Przejdź do treści głównej

Zamek w Stobnicy. Lokalna afera odwracająca uwagę od systemowego problemu

autor(ka): Koalicja Ratujmy Rzeki
2018-07-12, 12:12
Zamek w Stobnicy to lokalny i wcale nie najpoważniejszy przykład ogólnokrajowego problemu z ochroną przyrody w Polsce. Środowisko naturalne jest niszczone przez władze programowo i na wielką skalę, a słabość i brak niezależności RDOŚ czy Inspekcji Ochrony Środowiska w tym pomagają. Dlatego raz po raz widzimy pokazowe działania w sprawach bulwersujących opinię publiczną i całkowitą bezczynność w kwestii naprawy niesprawnego systemu.

Oświadczenie Koalicji Ratujmy Rzeki ( KRR)

Koalicja Ratujmy Rzeki negatywnie ocenia działania organów państwa przy wydawaniu zgody na powstanie tzw. zamku w Stobnicy. Wątpliwości budzi usytuowanie, jakość oceny oddziaływania na środowisko, rzekomo mieszkaniowy cel inwestycji. Zwracamy jednak uwagę na lokalną skalę tego przedsięwzięcia. Niespotykana aktywność władz w tej sprawie budzi podejrzenie o próbę przykrycia dużo poważniejszych ogólnopolskich problemów środowiskowych.

Jesteśmy obecnie świadkami szeregu działań antyekologicznych i antyprzyrodniczych w skali kraju. Można tu wymienić: niszczenie Puszczy Białowieskiej, prawne przyzwolenie na wycinanie zieleni i starych drzew w miastach w całym kraju, plany, częściowo już realizowane, regulowania Wisły i Odry niszczące ostatnie swobodnie płynące rzeki w Europie, niepotrzebny stopień wodny w Siarzewie, nieekonomiczny i degradujący 3 obszary Natura 2000 przekop Mierzei Wiślanej. Po trwającej aferze palenia składowisk odpadów to kolejny przykład słabości państwowych organów zajmujących się ochroną środowiska i przyrody.

Nagła aktywność Ministerstwa Środowiska, CBA i prokuratury w przypadku jednostkowej inwestycji, która prawdopodobnie nie powinna powstać, nie jest próbą zmierzenia się przez władze z systemowymi problemami niszczenia przyrody w Polsce, które w dużej mierze generuje sam rząd.

Potrzebujemy poważnej reformy roli państwa w ochronie przyrody, obejmującej min.:

- niezależność Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska od wpływów politycznych,

- natychmiastowe wzmocnienie kompetencji i finansów Państwowej i Wojewódzkich Inspekcji Ochrony Środowiska,

- utworzenia niezależnego i miarodajnego systemu ocen i procedur oddziaływania inwestycji na środowisko

- wprowadzenie rozwiązań i praktyk zapewniających prawdziwe, a nie iluzoryczne konsultacje społeczne planowanych inwestycji.

Przypadek „zamku” w Stobnicy dobrze ukazuje praktyczne skutki wad obecnego systemu. Mamy więc nadzieję, że organy państwowe, na których spoczywa obowiązek zapewnienia skutecznej ochrony przyrody i środowiska, wyciągną z niego wnioski.

W imieniu Koalicji Ratujmy Rzeki:

Iza Zygmunt, tel. 502036987

Piotr Rymarowicz, tel. 601 073 737

Radosław Gawlik, tel. 605 037 417

Koalicja Ratujmy Rzeki działa na rzecz systemowej ochrony walorów przyrodniczych i naturalnej retencji, szerokiej skali renaturyzacji cieków, ochrony i przywracania ciągłości ekologicznej, dostosowania planów rozwoju żeglugi do rzek oraz planów rozwoju sektorów gospodarki do rzek. Jej cele wyrażone są we wspólnej Deklaracji. W skład Koalicji wchodzi obecnie 63 członków: organizacje pozarządowe, osoby indywidualne, media i przedstawiciele nauki.


Źródło: Koalicja Ratujmy Rzeki
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekologia, środowisko
  • ochrona przyrody