rady zgłaszali również propozycje tematów, którymi Rada powinna się zająć. Znalazły się wśród nich takie zagadnienia, jak z wdrażanie funduszy strukturalnych, roczne programami współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi, działania na rzecz dla lepszego zrozumienia przez opinię publiczną ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, problemy na styku organizacji pozarządowych i władz publicznych, ustawa o pomocy społecznej, praktyczna realizacja zasady subsydiarności, przygotowanie obywatelskiej strategii wspierania organizacji pozarządowych, omówienie projektu “Strategii polskiej współpracy na rzecz rozwoju” przygotowanej przez MSZ, dyskusja nad relacjami dialogu obywatelskiego i społecznego oraz nad relacjami między reformą finansów publicznych a kwestiami podatkowymi organizacji pozarządowych, przedstawienie wyników polsko-duńskiego programu twinningowego służącego rozwojowi dialogu społecznego oraz raportu z konferencji “Citizenship for Europe”.

Podjęto także decyzję, że 1 grudnia 2003 odbędzie się spotkanie w sprawie powołania grupy roboczej, zajmującej się relacjami między samorządem terytorialnym a organizacjami pozarządowymi, a 2 grudnia 2003 – w sprawie powołania grupy roboczej, zajmującej się ustawą o pomocy społecznej. Obie te grupy będą miały za zadanie przygotowanie kolejnego posiedzenie Rady.

Źródło: inf. wlasna, Biuro Prasowe MGPiPS
Miejsce: Warszawa
Data wydarzenia: 2003-11-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • federalizacja, sieciowanie
  • pożytek publiczny
  • prawo
  • współpraca z administracją