Przejdź do treści głównej

Spotkania subregionalne WTZ-etów i PCPR-ów [relacja]

użytkownik
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z Wielkopolską Radą Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych oraz Oddziałem Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizował w czerwcu br. cykl spotkań warsztatowych z przedstawicielami warsztatów terapii zajęciowej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie w poszczególnych subregionach.

Spotkania, które moderowała Justyna K. Ochędzan, Prezeska federacji WRK, odbyły się:

 • w dniu 06.06.2018 r. w Koninie (subregion koniński),
 • w dniu 15.06.2018 r. w Kaliszu (subregion kaliski),
 • w dniu 18.06.2018 r. w Pile (subregion pilski),
 • w dniu 25.06.2018 r. w Lesznie (subregion leszczyński),
 • w dniu 27.06.2018 r. w Poznaniu (subregion poznański).

Łącznie w spotkaniach wzięły udział 154 osoby.

Głównym celem tych spotkań był rozwój wzajemnej współpracy WTZ i PCPR. Uczestnicy spotkań pracowali nad określeniem lokalnego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, w tym lokalnych interesariuszy systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością. Omówiono obecną rolę warsztatów terapii zajęciowej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie w środowisku lokalnym oraz dzielono się własnymi doświadczeniami i wiedzą.

Dyskutowano także o kontroli jako formie transparentnej współpracy, przedstawiając wzajemne oczekiwania, problemy i wyzwania, a także dzieląc się dobrymi praktykami w tym zakresie.

Kolejnym tematem rozważań była rola Wielkopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej jako regionalnej platformy współpracy WTZ i PCPR. Wybrano przedstawicieli WTZ oraz przedstawicieli PCPR, którzy będą reprezentowali swoje subregiony w Prezydium Forum.

W takcie spotkań przedstawiciele Stowarzyszenia Wielkopolskie WTZ omówili rolę Stowarzyszenia oraz zachęcali przedstawicieli WTZ do członkostwa w Stowarzyszeniu.

Natomiast specjaliści z Oddziału Wielkopolskiego PFRON, którzy uczestniczyli w spotkaniach, zaprezentowali rolę Funduszu w aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz przedstawili aktualnie realizowane zadania i programy, w tym nowe programy pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” oraz „Kluby rehabilitacji 25 plus”, które, wzbudziły ogromne zainteresowane.

Spotkania zorganizowane w subregionach pokazały, że istnieje duża potrzeba dyskusji oraz wzajemnego dzielenia się swoimi doświadczeniami i praktyką, a także wspólnego wyjaśniania wątpliwości i rozwiązywania problemów.

W związku z powyższym dołożymy wszelkich starań, aby takie spotkania były kontynuowane.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
Miejsce: Poznań, Kalisz, Konin, Piła, Leszno, woj. wielkopolskie
Organizator:

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Adres:

Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, woj. WP

Tel.:

61 853 09 30

Faks:

61 853 09 30

E-mail:

biuro@wrk.org.pl

Www:

http://www.wrk.org.pl 

Organizator:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Adres:

Piekary 14/15, 61-823 Poznań, woj. WP

Tel.:

61 851 56 35

Faks:

61 851 56 35

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • integracja społeczna
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • polityka społeczna
 • współpraca między organizacjami
 • wyrównywanie szans