Przejdź do treści głównej

Grant na innowacje społeczną szansą na małe wielkie zmiany

autor(ka): CodersTrust Polska
2018-10-03, 12:36
www.sxc.hu
Rezygnacja z dalszej edukacji i podjęcie nisko płatnej pracy lub wizja życia w biedzie, tak wygląda start w dorosłe życie młodych matek, szczególnie podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Program grantowy PwC Małe Wielkie Zmiany uwzględnia problem osób z różnych względów oddalonych od rynku pracy i ma szanse wpłynąć na zwiększenie aktywizacji zawodowej młodych matek w pieczy zastępczej.

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu IT rośnie z każdym rokiem. Innowacyjna gospodarka potrzebuje ich w każdej branży. Chcąc rozpocząć karierę w branży nowych technologii należy zdobyć umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Tymi najbardziej poszukiwanymi są kompetencje i wiedza w obszarze programowania, ponieważ nowe miejsca pracy powstają głównie w nowych sektorach oferujących nowe produkty. Ci którzy z różnych powodów wypadli poza ramy zatrudnienia, m.in. młode mamy, mogą jednak skorzystać z pomocy różnych instytucji w odnalezieniu odpowiedniej drogi zawodowej.

Małe Wielkie Zmiany to program, który jest szansą na usamodzielnienie się i odzyskanie swojego miejsca w społeczeństwie. Wspiera w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych, niezbędnych na nowym rynku pracy. Inicjatywa ma charakter akceleracyjny i nie jest to zwykły program grantowy. Jego istotą nie jest ani duża skala działania, ani promocyjny zasięg. Głównym celem jest wsparcie pracy merytorycznej i zaangażowania osób i podmiotów przyjętych do inkubatora. Warunek - zgłoszenie musi dotyczyć barier utrudniających aktywizację zawodową osób wykluczonych z rynku pracy. Podczas oceny wniosków dla PwC ważna była również motywacja innowatora do rozwiązania problemu, dotychczasowy dorobek, rezultaty społeczne wdrożonych już przedsięwzięć, oraz umiejętność pozyskiwania partnerów do działań.

W ramach inkubatora PwC ciekawą alternatywą jest innowacja społeczna testowana przez CodersTrust Polska, która polegać będzie na nauce młodych matek z domów dziecka tworzenia stron internetowych i podstaw programowania. Zdobyte w ten sposób kompetencje podniosą ich szanse na rynku pracy. Nauka będzie całkowicie online i będzie odbywać się przy wsparciu mentorek programistek oraz coachów psychologów.

Zgodnie z Rocznikiem Demograficznym 2017, opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny, w 2016 roku w grupie matek poniżej 19 roku życia miało miejsce 11 320 porodów. Mimo, że ustawa o planowaniu rodziny z 7 stycznia 1993 r. nakłada na szkoły obowiązek udzielenia pomocy w skończeniu nauki uczennicom, które zaszły w ciążę i urodziły dziecko, w praktyce młode matki zostają same. Edukacja, w obliczu własnej niedojrzałości, kłopotów i trudnych życiowych decyzji, schodzi na dalszy plan.

W raporcie z badania z 2012 roku pt. „Badanie ewaluacyjno-diagnostyczne. Sytuacja psychospołeczna i materialna usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych”, opracowanego przez Martę Abramowicz, Annę Strzałkowską, Tomasza Tobis czytamy:

- 46% wychowanków tych placówek w wieku produkcyjnym nie pracuje. Domy dziecka starają się zapewnić swoim podopiecznym pomoc w znalezieniu pracy i usamodzielnieniu się. Jednak jest ona niewystarczająca. Z badań wynika, że tylko 18% wychowanków uzyskało pomoc w znalezieniu pracy, a wiele z nich relacjonowało, że nie otrzymali dostatecznego wsparcia od opiekuna usamodzielniania. Ze względu na deficyt w przygotowaniu do samodzielności, podopieczni często rezygnują z dalszej edukacji. Część wraca do rodzinnego domu, gdzie nie mają wsparcia w kontynuowaniu nauki, zdobywaniu zawodu i kompetencji cenionych na rynku pracy.

Obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej państwo zmieniło zasady wsparcia dla osób usamodzielniających się. Najwyższa Izba Kontroli oceniła jednak w 2015 roku system jako nieskuteczny. W raporcie pokontrolnym czytamy: - „Duża część wychowanków pieczy zastępczej nie staje się samodzielna, lecz po prostu z jednej formy pomocy przechodzi pod inną: korzysta z pomocy społecznej i zasiłków dla bezrobotnych”.

Wierzymy, że uda nam się sprawdzić innowacje która, dzięki swojej elastyczności i skuteczności pozwoli młodym kobietom z nieuprzywilejowanych środowisk na zmianę swojego losu - mówi Joanna Pruszyńska-Witkowska, VP&Cofounder CodersTrust Polska.

Zdaniem Jacka Sochy, partnera PwC innowacja może przyczynić się w przyszłości do zwiększenia odsetka osób pracujących w tej grupie – Gospodarka nie może pozwolić na tracenie talentów. Wierzymy, że już dziś technologia i Internet pozwalają na zniesieni bariery i włączenie społeczeństwa do gospodarki cyfrowej.

Młodym matkom, wychowankom ośrodków opiekuńczych, należy zapewnić wsparcie i wskazać inny alternatywny model życia . Stawiamy na edukację, którą mogą podjąć bez względu na to gdzie mieszkają ale również wpasować w rytm życia młodej matki. Nasza innowacja pozwoli im zdobyć umiejętności bardzo cenione na rynku pracy, a tym samym daje im szanse na usamodzielnienie się i niezależność finansową - jak dodała Beata Jarosz, prezes CodersTrust Polska.

Kluczem do nowego rynku pracy jest inwestycja w nowe umiejętności. Dzięki projektowi realizowanemu przez CodersTrust Polska nieletnie mamy mają szanse zdobyć wiedzę poszukiwaną przez pracodawców oraz swoje pierwsze doświadczenia zawodowe, co z pewnością ułatwi im dalszą karierę zawodową.

ttps://coderstrust.pl


Źródło: CodersTrust Polska
Organizator:

CodersTrust Polska

Www:

http://coderstrust.pl/ 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • edukacja
  • edukacja informatyczna
  • ekonomia, rynek pracy
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • kobiety
  • nowe technologie
  • rozwój zawodowy