Przejdź do treści głównej

Lublin. Szkolenie "Odnawialne źródła energii oze, wymiana pieców oraz projekty wodno-kanalizacyjne - opodatkowanie"

autor(ka): Magdalena Szaniawska
2018-10-11, 08:21
płatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Odnawialne źródła energii oze, wymiana pieców oraz projekty wodno-kanalizacyjne - opodatkowanie i odliczenie vat oraz vat kwalifikowany". Szkolenie odbędzie się 13 listopada 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Szanowni Państwo,

z uwagi na zmianę przepisów o Odnawialnych Źródłach Energii, Gminy, które zdecydowały się uczestniczyć w projektach dotyczących OZE oraz przyłączyć swoją instalację do sieci, otrzymują obecnie pisma nakazujące im zwrot części dotacji odpowiadającej VAT kwalifikowanemu gdyż podlega on teraz odliczeniu. Dodatkowo, na zwrot mają jedynie 14 dni, pod groźbą naliczania odsetek.

Gminy zastanawiają się zatem:

 • czy powinny oddać, często bardzo istotne, kwoty kwalifikowanego VAT w dotacji.
 • czy po zmianie ustawy o OZE Gmina powinna rzeczywiście zacząć fakturować energię oddawaną do sieci.
 • czy spowoduje to powstanie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 • czy stanowisko Urzędu Marszałkowskiego podzieli ich lokalny Urząd Skarbowy i rzeczywiście, bez problemów zwróci im nadwyżkę VAT.

Podmioty z mieszanym rodzajem działalności często nie mają pewności, czy VAT w projekcie mogą uznać za kwalifikowany, czy sama dotacja powoduje zapłatę podatku i czy należy wystawiać fakturę.

Obecnie najwięcej kontrowersji wzbudzają dotacje zakładające określone wpłaty własne mieszkańców, np. dotacje z regionalnego programu operacyjnego (RPO) na OZE, dofinansowanie wymiany kotłów, zakup kolektorów słonecznych, dofinansowanie wyjazdu przedsiębiorców na targi itp. Nie jest jasne, czy w niektórych przypadkach nie będzie konieczne zastosowanie odwrotnego obciążenia VAT.

Podmioty ubiegając się o szereg dotacji i dopłat z różnych źródeł, niekiedy pomijają tematykę VAT bądź sprowadzają ją jedynie do pytania, czy VAT powinien być wydatkiem kwalifikowanym, czy też nie.Tymczasem, brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych konsekwencji – zarówno w zakresie rozliczeń podatkowych, jak i braku finansowania dla całej inwestycji (skoro będzie konieczne pokrycie kwoty VAT).

Dodatkowym problemem jest ogromna zmienność stanowisk organów podatkowych, które dotychczas dość liberalnie podchodziły do opodatkowania takich dofinansowań, obecnie jednak zmieniły stanowisko. W konsekwencji jednostki nie mogą liczyć na pewność prawa w tym zakresie. Znowu pojawia się też problem zmiany stanowiska organów podatkowych co do odliczania VAT związanego z inwestycjami wodno-kanalizacyjnymi. Organy podatkowe twierdzą obecnie, że wydatki związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków mogą być odliczane jedynie prewspółczynnikiem Gminy.

ADRESACI: Szkolenie skierowane jest do osób rozliczających podatki (skarbników, głównych księgowych, dyrektorów ds.finansów, pracowników wydziałów finansowych) prawników wewnętrznych jednostek, osób odpowiedzialnych za dotacje i projekty inwestycyjne zwłaszcza finansowane z UE, w podmiotach takich jak:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostki budżetowe,
 • zakłady budżetowe,
 • spółki komunalne,
 • instytuty naukowe,
 • jednostki badawcze,
 • instytucje kultury,
 • związki / stowarzyszenia / federacje przedsiębiorców, producentów czy hodowców,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty wykonujące zadania publiczne,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • urzędy.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: znajomość przepisów dotyczących opodatkowania VAT-em projektów OZE i podobnych, jak również zmian praktyki ich stosowania (najnowszych, przełomowych orzeczeń), uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego wypełnienia wniosków o dotację w zakresie kwalifikowalności VAT.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. OZE a VAT

