Przejdź do treści głównej

Konsultacje rozporządzeń do Ustawy o Pożytku. Kto poprowadzi, jak będą wyglądały?

autor(ka): Ignacy Dudkiewicz, ngo.pl
2018-07-19, 17:19
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Fundacja Republikańska najpewniej przeprowadzi razem z Kancelarią Premiera pogłębione konsultacje społeczne rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zapytaliśmy ją o szczegóły planowanych działań.

W maju tego roku Kancelaria Premiera ogłosiła nabór na partnera projektu planowanego do złożenia w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji). Jego celem, według ogłoszenia o naborze, jest „wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu wsparcie przeprowadzenia – w trakcie procesu legislacyjnego – pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”.

 

 

To rozporządzenia niezwykle istotne dla organizacji pozarządowych. Z tego powodu do Fundacji Republikańskiej (która jako jedyna złożyła ofertę w naborze) wysłaliśmy następujące pytania:

 1. Jaki jest charakter konsultowanych zmian w rozporządzeniach wykonawczych? Czy znają Państwo już ich projekty? Jak daleko ingerują one w obecny kształt rozporządzeń?
 2. Ilu rozporządzeń dotyczyć będą konsultacje?
 3. Co Państwo planują w procesie konsultacji? Jak będą one prowadzone, w jakim trybie, jak długo, przy użyciu jakich technik oraz jak szeroko będą zakrojone?
 4. Kiedy ruszą konsultacje owych rozporządzeń wykonawczych?
 5. Jakie jest Państwa doświadczenie w prowadzeniu podobnych konsultacji?

Gdy tylko otrzymamy odpowiedź, podzielimy się nią z Czytelnikami i Czytelniczkami portalu ngo.pl.


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.

Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.


Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 3

Skomentuj

KOMENTARZE

 • A niby kiedy mają być te konsultacje? ~Piotr Choroś 24.07.2018, 11:30 Jako członek Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujący samorząd też jestem ciekaw. Wysłałem w związku z tym swoje pytania: Zwracam się z pilną prośbą o informację co dalej będzie działo się ze wzorami ofert, umów i sprawozdań, wydawanych w formie rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przypominam , że Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w artykule 47 jasno mówi, że obowiązujące obecnie wzory stracą swoją ważność w ciągu 12 miesięcy od wejścia jej w życie. Ustawa weszła w życie 28 października 2017 r. W związku z powyższym proszę o jasną odpowiedź czy w przewidzianym ustawowo terminie zostaną wydane nowe akty wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? Jeśli tak, to bardzo proszę o informację jaka będzie treść tych rozporządzeń. Czy planowane są jakiekolwiek zmiany w obecnie obowiązujących wzorach? Jeśli tak, to proszę o informacje szczegółowe jaki jest planowany zakres zmian i kiedy odbędą się konsultacje społeczne w tym zakresie. Jeśli żadne zmiany nie są planowane to bardzo proszę o taką precyzyjną informację. Z uwagi na zbliżający się termin na wydanie tych aktów wykonawczych bardzo proszę o ich wydanie w formie niezmienionej. Proszę o powielenie treści z rozporządzeń wydanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jako samorządowiec nie wyobrażam sobie aby w tak krótkim okresie przeprowadzić rzetelną dyskusję nad dotychczas obowiązującymi wzorami. Przypomnę, że ich kształt został ustalony już w obecnej kadencji parlamentarnej, rozporządzenia wydała minister Rafalska. Być może nie powinniśmy tak często zmieniać tak ważnych dokumentów, a już napewno nie w takim trybie. Zapoznałem się z wykazem prac legislacyjnych Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego. Dostępny tu: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/komit. Jasno widać, że wskazane terminy wydawania rozporządzeń nie są dotrzymywane. W takim razie prawdopodobne jest, że i termin 28 października będzie niedotrzymany. W związku z tym już proszę o informację co w przypadku niewydania rozporządzeń w terminie. Z powyższą sprawą związana jest kolejna kwestia. W Biuletynie Informacji Publicznej KPRM widnieją wyniki naboru partnera do realizacji projektu w ramach PO WER. Celem partnerstwa jest: Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu wsparcie przeprowadzenia – w trakcie procesu legislacyjnego – pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących rozporządzeń wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). Informacje dostępne: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/komunikaty-i-ogloszenia/498 4,Otwarty-nabor-na-partnera-do-realizacji-projektu-w-ramach-PO-WER.html W związku z tym mam pytanie i prośbę: 1. Czy w związku z tym projektem będą opracowywane nowe wzory ofert. 2. Bardzo proszę o przesłanie pełnego wniosku Fundacji Republikańskiej, która została wybrana jako partner w realizacji projektu. Niezależnie od tego czy działania w ramach projektu będą zmierzały do wydania rozporządzeń do 28 października czy nie, dla mnie jest niezmiernie ciekawe co jest planowane w materii przepisów o które opiera się moja praca. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • państwo, polityka
 • pożytek publiczny
 • prawo
 • społeczeństwo obywatelskie
 • współpraca z administracją