Przejdź do treści głównej

Kampanie procentowe bez większych zmian?

autor(ka): Rafał Kowalski, poradnik.ngo.pl
2018-09-21, 14:48
Właśnie domykamy „sezon jednoprocentowy”. Niedługo dowiemy się, jakie środki trafiły do OPP. Przed rozpoczęciem kolejnego przypominamy o specjalnych obowiązkach związanych z promocją 1%. Tym bardziej, że być może działania w tym zakresie będą w nadchodzącym sezonie potrzebne jeszcze bardziej.

Kampanie 1% – do przypilnowania dwie rzeczy

Dla kampanii jednoprocentowych w zbliżającym się sezonie rozliczeniowym (przy rozliczeniach podatkowych za 2018 r.) szczególne znaczenie mogą mieć dwa czynniki.

Pierwszym jest planowana zmiana w zasadach rozliczania się z urzędem skarbowym. Do tej pory obowiązywała zasada, że podatnik musi w mniejszym lub większym stopniu sam dokonać tej czynności. W skrajnym przypadku sprowadzać to się mogło do kilku kliknięć akceptujących przedstawione nam rozliczenie – trzeba jednak było te kliknięcia wykonać. Nowe zasady mają z podatnika zdjąć ten obowiązek – po prostu „ze swoim PIT-em” nie trzeba będzie robić nic. Takie ukształtowanie przepisów może sprzyjać spadkowi wielkości środków trafiających do OPP w ramach 1% (zobacz dyskusję: Praktyczny koniec 1%? Szykują się ważne zmiany, Koniec 1%? Nie siejmy paniki!). Profilaktyką może być prowadzona przez zainteresowanych promocja.  

Drugim czynnikiem istotnym dla kampanii procentowych w 2019 r. będzie kształt rozporządzenia w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% (...). To akt prawny, który wyjaśnia, jak OPP ma realizować obowiązek specjalnego oznaczenia swoim materiałów promocyjnych wykorzystywanych przy zbieraniu 1% (sam obowiązek nakłada ustawa o pożytku). To rozporządzenie musi być wydane ponownie przed 28 października 2018 r. w związku z zapisami ustawy o NIW-CRSO i zmianami w ustawie o pożytku. Wszystko wskazuje jednak na to, że w tym zakresie nie nastąpi realna zmiana. Przedstawiony projekt rozporządzenia powiela niemal w stu procnetach treść obecnej regulacji.

Zarówno kształt przepisów podatkowych, jak i rozporządzenia w sprawie zamieszczania informacji nie jest jeszcze przesądzony. OPP powinny być czujne i śledzić oba zagadnienia. Szczególnie to drugie, bo stosowanie się do tych przepisów jest dla OPP prowadzących kampanie obowiązkiem. Przypomnijmy więc, na czym ten obowiązek polega.

Finansujesz promocję 1 procenta z 1 procenta – informuj!

Organizacja pożytku publicznego zbiera 1%. Aby zachęcić podatników do przekazania środków akurat na nią, produkuje materiały promocyjne (zamawia ogłoszenie w prasie, wykupuje reklamę w internecie, drukuje ulotki itp.). Działania te oznaczają wydatki. OPP może je pokryć z różnych źródeł – np. ze składek (jeśli to stowarzyszenie) lub z projektu (jeśli pisząc projekt przewidziała takie wydatki). W tych przypadkach obowiązek z art. 27c. ust. 1 ustawy (cytowanego poniżej) organizacji pożytku nie dotyczy.

