Przejdź do treści głównej

Lublin. Szkolenie „Przekształcenie użytkowania wieczystego zgodnie z najnowszą nowelizacją"

autor(ka): Magdalena Szaniawska
2018-10-11, 08:44
płatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Przekształcenie użytkowania wieczystego zgodnie z najnowszą nowelizacją". Szkolenie odbędzie się 09 listopada 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin i miast oraz starostw, w szczególności wydziałów gospodarki nieruchomościami, geodezji, nieruchomości, podatków, a także osoby zainteresowane tematyką użytkowania wieczystego jak notariusze czy deweloperzy

Cele i korzyści: Omówienie regulacji prawnych z zakresu użytkowania wieczystego wraz z analizą najnowszych zmian w tym temacie.

Prowadzący: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych. Współautor książki „Badanie stanu prawnego nieruchomości”. Posiada własne publikacje naukowe z kilku dziedzin prawa. Szkolenia prowadzi od 2006 r. Prowadził szkolenia m.in. dla następujących instytucji: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Starostwo Powiatowe w Dębicy, Starostwo Powiatowe Warszawskie Zachodnie, Sąd Rejonowy w Krakowie, Sąd Rejonowy w Częstochowie, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Citibank Handlowy S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Dolnośląskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Śląski Instytut Rozwoju Turystyki i Ochrony Środowiska w Jaworznie, Urząd Transportu Kolejowego, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Shell Polska S.A., Bayer Sp. z o.o. (4-dniowy cykl szkoleń), Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA, Polska Federacja Zarządców Nieruchomości, Urząd Miejski w Strzegomiu, Urząd Miasta w Zwoleniu, Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, i wiele innych.

Program:

 1. Jak dzisiaj wygląda użytkowanie wieczyste?
 2. Ustanowienie użytkowania, postanowienia umowne i ich wpływ na konstrukcję prawa.
 3. Zakres nowelizacji w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe we własność
 4. Zakres nowelizacji, jakie nieruchomości są objęte zakresem regulacji?
 5. Przepisy szczególne w odniesieniu do niektórych kategorii gruntów
 6. Zaświadczenie o przekształceniu
 7. Wydawanie zaświadczeń
 8. Różnica pomiędzy zaświadczeniami z urzędu i na wniosek
 9. Procedura wydawania zaświadczeń
 10. Prawa i obowiązki użytkownika wieczystego w kontekście przekształcenia
 11. Opłata przekształceniowa
 12. Szczegółowe regulacje dotyczące opłaty, m.in. wysokości, terminy wnoszenia, zwolnienia, waloryzacja
 13. Kiedy i w jakiej wysokości udzielane są bonifikaty
 14. Podział na bonifikaty obligatoryjne i fakultatywne
 15. Procedura w przypadku kwestionowania wysokości opłaty
 16. Odrębne regulacje dotyczące gruntów budowlanych
 17. Zmiany w przepisach dotychczasowych
 18. Kwestie sporne związane z nowelizacją
 19. Pytania i dyskusja.

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 26 października, cena po 26 października to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

Miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. Polska
Data wydarzenia: 2018-11-09
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie

Adres:

1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU

Tel.:

81 532 64 40

Faks:

81 532 84 65

E-mail:

info@frdl.lublin.pl

Www:

http://www.frdl.lublin.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia, rynek pracy
 • rozwój zawodowy