Przejdź do treści głównej

e-Xtra kompetentna Małopolska, e-Xtra kompetentne Świętokrzyskie!

autor(ka): Maria Piękoś-Konopnicka
2018-09-14, 17:39
użytkownik
Małopolska i Świętokrzyskie stawiają na rozwój kompetencji cyfrowych!

FRDL MISTiA realizuje projekt e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, dofinansowany w ramach POPC.03.01.00-00-0068/17-00, do którego przystąpiło 38 gmin (samodzielnie lub we współpracy z organizacją pozarządową) z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego. Jego celem jest zwiększenie kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie stopnia wykorzystania e-usług publicznych. Bezpłatne szkolenia będą realizowane w oparciu o scenariusze tematyczne: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Oznacza to, że mieszkańcy m.in. Bukowiny Tatrzańskiej, czy Staszowa, którzy ukończyli 25 r.ż. mogą uczestniczyć w szkoleniach, podczas których będą odkrywać zalety i zdobywać umiejętność poruszania się w przestrzeni społeczeństwa cyfrowego. Ruszają już pierwsze rekrutacje na szkolenia!

Czym w ramach projektu zajmują się gminy:

  • Przeprowadzeniem akcji promocyjnej szkoleń i naborem uczestników szkoleń;
  • Wskazaniem/rekrutacją instruktorów, którzy odbędą kurs doskonalenia zorganizowany przez Operatora;
  • Zorganizowaniem i przeprowadzeniem szkoleń we wszystkich wskazanych obszarach;
  • Zakupem sprzętu niezbędnego do prowadzenia szkoleń;
  • Raportowaniem osiągniętych wskaźników do Operatora;

Gdzie warto zajrzeć?

Na stronie http://e-xtra.com.pl/ można sprawdzić pełną listę grantobiorców, w których gminach można skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach projektu.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


LOGO

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Strona internetowa projektu
Organizator:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Adres:

Floriańska 31, 31-019 Kraków, woj. MA

Tel.:

12 633 51 54

Faks:

12 633 51 54

Www:

http://www.mistia.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja informatyczna
  • nowe technologie