Przejdź do treści głównej

Lublin. Szkolenie "Umowy gospodarcze - warsztaty"

autor(ka): Magdalena Szaniawska
2018-10-11, 08:44
płatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Umowy gospodarcze - warsztaty". Szkolenie odbędzie się 12 listopada 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Adresaci: wszystkie osoby, które odpowiedzialne są za sporządzanie bądź zawieranie czy też weryfikację umów (np. najem, sprzedaż, dzierżawa, roboty budowlane, dzieło) w danej jednostce.

Cele: omówienie zasad wynikających z przepisów prawa a dotyczących zawierania umów w obrocie gospodarczym. Spotkanie składa się z części teoretycznej oraz z części praktycznej podczas której wraz z uczestnikami prześledzimy proces sporządzania poszczególnych rodzajów umów. Wszystko to na przykładach z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy Uczestnicy spotkania. Uczestnik będzie potrafił samodzielnie sporządzić umowę bądź weryfikując jej treść odszukać ewentualne nieprawidłowości.

Prowadzący: prawnik, od 2015 roku członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu Ochrony Danych Osobowych oraz współpracuje z kancelarią adwokacką w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w departamencie prawnym jednej z wiodących firm telekomunikacyjnych.

Program:

 1. Rodzaje umów
 2. Formy czynności prawnych
 3. Zasady jakie obowiązują w obrocie gospodarczym
 4. Elementy umowy
 5. Strony umowy
 6. Formy zabezpieczenia wykonania umowy, klauzule umowne
 7. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych
 8. Przykładowe umowy wraz z omówieniem przedmiotowo istotnych elementów:
 • umowa sprzedaży (prawo odkupu, prawo pierwokupu)
 • umowa o dzieło
 • umowa o roboty budowlane
 • umowa najmu
 • umowa dzierżawy
 • umowa zlecenia
 • umowa przekazanie nieruchomości
 • umowa dostawy
 • umowa darowizny
 1. Przydatne wzory
 2. Omówienie praktycznych zagadnień

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 29 października, cena po 29 października to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin,
Data wydarzenia: 2018-11-12
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie

Adres:

1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU

Tel.:

81 532 64 40

Faks:

81 532 84 65

E-mail:

info@frdl.lublin.pl

Www:

http://www.frdl.lublin.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia, rynek pracy
 • rozwój zawodowy