Przejdź do treści głównej

Lublin. Szkolenie "Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic oraz placów"

autor(ka): Magdalena Szaniawska
2018-10-11, 08:44
płatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic i placów". Szkolenie odbędzie się 12 listopada 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Adresaci: Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Miejskich, Zakłady Gospodarki Komunalnej, Zarząd Dróg Wojewódzkich

Cele i korzyści:

 • Poszerzenie wiadomości na temat aktualnych przepisów w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów, odpowiedzialności z tego tytułu oraz na temat stosowanych materiałów i sprzętu w robotach ZUD (zimowe utrzymanie dróg) oraz nowoczesnych technologii w ZUD.
 • Poszerzenie znajomość problematyki ZUD oraz dotyczących materiałów, sprzętu i nowoczesnych technologii w ZUD.

Prowadzący: Mgr inż., absolwent Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych, pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej pracy pełnił funkcje: drogomistrza, inspektora nadzoru i obecnie naczelnika wydziału inwestycji. Szkolenia z dziedziny drogownictwa (zimowe utrzymanie dróg, remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni, roboty utrzymaniowe) prowadził od 2003 r. w 12 jednostkach FRDL na terenie całego kraju, a ponadto w 2011 r. prowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie przeprowadził w latach 2003-2018 r ponad 100 szkoleń z w/w tematyki.

Program:

 1. Podstawy prawne.
 • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r ( Dz.U. z 2016 poz.1440 ze zm.)
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r (Dz. U. poz. 250 z 2016 r ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. nr 230 poz. 1960 z 2005 r).
 • Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z 1964 r ze zm.)
 1. Obowiązki zarządców dróg i właścicieli nieruchomości, i ich odpowiedzialność cywilna.
 2. Standardy zimowego utrzymania dróg (ZUD).
 3. Organizacja i prowadzenie zimowego utrzymania dróg.
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska (Dz.U. nr 230 poz. 1960 z 2005 r) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach”.
 5. Materiały stosowane do ZUD.
 6. Wpływ materiałów stosowanych w ZUD na nawierzchnie drogowe i przyrodę.
 7. Sposoby prowadzenia ZUD oraz sprzęt używany do ZUD.
 8. Nowoczesne technologie w ZUD (GPS, radary meteorologiczne, stacje drogowe, mapy termiczne).

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 29 października, cena po 29 października to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin,
Data wydarzenia: 2018-11-12
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie

Adres:

1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU

Tel.:

81 532 64 40

Faks:

81 532 84 65

E-mail:

info@frdl.lublin.pl

Www:

http://www.frdl.lublin.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia, rynek pracy
 • rozwój zawodowy