Przejdź do treści głównej

Grupa robocza ds. konsumenckich koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

autor(ka): Agnieszka Siarkiewicz
2018-10-08, 10:47
użytkownik
Na potrzebę realizacji zadań Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju, powołano pięć grup roboczych. Forum Odpowiedzialnego Biznesu będzie odpowiedzialne za koordynacją grupy roboczej dotyczącej spraw konsumenckich.

Ruszyły prace grup roboczych w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw działającego przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od września 2018 roku prace rozpoczyna pięć grup roboczych. Forum Odpowiedzialnego Biznesu podjęło się koordynacji grupy roboczej ds. konsumenckich.

Głównym wyzwaniem postawionym przed grupą roboczą jest zwiększenie świadomości konsumentów indywidualnych w zakresie odpowiedzialnych postaw konsumenckich oraz przedsiębiorstw w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego - Zero Waste. W tym zakresie realizowane będą działania edukacyjne. Grupa robocza przygotuje materiały edukacyjne skierowane zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców, poświęcone zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

- Bardzo cieszymy się, że Forum Odpowiedzialnego Biznesu będzie koordynowało grupę roboczą ds. konsumenckich i dziękujemy Ministerstwu za powierzenie nam tego zadania. Temat gospodarki obiegu zamkniętego należy obecnie do najbardziej istotnych zagadnień w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Potrzebujemy rozwiązań, służących planecie, a więc i nam wszystkim. Konieczne staje się wprowadzanie nowego myślenia o cyklu życia produktu, gospodarowaniu surowcami i odpadami, a także promowanie stylów życia przyjaznych środowisku naturalnemu, a dotyczących m.in. oszczędności w zakresie energii, wody czy żywności. Działania edukacyjne pełnią w tym procesie kluczową rolę - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Obok grupy roboczej ds. konsumenckich w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju działają cztery kolejne:

  • Grupa robocza ds. innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR
  • Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności uczelni
  • Grupa robocza ds. relacji z osobami świadczącymi pracę
  • Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności administracji

Celem działania Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju jest „poszerzenie debaty na temat istoty CSR dla nowoczesnej i odpowiedzialnej gospodarki zmierzającej w kierunku zrównoważonego rozwoju”. W pracę zespołu i poszczególnych grup zaangażowani zostali przedstawiciele różnych środowisk życia społeczno-gospodarczego. Więcej informacji na temat zespołu na stronie: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr/zespol-ds-zrownowazonego-rozwoju-i-spolecznej-odpowiedzialnosci/


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Organizator:

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Adres:

Szpitalna 5 20, 00-031 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 627 18 71

E-mail:

biuro@fob.org.pl

Www:

http://www.odpowiedzialnybiznes.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • CSR odpowiedzialny biznes
  • konsumenci
  • współpraca z biznesem
  • zrównoważony rozwój