Przejdź do treści głównej

Organizacje apelują o ochronę prawną dzieci w ramach postępowania sądowego. Dołącz się!

autor(ka): Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
2018-06-27, 14:48
użytkownik
freeimages.com, CC0 Public Domain
Interes dziecka nie jest reprezentowany w żadnym postępowaniu rodzinnym dotyczącym relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. Sytuacja ta przywodzi na myśl słowa Janusza Korczaka „Połowa ludzkości nie istnieje, jej życie – to żart, dążenia naiwne, uczucia przelotne, poglądy śmieszne”. Organizacjo, chcesz pomóc to zmienić? Podpisz apel!

W związku z obecnie trwającymi pracami nad nowelizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz w nawiązaniu do drugiej rocznicy skierowania na ręce Ministra Sprawiedliwości listu z 27 czerwca 2016 roku Rzecznika Praw Dziecka, Pana Marka Michalaka i Rzecznika Praw Obywatelskich, Pana Adama Bodnara, dotyczącego reprezentacji interesów dziecka w sprawach sądowych, apelujemy do Ministra Sprawiedliwości, Pana Zbigniewa Ziobry i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbiety Rafalskiej, o ochronę prawną dzieci w ramach postępowania sądowego.

W naszym Apelu skupiamy się na sprawach, które mają ogromne znaczenie dla dzieci i dotyczą władzy rodzicielskiej. Jednak stoimy na stanowisku, że także w pozostałych kwestiach prawnych z zakresu postępowania cywilnego czy karnego konieczna jest ochrona prawna dzieci.

Utrzymując obecny stan prawny, określony przez orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 70 XX wieku, działamy wbrew aktualnym aktom prawa polskiego i międzynarodowego. Na podstawie uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 1973 r. przyjmuje się, że dziecko nie jest uczestnikiem postępowania dotyczącego władzy rodzicielskiej (pozbawienia czy odebrania dziecka), gdyż sprawa dotyczy wyłącznie sfery praw rodziców.

Interes dziecka nie jest reprezentowany w żadnym postępowaniu rodzinnym dotyczącym relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. Sytuacja ta przywodzi na myśl słowa Janusza Korczaka „Połowa ludzkości nie istnieje, jej życie – to żart, dążenia naiwne, uczucia przelotne, poglądy śmieszne.”

Przychylamy się do stanowiska Rzeczników, że właściwą realizację uprawnień procesowych dziecka stanowiłoby przyznanie mu statusu uczestnika postępowania w rozumieniu art. 510 kpc, gdyż jest to podstawowa forma reprezentacji interesu prawnego i wprowadzenie w postępowaniach opiekuńczych, w których rozstrzyga się o opiece rodzicielskiej i relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi, instytucji profesjonalnego reprezentanta interesu dziecka w postępowaniu sądowym. Dbając o dobrą reprezentacje dziecka apelujemy o wypełnienie zalecenia Trybunału Konstytucyjnego z 11 lutego 2014 r. (sygn. S 2/14), który postuluje aby reprezentantem dla małoletniego, został ustanowiony prawnik. Wnosimy, aby obligatoryjnie były to osoby mające duże doświadczenie w sprawach opiekuńczych oraz niezbędną do reprezentacji dziecka wiedzę teoretyczną.

W trosce o rzeczywistą ochronę praw dziecka apelujemy o wzmocnienie jego pozycji w postępowaniu sądowym, poprzez zmianę art. 510 kpc, a także art. 99 krio oraz wpisanie samodzielnego prawa dziecka do doradztwa prawnego i do reprezentacji prawnej w postępowaniach, do treści Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dzięki tym zmianom dziecko będzie mogło otrzymać pomoc prawną i reprezentanta w postaci prawnika, stanie się podmiotem postępowania i jego głos będzie miał rzeczywiste znaczenie.

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Warszawa

Dolnośląska Fundacja na rzecz Pieczy Zastępczej „Przystanek Rodzina”, Wrocław

Fundacja EY, Warszawa

Fundacja FASCYNACJE, Gdańsk

Fundacja ING Dzieciom, Wisła

Fundacja na rzecz Rodziny i Dziecka „FRiDa”, Gostynin

Fundacja Przyjaciółka, Warszawa

Fundacja Rodzin Adopcyjnych, Warszawa

Fundacja Rodzina Plus, Kraków

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa

Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych, Warszawa

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla Naszych Dzieci”, Włocławek

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian", Warszawa

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie ,,DLA RODZINY”, Częstochowa

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pokochaj Mnie”, Gorzyczki

Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Komarnie, Komarno

Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania sieroctwu społecznemu i wspierania rodzinnych form opieki nad dzieckiem „RODZINA”, Lublin

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego "Jedno Serce", Żabce

Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Oddział w Złotowie, Złotów

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego WIELKIE SERCE, Krosno

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "CHEŁMNO DZIECIOM", Chełmno

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych Mały Człowiek, Zielona Góra

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych "Dobra Rodzina", Kędzierzyn-Koźle

 

Zapraszamy wszystkie organizacje do podpisania się pod powyższym stanowiskiem.