Jeśli jednak do sfinansowania opisanej tu promocji (w całości lub w części) organizacja wykorzysta środki, które otrzymała (co oczywiste – w latach poprzednich) w ramach 1 procenta, to musi o tym poinformować. Informacja musi znaleźć się na wydrukowanej ulotce, być elementem ogłoszenia w gazecie, wyświetlić się w telewizyjnym spocie.

art. 27c. ust. 1 ustawy o działalności pożytku
Promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na formę dotarcia do podatnika, zawiera w szczególności informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Szczegóły w rozporządzeniu

Rozporządzenie w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiło się w lipcu 2016 r. Organizacja pożytku publicznego, która przygotowuje kampanię jednoprocentową na zbliżający się okres rozliczeniowy – musi stosować się do wymogów zawartych w rozporządzeniu. Jak napisaliśmy powyżej, rozporządzenie zostanie zastąpione nowym, ale projekt powiela treść obecnego rozporządzenia (w tym opisane poniżej zasady i sformułowania). 

Co należy napisać na materiałach promocyjnych

Rozporządzenie zezwala stosować na materiałach promocyjnych dwie formułki:

 1. Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Sfinansowano z 1% podatku

Druga, krótsza formułka, dozwolona jest w sytuacji, kiedy materiał promocyjny ma rozmiary uniemożliwiające zastosowanie pierwszej formułki.

Ponadto rozporządzenie opisuje m.in. miejsce w materiale promocyjnym, gdzie powinna się znaleźć treść komunikatu, procent powierzchni, którą ma zajmować, sposób, w jaki ma zostać odczytana informacja, wysokość liter itp.

Programy komputerowe do PIT z odpowiednim oznaczeniem

Programy do PIT-ów były wykorzystywane przez organizacje pożytku do zbierania 1%. Nie zawsze do końca uczciwie (wobec podatnika). Organizacja bezpłatnie udostępniała program, który pozwalał na łatwe rozliczenie się z urzędem skarbowym. W programie tym "zaszyty" był jednak numer KRS jednej organizacji pożytku (oczywiście tej, która program rozpowszechniała) i niemożliwa była jego zmiana. 1% szedł do rozpowszechniającej program organizacji, a korzystająca z programu osoba nie zawsze nawet zdawała sobie sprawę, że tak się dzieje. Innym wariantem takiego sposobu zachęcania do przekazania alokacji były programy do rozliczeń, gdzie lista OPP do wyboru ograniczała się np. do dziesięciu.

Użycie takich programów, ani nawet umieszczanie w nich organizacji pożytku w opisany sposób NIE JEST ZAKAZANE. Obowiązkowe jest jednak podjęcie działań, dzięki którym podatnik będzie świadomy, że korzystając z danego programu do PIT ma OGRANICZONY wybór organizacji pożytku, bądź też, że wybór ten jest SWOBODNY. Każdy program musi więc zawierać odpowiednią informację.

art. 27c. ust. 2 ustawy o działalności pożytku
Programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego dodatkowo zawierają informację o:

1) możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego albo
2) braku swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego.


Programy wykorzystywane są nie tylko do promocji jednego procenta i nie tylko przez organizacje pożytku. Produkują je również np. wydawcy prasy, chcący w ten sposób uatrakcyjnić swoje gazety, czy firmy księgowe zachęcające do skorzystania z ich oferty. Obowiązek dotyczący programów komputerowych nakładany jest na wszystkich, którzy takie programy rozpowszechniają – niezależnie od tego, czy będzie to organizacja pozarządowa ze statusem pożytku zbierająca 1%, czy też inny podmiot.

Jak ma wyglądać informacja zawarta w programach komputerowych

Rozporządzenie wskazuje dwa warianty. W zależności od tego, czy program daje wybór czy nie, znajdzie się w nim jedno z poniższych sformułowań:

 1. Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.
 2. Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.

Analogicznie jak w przypadku informacji o finansowaniu kampanii, rozporządzenie instruuje też, w jaki sposób umieścić wymaganą informację w programie i wymienia cechy takiej informacji (np. informacja musi być dostępna dla niepełnosprawnych).


TEKST ROZPORZĄDZENIA (projekt) w serwisie legislacja.rcl.gov.pl
 

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna poradnik.ngo.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • 1%
 • fundusze, fundraising, finansowanie
 • obowiązki
 • organizacje pozarządowe
 • pożytek publiczny
 • prawo
 • władze organizacji