DZIŚ

kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn

ORGANIZACJE KOBIECE W POLSCE A INTEGRACJA EUROPEJSKA

Wiadomość archiwalna

A A A

2000-12-18, 12.00
Polityczna Akademia Kobiet
Prowadzi szkolenia przygotowujące do aktywnego udziału w życiu publicznym przeznaczone dla kobiet. Projekt organizowany jest przez koalicję kobiecych organizacji pozarządowych (18 różnych organizacji kobiecych, między innymi Fundację "Centrum Promocji Kobiet" z Warszawy, Stowarzyszenie "Kobiety - Kobietom" z Poznania czy Fundację Kobiecą "eFKa " z Krakowa). Głównym celem Akademii jest zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym, (szczególnie aktywizacja kobiet w społecznościach lokalnych), podniesienie świadomości społecznej w kwestii równego statusu kobiet i mężczyzn oraz budowanie silnego lobby na rzecz interesów kobiet.
Pięciomodułowy cykl szkoleń poświęcony będzie między innymi następującym tematom:
Rola kobiet w życiu politycznym,
przedstawienie możliwości podejmowania inicjatyw lokalnych (uregulowania prawne)
Prezentacja systemu politycznego w Polsce (rozmowy z posłankami)
omówienie sytuacji kobiet w krajach Unii Europejskiej (przedstawienie struktur UE oraz problemów i konsekwencji związanych z przystąpieniem Polski do Unii)

Zajęcia odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele w różnych miastach Polski (w miejscowościach liczących do 130 tys. mieszkańców).
Sesja inauguracyjna odbędzie się 24-26 marca 2000 roku w Warszawie.
Osobom zainteresowanym udziałem w szkoleniu informacji udziela koordynatorka projektu p. Daria Sowińska-Milewska
Fundacja Centrum Promocji Kobiet
ul Lwowska 17/3
00-660 Warszawa
tel. (022) 6299257
e-mail: caw- lub

Liga Kobiet Polskich
Zarząd Główny Ligi Kobiet Polskich w 2000 roku organizuje cykl 12 seminariów pod wspólną nazwą "Mechanizmy egzekwowania prawa w Polsce w porównaniu z aktualnym stanem prawnym w krajach Unii Europejskiej". Głównym celem projektu jest aktywizowanie kobiet w lokalnych
społecznościach do czynnego uczestniczenia w życiu politycznym kraju. Z tego względu seminaria organizowane są w różnych miastach Polski. Ich tematyka związana jest z problemami legislacyjnymi, prawami kobiet i mężczyzn jak również z działalnością organizacji pozarządowych w krajach UE i w Polsce.
W ramach tego projektu 11 marca 2000 w Sali obrad Urzędu Rady Miejskiej w Łodzi, odbędzie się seminarium zatytułowane "Prawo kobiet do pracy i mechanizmy ograniczające dyskryminacje kobiet w krajach Unii Europejskiej". W programie przewidziane są trzy bloki tematyczne, między innymi omawiające mechanizmy ograniczające dyskryminację kobiet w krajach Unii Europejskiej oraz metody właściwej prezentacji przed pracodawcą.
Informacje na temat kolejnych seminariów organizowanych przez Ligę Kobiet Polskich można uzyskać pod adresem:
Zarząd Główny Ligi Kobiet Polskich
ul. Bracka 5
00-501 Warszawa
tel. (022) 6250853
Wszelkie informacje dotyczące najbliższego seminarium dostępne są pod adresem:
Liga Kobiet Polskich
ul. Rzgowska 24
93-172 Łódź
tel. (042) 684 48 55 (tel. prywatny)
źródło: Agencja Informacyjna FIPress
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.