Przejdź do treści głównej

Lublin. Szkolenie "Planowanie budżetu szkoły/przedszkola/placówki na 2019 rok, z uwzględnieniem ważnych zmian w prawie"

autor(ka): Magdalena Szaniawska
2018-10-11, 08:44
płatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Planowanie budżetu szkoły/przedszkola/placówki na 2019 rok, z uwzględnieniem ważnych zmian w prawie mających wpływ na realizację zadań bieżących". Szkolenie odbędzie się 12 listopada 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

ADRESACI: Służby finansowe szkół, przedszkoli, placówek, dyrektorzy, jednostki samorządów terytorialnych, CUW, ZEAS-y.

CELE: Szczegółowe i praktyczne omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i planowaniem budżetu placówki oświatowej na 2019 rok przy uwzględnieniu szeregu zmian wynikających ze znowelizowanego prawa oświatowego i ustawy o finansach publicznych.

Na spotkaniu zostaną omówione najważniejsze planowane rozwiązania, które mają obowiązywać w nowym roku, czyli odpowiemy na pytanie: jak należy przygotować szkoły, przedszkola oraz jst do zmian w budżecie?

PROWADZĄCY: Wieloletni praktyk oświatowy w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalistka z zakresu tzw. prawa oświatowego. Od ponad dziesięciu lat sprawowała nadzór nad przekazywaniem jednostkom niepublicznym dotacji publicznych, kontroluje prawidłowości wydatkowania w siedzibie szkoły na zlecenie gmin. Ceniony wykładowca, prelegentka konferencji ogólnopolskich, zbierająca wysokie oceny od uczestników spotkań, niezależna konsultantka. Członkini OSKKO. Autorka publikacji merytorycznych w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz „Pracownik Samorządowy“. Wykładowca “AKADEMII WSPÓLNOTY”, fundacji PAN. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, instytucjami szkoleniowymi oraz z branżowymi wydawnictwami opiniotwórczymi. Odznaczona Medalem KEN.

PROGRAM:

1. Polityka organów prowadzących szkoły/przedszkola a realne potrzeby tych jednostek.

a) wymienimy konsekwencje dla budżetu zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkoły/placówki ze zmianami,

b) pokażemy „drogie” rozwiązania przyjęte w szkolnym budżecie, które można zamienić tak, by dobrze służyły uczniom, ale niewiele kosztowały,

c) wypunktujemy najczęściej występujące błędy w planowaniu zadań oświatowych, mających wpływ na stan szkolnych i samorządowych finansów publicznych,

d) pokażemy najprostsze rozwiązania zoptymalizowania szkolnych wydatków na przykładach.

e) zwrócimy uwagę na dyscyplinę finansów publicznych,

d) zweryfikujemy plany pod kątem przyjętych zobowiązań finansowych, mających i niemających podstaw prawnych- casusy ryzyka.

2. Planowanie wydatków na 2018:

a) kształcenie specjalne uczniów z orzeczeniami - prawidłowe księgowanie i realizacja zadania, o którym mowa w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

b) pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniów.

c) zalecenia w orzeczeniach, jak czytać, by zaplanować optymalnie to, co konieczne, z użyciem dostępnych narzędzi prawnych.

d) doskonalenie zawodowe nauczycieli - jak pogodzić plan z realnymi potrzebami?

e) subwencja- co powinna zabezpieczyć w budżecie?

f) wydatki z otrzymanych dotacji - podręcznikowej, przedszkolnej.

3. Omówienie najważniejszych rozwiązań w proponowanych ustawach mających obowiązywać w kolejnym roku, czyli idzie nowe i niekoniecznie tanie - przygotowanie szkół i jst do zmian w budżecie.

4.DYSKUSJA I ROZPATRYWANIE PRZYKŁADÓW ZGŁASZANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.

Cena: 419 zł przy zgłoszeniu do 29 października, cena po 29 października to 459 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. Polska
Data wydarzenia: 2018-11-12
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie

Adres:

1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU

Tel.:

81 532 64 40

Faks:

81 532 84 65

E-mail:

info@frdl.lublin.pl

Www:

http://www.frdl.lublin.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • rozwój zawodowy