Przejdź do treści głównej

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn


2000-12-18, 12:00
archiwalne
ORGANIZACJE KOBIECE W POLSCE A INTEGRACJA EUROPEJSKA
Polityczna Akademia Kobiet
Prowadzi szkolenia przygotowujące do aktywnego udziału w życiu publicznym przeznaczone dla kobiet. Projekt organizowany jest przez koalicję kobiecych organizacji pozarządowych (18 różnych organizacji kobiecych, między innymi Fundację "Centrum Promocji Kobiet" z Warszawy, Stowarzyszenie "Kobiety - Kobietom" z Poznania czy Fundację Kobiecą "eFKa " z Krakowa). Głównym celem Akademii jest zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, (szczególnie aktywizacja kobiet w społecznościach lokalnych), podniesienie świadomości społecznej w kwestii równego statusu kobiet i mężczyzn oraz budowanie silnego lobby na rzecz interesów kobiet.
Pięciomodułowy cykl szkoleń poświęcony będzie między innymi następującym tematom:
Rola kobiet w życiu politycznym,
przedstawienie możliwości podejmowania inicjatyw lokalnych (uregulowania prawne)
Prezentacja systemu politycznego w Polsce (rozmowy z posłankami)
omówienie sytuacji kobiet w krajach Unii Europejskiej (przedstawienie struktur UE oraz problemów i konsekwencji związanych z przystąpieniem Polski do Unii)

Zajęcia odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele w różnych miastach Polski (w miejscowościach liczących do 130 tys. mieszkańców).
Sesja inauguracyjna odbędzie się 24-26 marca 2000 roku w Warszawie.
Osobom zainteresowanym udziałem w szkoleniu informacji udziela koordynatorka projektu p. Daria Sowińska-Milewska
Fundacja Centrum Promocji Kobiet
ul Lwowska 17/3
00-660 Warszawa
tel. (022) 6299257
e-mail: caw- lub

Liga Kobiet Polskich
Zarząd Główny Ligi Kobiet Polskich w 2000 roku organizuje cykl 12 seminariów pod wspólną nazwą "Mechanizmy egzekwowania prawa w Polsce w porównaniu z aktualnym stanem prawnym w krajach Unii Europejskiej". Głównym celem projektu jest aktywizowanie kobiet w lokalnych
społecznościach do czynnego uczestniczenia w życiu politycznym kraju. Z tego względu seminaria organizowane są w różnych miastach Polski. Ich tematyka związana jest z problemami legislacyjnymi, prawami kobiet i mężczyzn jak również z działalnością organizacji pozarządowych w krajach UE i w Polsce.
W ramach tego projektu 11 marca 2000 w Sali obrad Urzędu Rady Miejskiej w Łodzi, odbędzie się seminarium zatytułowane "Prawo kobiet do pracy i mechanizmy ograniczające dyskryminacje kobiet w krajach Unii Europejskiej". W programie przewidziane są trzy bloki tematyczne, między innymi omawiające mechanizmy ograniczające dyskryminację kobiet w krajach Unii Europejskiej oraz metody właściwej prezentacji przed pracodawcą.
Informacje na temat kolejnych seminariów organizowanych przez Ligę Kobiet Polskich można uzyskać pod adresem:
Zarząd Główny Ligi Kobiet Polskich
ul. Bracka 5
00-501 Warszawa
tel. (022) 6250853
Wszelkie informacje dotyczące najbliższego seminarium dostępne są pod adresem:
Liga Kobiet Polskich
ul. Rzgowska 24
93-172 Łódź
tel. (042) 684 48 55 (tel. prywatny)

Źródło: Agencja Informacyjna FIPress
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • prawa człowieka