Przejdź do treści głównej

Warszawa ma Program współpracy z organizacjami na 2019 rok

autor(ka): oprac. dobr [warszawa.ngo.pl]
2018-09-27, 14:32
Wielki Piknik Różnorodności [fot. Wojciech Lipiński dla warszawa.ngo.pl]
Konsultacje z organizacjami, udział NGO w tworzeniu miejskich dokumentów strategicznych, edukowanie o organizacjach pozarządowych - takie m.in. priorytety znalazły się w Programie współpracy m.st. Warszawy w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi. 27 września Rada Warszawy przyjęła ten Program.

Rada Warszawy podczas swego posiedzenia 27 września 2018 r. przyjęła Program współpracy m.st. Warszawy w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi.

Priorytetowymi zdaniami publicznymi w zakresie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2019 są:

 • usprawnienie systemu konsultacji z organizacjami pozarządowymi;
 • zapraszanie organizacji pozarządowych do udziału w tworzeniu dokumentów strategicznych i programowych oraz innych aktów wpływających na współpracę organizacji pozarządowych z Miastem;
 • wzrost świadomoścu społecznej na temat roli i działalności organizacji pozarządowych;
 • wprowadzenie wiedzy na temat organizacji pozarządowych do edukacji szkolnej, także poprzez bezpośredni udział organizacji pozarządowych w zajęciach lekcyjnych.

Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. powstał na podstawie Programu współpracy na 2018 rok. Prace nad nim rozpoczęły się w maju 2018 roku i trwały do sierpnia tego roku.

Podczas uzgodnień i konsultacji zgłoszono 67 uwag, spośród których uwzględniono 36, częściowo uwzględniono 5, a 26 uwag nie uwzględniono.

Konsultacje dla organizacji pozarządowych trwały od 21 maja do 11 czerwca. Zainteresowane organizacje mogły przekazać swoje uwagi na formularzu, dostarczając go osobiście do siedziby Pełnomocnika, za pomocą poczty elektronicznej, faksem lub pocztą tradycyjną.

Konsultacjom Programu poświęcono także część posiedzenia Forum Komisji Dialogu Społecznego w czerwcu 2018 r.

 

 

W odpowiedzi na ogłoszone konsultacje uwagi zgłosiły: Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. organizacji wspierających, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Sieć SPLOT, Warszawskie Towarzystwo Ringo, Prezydium Bemowskiego DKDS-u, FKDS, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Polska Unia Lokatorów.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji wraz z zestawem uwag znajduje się na stronie UM st. Warszawy.

 


Dowiedz się, co wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis
wiadomosci.ngo.pl.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • edukacja obywatelska
 • partnerstwo
 • partycypacja
 • subsydiarność
 • wspieranie organizacji
 • współpraca z administracją