 • kiedy projekt dotyczy VAT?
 • działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej,
 • orzecznictwo oraz stanowiska organów podatkowych w zakresie przyznawania organom władzy publicznej statusu podatnika VAT w związku z zakresem wykonywanej działalności,
 • czynności opodatkowane VAT,
 • zmiana ustawy o OZE,
 • sposób rozliczenia,
 • powstanie prawa do odliczenia,
 • zmiana przeznaczenia inwestycji,
 • różne możliwości argumentacji,
 • rola umów, regulaminów,
 • rodzaje inwestycji i ich traktowanie dla VAT.

2. VAT w dotacjach

 • dwa aspekty opodatkowania dotacji,
 • kiedy sama dotacja podlega opodatkowaniu, jakie kryteria należy brać pod uwagę w opodatkowaniu dotacji,
 • kiedy przysługuje odliczenie,
 • opodatkowanie dotacji – zmiana stanowiska MF,
 • dotacje na OZE, kotły, wyjazdy przedsiębiorców na targi, dotacje z RPO,
 • najnowsze interpretacje KIS,
 • orzecznictwo sądów administracyjnych.

3. Kiedy VAT kwalifikowany?

 • podstawa analizy - jakie czynniki wziąć pod uwagę?
 • Od czego zależy kwalifikacja dla VAT?
 • brak symetryzmu w ocenie inwestycji przez organy podatkowe,
 • pojęcie VAT kwalifikowanego,
 • „zamiar” dla VAT,
 • orzecznictwo sądów administracyjnych, przełomowy wyrok NSA z 18 maja 2017r.,
 • praktyka stosowania przepisów i odpowiedzialność,
 • sankcje podatkowe,
 • stanowiska organów podatkowych i orzecznictwo,
 • rezygnacja z odliczania VAT a zarzut niegospodarności.

4. Zmiana praktyki organów podatkowych i sądów

 • zmiana praktyki dot. odliczania VAT przez samorząd od inwestycji,
 • orzecznictwo - w tym przełomowy wyrok WSA w Bydgoszczy z 4 kwietnia 2017r. i jego wpływ na praktykę organów i jednostek,
 • wyrok NSA z 26 czerwca 2018r.,
 • inwestycje wodno-kanalizacyjne – obecne stanowiska,
 • orzecznictwo odnośnie stosowania prewspółczynnika do inwestycji.
 • alokacja bezpośrednia zakupów,
 • kiedy współczynnik a kiedy 100% odliczeń,
 • klucze przypisania.

5. Odwrotne obciążenie w projektach m.in. OZE

 • istota odwrotnego obciążenia,
 • kto zobowiązany jest do rozliczenia transakcji,
 • odwrócony VAT w budownictwie, kto jest podwykonawcą? Czy jednostka może być zobowiązana do rozliczenia w zw. z podwykonawstwem?
 • wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
 • regulacje i konsekwencje błędnego rozliczenia, jakie ryzyko pociąga za sobą błędne rozliczenie faktury kosztowej z VAT,
 • czym pamiętać podczas zamówień publicznych?

6. Postępowanie w jednostce

 • rola regulaminów wewnętrznych w jednostce,
 • typowe błędy,
 • komunikacja i identyfikacja projektów,
 • praktyka wynikająca z prowadzonych kontroli podatkowych,
 • opisywanie faktur.

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 30 października, cena po 30 października to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin,
Data wydarzenia: 2018-11-13
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie

Adres:

1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU

Tel.:

81 532 64 40

Faks:

81 532 84 65

E-mail:

info@frdl.lublin.pl

Www:

http://www.frdl.lublin.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia, rynek pracy
 • rozwój zawodowy