Pod listem podpisały się już:


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
Data wydarzenia: od 2018-06-27 do 2018-07-31
Organizator:

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

Adres:

Wiejska 19, 00-480 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 584 22 89

Faks:

22 629 33 62

E-mail:

biuro@koalicja.org

Www:

http://www.koalicja.org 

Organizator:

Fundacja Przyjaciółka

Adres:

Wiejska 19, 00-480 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie

Tel.:

22 584 21 59

Faks:

22 629 33 62

E-mail:

info@fundacja.przyjaciolka.pl

Www:

http://www.fundacja.przyjaciolka.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 13 1

Skomentuj

KOMENTARZE

  • Zagrożenia wypływające z niepełnego podejścia do tej problematyki ~Maciej Wojewódka 28.06.2018, 02:44 Uczynienie z dziecka podmiotu postępowania sądowego – to bardzo dobry pomysł, zgodny z Konwencja o Prawach Dziecka. Jednak moim zdaniem bez adekwatnych szkoleń z zakresu alienacji rodzicielskiej i jej różnorodnych negatywnych skutków oraz wykształcenia z tego zakresu specjalistów - takie działania mogą wyrządzić dużo krzywdy dzieciom, gdyż podawane temu procesowi mogą przedstawiać dążenia i interes alienatorów - jako własne , a istnieje tendencja do ukrywania tego problemu pod określeniem konfliktu lub walki rodziców. Alienacja rodzicielska - to zespół świadomych lub nieświadomych zachowań prowadzących do powstawania zaburzeń w relacji pomiędzy dzieckiem, a co najmniej jednym z rodziców. Stosowane metody alienacji rodzicielskiej - to manipulowanie strachem i lękami dziecka, szantaż emocjonalny, utrudnianie kontaktów dziecka z drugim rodzicem oraz inne negatywne działania, prowadzące do niszczenia ich wzajemnych relacji. Alienacja rodzicielska może przyczyniać się do powstawania u dziecka zaburzeń zdrowotnych, emocjonalnych, rozwojowych i dotyczących zachowania. Bywa stosowana przez głównego opiekuna oraz inne osoby, a nawet instytucje w szkodliwych działaniach mających doprowadzić do wykluczenia z życia dziecka jego rodzica. Niejednokrotnie jest ukrywana pod określeniem konfliktu lub walki rodziców. Alienacja rodzicielska - to przemoc emocjonalna. Jej negatywne efekty dla relacji pomiędzy dzieckiem, a rodzicem mogą być różne, o różnym stopniu nasilenia i nie da się ich przedstawić w postaci jednoznacznego syndromu lub zespołu np. poddawane alienacji rodzicielskiej dziecko może odrzucać i oczerniać poddawanego wraz z nim alienacji rodzicielskiej rodzica lub być agresywne wobec alienatora, a nawet uciec od niego do tego rodzica. Występowaniu problemów u dzieci sprzyja także wychowywanie się bez nieskrępowanego dostępu do obecności i miłości obojga prawidłowo postępujących rodziców – mamy i taty. Problem ten przedstawiam w publikacji: Dziecko, rodzic i rozwód oraz alienacja rodzicielska - problemy, pomysły, porady (ISBN 978-83-939261-2-1) , którą można pobrać bezpłatnie za pośrednictwem poniższej strony: https://sites.google.com/site/maciejwojewodka/dziecko-rodzic-i-rozwod-oraz-ali enacja-rodzicielska Na tej stronie znajduje się także krótkie omówienie tej publikacji oraz wyciągi z wybranych recenzji. ODPOWIEDZ
  • Istotna inicjatywa, a gdyby tak więcej? ~VN 28.06.2018, 12:23 Istotna akcja. Tak sobie myślę, że warto byłoby przy jej okazji wziąć w obronę dzieci masowo odbierane rodzicom w Europie Zachodniej. Ostatnio mamy nawet przypadki rodziców proszących państwo polskie o pomoc (w tym azyl). Z informacji do mnie docierających wynika, że Polska zwykle nie chce psuć relacji z innymi krajami i pozostawia te rodziny na pastwę losu. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • polityka społeczna
  • rodziny
  • wychowanie