Przejdź do treści głównej

FIO 2017: Sprawozdanie

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego opublikowało sprawozdanie z ubiegłorocznej edycji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, które zostało przyjęte we wrześniu przez Komitet Sterująco-Monitorujący Programu.

W „Sprawozdaniu z realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja 2017” znajdziecie charakterystykę FIO 2017 oraz podsumowanie wdrażania Programu i charakterystykę złożonych ofert.

W ramach Programu wydzielone zostały cztery priorytety:
I. Priorytet Małe inicjatywy
II. Priorytet Aktywne społeczeństwo
III. Priorytet Aktywni obywatele
IV. Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Organizacje złożyły łącznie 2839 ofert.

Najbardziej popularnym priorytetem w ramach całego programu był Priorytet 2 – ponad 50% złożonych ofert dotyczyło działań w ramach tego priorytetu.

W ramach kierunków działań podejmowanych przez Oferentów, najbardziej popularnym było wspieranie aktywnych form integracji społecznej (31,91% wszystkich złożonych ofert), w którym to zawierają się zarówno działania dotyczące osób niepełnosprawnych, jak i te skierowane do dzieci i młodzieży oraz seniorów, co wskazuje na istotność tej działalności w sektorze obywatelskim. Kolejnym istotnym kierunkiem działań – 25,33% wszystkich złożonych ofert – było rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych.

Tematyka i grupy docelowe składanych wniosków były bardzo różnorodne, jednakże w podziale na sferę pożytku publicznego w jakiej dana oferta była realizowana, największa liczba działań (20,46%) dotyczyła inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Pełna treść sprawozdania


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Organizator:

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Adres:

Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa-Śródmieście,

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • fundusze, fundraising, finansowanie