Przejdź do treści głównej

"Gramatyka kolekcjonowania" - nowa publikacja online za darmo i dla wszystkich

autor(ka): Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
2018-10-10, 17:56
Gramatyka kolekcjonowania. Praktyczne, inwestycyjne i kulturowe zagadnienia związane ze zbieraniem sztuki to nowa, kompleksowa publikacja o kolekcjonowaniu, która trafiła dzisiaj do czytelników. Kompendium w przejrzysty sposób podsumowuje ponad dwie dekady praktyk na współczesnym, wolnym rynku polskiej sztuki.

Publikacja online w otwartym dostępie wydana została przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii i firmę art-consultingową Aurabilia.
Można się z nią zapoznać na TEJ STRONIE. Wiedzę dotyczącą opisu i praktyk kolekcjonerskich uzupełnia prezentacja prac finalistów i laureatów konkursu Artystyczna Podróż Hestii - wyjątkowego, opartego na autorskiej formule popularyzacji konkursu promującego absolwentów uczelni artystycznych. Prace artystów tworzą materiał wizualno-pojęciowy, na którym każdy czytelnik Gramatyki kolekcjonowania przećwiczyć może zaproponowane kategorie analizy.

Krok po kroku przez kolekcjonowanie sztuki. Zestaw praktycznych narzędzi z erudycyjnym komentarzem dostępny dla wszystkich.

Jak myśleć o pracy artysty, która trafia na prywatną ścianę? Czego oczekiwać od kolekcji prywatnej, a czego od korporacyjnej? Na jaki zwrot możemy liczyć, kupując sztukę? To tylko niektóre z pytań i punktów wyjścia dla nowej, kompleksowej publikacji o kolekcjonowaniu, która trafiła do czytelników. Gramatyka kolekcjonowania. Praktyczne, inwestycyjne i kulturowe zagadnienia związane ze zbieraniem sztuki podsumowuje ponad dwie dekady praktyk na współczesnym, wolnym rynku polskiej sztuki. Publikacja online w otwartym dostępie wydana została przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii i firmę art-consultingową Aurabilia.

Celem Gramatyki kolekcjonowania jest uporządkowanie i popularyzacja kategorii używanych do analizy kolekcjonowania i inwestowania w dzieła sztuki. Kompleksowa publikacja odnosi się do mechanizmów i zjawisk na polskim i międzynarodowym rynku sztuki. W dostępny sposób przybliża ona możliwe wymiary refleksji i czynniki decyzyjne w procesie oceny dzieła sztuki. Kontekstem Gramatyki kolekcjonowania jest rosnąca świadomość tego, że współczesna produkcja artystyczna nie istnieje w oderwaniu od odbiorcy rozumianego nie tylko jako widz, ale i jako kolekcjoner, że polska sztuka coraz częściej trafia do polskich domów, polskich firm i polskich kolekcji, a jej obecność łączy się z oczekiwaniami i wyzwaniami.

Wiedzę dotyczącą opisu i praktyk kolekcjonerskich uzupełnia prezentacja prac finalistów i laureatów konkursu Artystyczna Podróż Hestii, wyjątkowego, opartego na autorskiej formule popularyzacji konkursu promującego absolwentów uczelni artystycznych. Prace artystów tworzą materiał wizualno-pojęciowy, na którym każdy czytelnik Gramatyki kolekcjonowania przećwiczyć może zaproponowane kategorie analizy.

Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii: Z każdą nową edycją konkursu APH rozrasta się zbiór artefaktów Artystycznej Podróży Hestii, na który składają się prace naszych finalistów i laureatów. To niezwykły zapis społecznych, obyczajowych czy kulturowych treści, aktualnych w konkretnym momencie, ale uniwersalnych we współczesnym kontekście. Podróżujemy z naszą kolekcją po całej Polsce - zapraszamy w ten sposób odbiorców do interakcji, do poszerzenia swojej wiedzy o świecie o perspektywę młodych. Okazuje się bowiem, że tematy podejmowane przez najmłodszą generację polskich twórców rzucają często zupełnie nowe światło na codzienne doświadczenia każdego z nas.

Gramatyka kolekcjonowania jest mocnym głosem o praktycznym funkcjonowaniu rynku sztuki i wpisuje się w toczącą się od ponad dekady dyskusję o tym jak wspierać praktykę kolekcjonerską, edukować, popularyzować, a jednocześnie promować dobrą wartość w sztuce, ukrócając spekulacyjne praktyki i niewłaściwe obietnice.

Anna Theiss, partnerka Aurabilia: ‘Gramatyka kolekcjonowania’ jest kolejnym krokiem w rozwijaniu debaty o tym „co sztuka praktycznie może”. O tyle cennym, że odnoszącym się do praktyki. Podsumowujemy blisko 15 lat doświadczeń na rynku sztuki, poszukujemy kategorii analizy, dzielimy się wiedzą. Mamy nadzieję, że dzięki ‘Gramatyce kolekcjonowania’ wiedza dotycząca tego, że świat i rynek sztuki rządzi się jasnymi regułami, że można w nim stawiać hipotezy, przewidywać, widzieć zależności, będzie szersza. A to w prosty sposób przełoży się na jeszcze ciekawszą produkcję artystyczną i da impuls galeriom, instytucjom i podmiotom myślącym o kolekcjonowaniu.


Źródło: Fundacja Artystyczna Podróż Hestii
Organizator:

Fundacja Artystyczna Podróż Hestii

Adres:

Hestii 1, 81-731 Sopot, woj. PM

Tel.:

22 841 09 94

E-mail:

artystycznapodroz@ergohestia.pl

Www:

http://www.artystycznapodrozhestii.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja kulturalna
  • kultura
  • sztuka