Przejdź do treści głównej

25-lecie Stowarzyszenia „OSTOJA” na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Rok 2018 jest rokiem jubileuszowym dla Stowarzyszenia „OSTOJA” na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Mija właśnie 25 lat odkąd Ostoja formalnie prowadzi swoje działania. Wcześniej przez pięć lat grupa rodziców, których zaangażowanie doprowadziło do sformalizowania organizacji, działała w ramach Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspierając się, wymieniając doświadczeniem i organizowaniem turnusów rehabilitacyjnych.

Stowarzyszenie „OSTOJA” jest organizacją powstałą z inicjatywy i naturalnej potrzeby grupy rodziców osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z mózgowym porażeniem dziecięcym. Przez lata ewoluowania z małej, lokalnej grupy pomocowej stała się dużą organizacją pozarządową wspierającą w sposób ciągły ponad 700 osób z niepełnosprawnością, zarówno tych najmłodszych, jak i tych już dorosłych. Po 25 latach działalności, wsparcie odbywa się w 7 placówkach we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej a jest możliwe dzięki zespołowi ponad 200 osobowej specjalistycznej kadrze.

Stowarzyszenie prowadzi: Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Pomocy Rodzinie, dwa Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjne, Środowiskowy Dom Samopomocy, dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej i Centrum Terapeutyczno Rehabilitacyjne. W dziennych placówkach w zależności od przeznaczenia i potrzeb odbywają się działania diagnostyczne, edukacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, usamodzielniające, aktywizujące. Założeniem i myślą przewodnią, która towarzyszy od lat działaniom Stowarzyszenia jest zasada maksymalnego usamodzielnienia, podmiotowości i autonomii osób z ograniczeniami. Zindywidualizowane podejście do podopiecznych pozwala na efektywne działania w wymienionych sferach. „OSTOJA” poza swoimi regularnymi działaniami w placówkach od lat realizuje z powodzeniem dodatkowe projekty. Przykładem jest Festiwal KREACJA, który odbywa się latem w okolicach wrocławskiego Rynku i stanowi okazję do odwrócenia ról: to podopieczni Stowarzyszenia „uczą” gości Festiwalu (przechodniów, turystów, mieszkańców Wrocławia) jak wykonać dzieło artystyczne. Podobne działania prowadzone są corocznie podczas Slot Art Festiwal w Lubiążu.

Od kilkunastu lat Stowarzyszenie organizuje TURGOL – Turniej Piłki Nożnej dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Turniej jest świetną okazją do spotkania się na boisku przedstawicieli placówek dla dorosłych osób z niepełnosprawnością z Dolnego Śląska i doświadczenia sportowych emocji. „OSTOJA” ma w swoich doświadczeniach także prowadzenie mieszkań treningowych, których celem jest usamodzielnianie dorosłych osób z niepełnosprawnością. Prowadzi samodzielnie i we współpracy z profesjonalnymi aktorami projekty teatralne, cieszące się dużą popularnością, prowadzi działania związane ze wspomaganym zatrudnianiem, które polega na wsparciu podopiecznych w przygotowaniu do podjęcia pracy, zatrudnieniu i utrzymaniu pracy z aktywnym udziałem trenera pracy na otwartym rynku pracy. Ponadto prowadzi takie działania jak: wyjazdy (w tym rejsy) usamodzielniające, wymiana doświadczeń i wizyty studyjne w Polsce i w Europie, szkolenia specjalistyczne, projekty uświadamiające mieszkańcom i przedstawicielom samorządów lokalnych prawa i obowiązki jakie mają wobec siebie obie grupy oraz jak efektywnie wdrażać zapisy Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Wszelkie działania Stowarzyszenie stara się kierować na zewnątrz aby włączać swoich podopiecznych w rytm życia miasta a miasto (mieszkańców) edukować nie poprzez pogadanki czy wykłady a żywy kontakt ze swoimi podopiecznymi. Wszystkich zainteresowanych działaniami „OSTOI”, zapraszamy na stronę Stowarzyszenia, gdzie każdy znajdzie szczegółowe informacje na temat placówek oraz bieżących projektów i działań Stowarzyszenia.

Więcej na www.ostoja.org.pl

Bieżące informacje na naszym facebooku: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.Ostoja/


Źródło: Stowarzyszenie "Ostoja" na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
Organizator:

Stowarzyszenie "Ostoja" na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Adres:

Stawowa 1a, 50-015 Wrocław, woj. DS

Tel.:

71 344 78 02

Faks:

71 344 78 02

E-mail:

sekretariat@ostoja.org.pl

Www:

http://www.ostoja.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • rodziny