Przejdź do treści głównej

Równości można pomóc

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-06-22, 18:35
– Musimy zapewnić niezależność krajowych organów ds. równości, wyposażając je w odpowiednie zasoby – mówi komisarz Věra Jourová. Komisja Europejska przygotowała zestaw zaleceń dla państw członkowskich, dzięki którym ich organy ds. równości w bardziej efektywny sposób będą chronić obywateli i zwalczać dyskryminację.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: - Równość jest jedną z podstawowych wartości, na których zbudowana jest Unia Europejska, ale mimo tego nie jest ona zapewniona. Potrzebujemy dobrego prawa oraz silnych i niezależnych organów ds. równości, które będą chronić naszych podstawowych zasad i wartości w taki sposób, aby krzywdy, których doświadczają ofiary dyskryminacji, zostały naprawione.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová, dodała: - W UE nie ma miejsca na dyskryminację. Ofiary lub świadkowie dyskryminacji powinni wiedzieć do kogo się zwrócić, a organy ds. równości są gotowe, aby pomóc im w takich sytuacjach. Musimy zapewnić niezależność krajowych organów ds. równości, wyposażając je w odpowiednie zasoby. Organy te odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu wszystkim obywatelom równych praw i równych szans.

Organy ds. równości są niezależnymi organizacjami wspierającymi ofiary dyskryminacji, monitorującymi i zgłaszającymi kwestie związane z dyskryminacją oraz promującymi równość w całej UE. Państwa członkowskie powinny zapewnić ich niezależność oraz środki niezbędne do walki z dyskryminacją ze wszystkich możliwych względów takich jak płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religia lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna. Powinny one zapewnić również podnoszenie świadomości na temat roli krajowych organów ds. równości oraz tego, w jaki sposób obywatele mogą skorzystać z pomocy tych organów oraz z przysługujących im praw w przypadku dyskryminacji.

Komisja proponuje następujące środki:

  • większa niezależność: państwa członkowskie powinny zapewnić niezależność organów ds. równości, dzięki odpowiedniej strukturze administracyjnej, przydziałowi środków budżetowych, procedurze powoływania i odwoływania pracowników oraz zapobieganiu konfliktowi interesów, a także umożliwić organom ds. równości zbieranie dowodów i informacji;
  • pomoc prawna: państwa członkowskie powinny zezwolić organom ds. równości na rozpatrywanie indywidualnych lub zbiorowych skarg, zapewnianie ofiarom pomocy prawnej oraz reprezentowanie ofiar lub organizacji w sądzie;
  • odpowiednie zasoby i personel: państwa członkowskie powinny zapewnić organom ds. równości niezbędne zasoby ludzkie, techniczne i finansowe, a także infrastrukturę;
  • efektywniejsza koordynacja i współpraca: państwa członkowskie powinny stworzyć warunki niezbędne do prawidłowej komunikacji między organami ds. równości w państwach członkowskich w obrębie UE i na świecie.

Pełna treść informacji znajduje się na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: Równości można pomóc


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • antydyskryminacja
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • integracja europejska
  • polityka międzynarodowa
  • równość