Przejdź do treści głównej

Niezbędna jest dyskusja nad standardami współpracy międzysektorowej - Homo Faber apeluje do min. Glińskiego

autor(ka): Stowarzyszenie Homo Faber
2018-08-02, 12:38
W związku z realizowanym przez Wojewodę Lubelskiego projektem dotyczącym integracji imigrantów realizowanym ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji, Stowarzyszenie Homo Faber wystosowało list otwarty, wskazujący na konieczność dyskusji na temat standardów współpracy międzysektorowej.

Stowarzyszenie Homo Faber

20-022 Lublin, ul. Bursaki 12

www.hf.org.pl

Lublin, 2 sierpnia 2018

Do

Piotr Gliński

Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego Wiceprezes Rady Ministrów

23 lipca 2018 r. na skrzynkę poczty e-mail Stowarzyszenia Homo Faber przyszło zapytanie ofertowe, związane z realizowanym przez Wojewodę Lubelskiego projektem dotyczącym integracji imigrantów realizowanym ze środków Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Nasze Stowarzyszenie od 10 lat zajmuje się wsparciem integracji w Lublinie, budowaniem i współtworzeniem systemowych rozwiązań na poziomie miasta z zakresu pomocy przybywającym do miasta migrantom/tkom. Pomimo to nie zdecydowaliśmy się na wysłanie swojej oferty cenowej. Sytuacja ta skłania nas do refleksji na temat polskiego trzeciego sektora i zasad współpracy administracji rządowej z nim.

Cała pomoc świadczona w Polsce na rzecz cudzoziemców od 2007 roku finansowana była ze środków Unii Europejskiej, redystrybuowanych przez MSW (obecnie MSWiA). W 2016 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji unieważniło konkursy FAMI (FAMI 5/2016 i FAMI 4/2016), z których pierwszy miał być poświęcony projektom na integrację obywateli państw trzecich, a drugi na pomoc i integrację uchodźców. W tym samym roku nastąpiło przejęcie funduszu przez organy administracji centralnej – wiosną i latem 2017 roku MSWiA zorganizowało dwa nabory „ograniczone”, w których startować mogły jedynie instytucje państwowe – urzędy wojewódzkie. Decyzja ta ma niebagatelne znaczenie! Brak płynności finansowej trzeciego sektora zahamował udzielane przezeń wsparcie, a także szybką reakcję na zmiany migracyjne. Lokalnie wojewodowie stali się nagle kreatorami integracji, choć w ich kompetencjach leżą przede wszystkim kwestie legalizacji pobytu. Z niewiadomych przyczyn Rząd RP uznał, że tematyką tą zajmą się lepiej wojewodowie (nigdy nieprowadzący takich działań) niż wyspecjalizowane w tym organizacje pozarządowe, prowadzące swoje działania na zlecenie polskiego rządu od lat. Nagle zmarginalizowane NGO mogły liczyć jedynie, że wojewoda łaskawie zaprosi ich do współpracy.

W takiej sytuacji łatwo o dobór z partyjnego klucza, zapraszanie pokornych organizacji. Jak wykazał raport Stowarzyszenia Interwencji Prawnej dobieraniu towarzyszyły nieprzejrzyste praktyki (Raport: https://interwencjaprawna.pl/wp-content/uploads/2017/09/raport_po-FAMI_net.pdf).

Stowarzyszenie Homo Faber nie wystartowało w konkursie ogłoszonym przez Wojewodę Lubelskiego. Jako wysłannik rządu w terenie odpowiada bowiem za realizację polityki tegoż rządu także w obszarze migracyjnym, a z tą niestety nie możemy się zgodzić. Trudno nam zrozumieć, jak można jednocześnie straszyć migrantami, kłamać w kwestii ilości uchodźców z Ukrainy, prowadzić antyukraińską, antyislamską politykę, a jednocześnie za unijne pieniądze (sic!) budować politykę integracji i spójności społecznej w duchu tejże Unii Europejskiej.

Z tych samych powodów nie uczestniczymy w zapytaniu ofertowym.

Bycie obrońcą praw człowieka to dla nas kwestia przestrzegania reguł i trzymania wysokich standardów. Dotyczą one zarówno jakości oferowanego przez nas wsparcia, jak i zasad, którymi kierujemy się tworząc otwarte dla wszystkich ludzi programy wsparcia. Tymi zasadami są zakaz dyskryminacji, przestrzeganie praw mniejszości. To także przejrzyste finanse i współpraca z innymi sektorami oparta o jasne kryteria.

Mamy nadzieję, że to wytłumaczy naszą decyzję. Prosimy jednocześnie o interwencję oraz zmianę polityki na poziomie rządowym. Naszym zdaniem niezbędna jest szeroka dyskusja nad standardami współpracy międzysektorowej, która objęłaby kwestie jawności, komunikacji, partnerstwa, suwerenności i uczciwej konkurencji.

Pragniemy przypomnieć, że niezależne organizacje pozarządowe są kluczowym elementem demokratycznego państwa.

Mamy nadzieję, że sprawa ta będzie przedyskutowana w gronie ogólnopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W imieniu Stowarzyszenia Homo Faber

Anna Dąbrowska, prezeska

Do wiadomości:

 1. Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski;
 2. Adam Lipiński – Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego;
 3. Krzysztof Balon – Współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Źródło: Stowarzyszenie Homo Faber
Organizator:

Stowarzyszenie Homo Faber

Adres:

Orla 5 13, 20-022 Lublin, woj. LU

Tel.:

81 534 45 13

Faks:

81 534 45 13

E-mail:

info@hf.org.pl

Www:

http://www.hf.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • antydyskryminacja
 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • obcokrajowcy, migranci
 • państwo, polityka
 • partnerstwo
 • prawa człowieka
 • standardy, etyka
 • współpraca z administracją