Przejdź do treści głównej

Organizacje społeczne składają życzenia Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu z okazji jego 60. urodzin

autor(ka): Polska Zielona Sieć
2018-06-20, 15:08
Sześćdziesiąta rocznica powstania Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) to czas na gratulacje i powinszowania, ale również na przemyślenie modelu zarządzania i priorytetów inwestycyjnych Banku na przyszłość. Zdaniem Polskiej Zielonej Sieci i 21 innych europejskich organizacji społecznych, EBI musi teraz działać bardziej demokratycznie, mocniej i konsekwentnie wspierać walkę ze zmianami klimatu oraz skuteczniej bronić praw człowieka.

Z okazji 60. urodzin EBI organizacje społeczne życzą unijnemu pożyczkodawcy owocnego rozwoju, ale i gruntownych zmian

W najbliższy piątek, 22 czerwca w Luksemburgu odbędzie się spotkanie 28 ministrów finansów UE, pełniących zarazem funkcję gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który obchodzi właśnie 60. rocznicę powstania.

Polska Zielona Sieć wraz z 21 innymi europejskimi organizacjami społecznymi, życzy EBI kolejnych dekad jeszcze owocniejszej pracy na rzecz obywatelek i obywateli Unii Europejskiej i by jubilatowi w tym dopomóc, wystosowało pismo do Rady Gubernatorów, zawierające rekomendacje dotyczące pożądanych zmian w funkcjonowaniu banku. W liście tym, organizacje podkreślają znaczenie przyszłych działań Banku dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale i wskazują konieczność przeprowadzenia gruntownych reform – zmiany priorytetów inwestycyjnych banku oraz rozwiązania strukturalnych problemów dotyczących jego dotychczasowych praktyk i modelu biznesowego.

W piśmie wskazano dziewięć kluczowych obszarów, w których potrzebne są zmiany, jesli Bank ma stać się rzeczywistą siłą na rzecz pozytywnych przemian społecznych i gospodarczych w zmieniającej się Europie. Czołowy postulat dotyczy uspójnienia polityk i priorytetów inwestycyjnych banku z zapisami Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu. W szczególności organizacje podkreślają, że odpowiedzialność i konsekwencja w realizacji podjętych przez UE zobowiązań wymaga wygaszenia przez EBI finansowania inwestycji w paliwa kopalne a zwiększenia poziomu inwestycji w efektywność energetyczną i rozproszone odnawialne źródła energii o większym znaczeniu lolaknym i regionalnym.

Inny ważny postulat dotyczy wprowadzenia bardziej demokratycznego i transparentnego modelu zarządzania bankiem oraz priorytetowego traktowania ochrony i umacniania praw człowieka. Chodzi tu przede wszystkim o zwiększenie spójności i przejrzystości działań banku, bardziej otwarty dialog między EBI a społeczeństwem obywatelskim oraz zwiększenie nadzoru innych instytucji UE nad działalnością banku, a także zapewnienie efektywnych i niezależnych mechanizmów odwoławczych dla osób i społeczności dotkniętych skutkami inwestycji finansowanych przez bank nie tylko w Europie, lecz na całym świecie.

Sieć CEE Bankwatch i jej organizacje członkowskie działające w Europie Środkowej i Wschodniej monitorują skutki społeczne i środowiskowe inwestycji finansowanych przez EBI od 1995 r. Posiadając dużą wiedzę zarówno o szansach, jak i ryzykach wiążących się z finansowanymi przez EBI inwestycjami, zwróciły się do ministrów finansów krajów UE, w tym do szefowej polskiego Ministerstwa Finansów Teresy Czerwińskiej, z apelem o to, by 60. rocznica powstania Banku stała się dla niego punktem zwrotnym i by EBI stał się instytucją realnie służącą zrównoważonemu rozwojowi i interesowi publicznemu.

Zdaniem Joanny Furmagi, prezes Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Europejski Bank Inwestycyjny mógłby dla klimatu i transformacji energetycznej zrobić więcej niż do tej pory: W porównaniu do wielu innych krajów UE, w Polsce proklimatyczne inwestycje finansowane przez EBI wyglądają dość skromnie, podczas gdy potrzeby naszego kraju w tym względzie są ogromne. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach EBI znacząco przyczyni się do sprawiedliwej, obywatelskiej, zdecentralizowanej transformacji energetycznej w Polsce. Tego mu gorąco życzymy.

Izabela Zygmunt, reprezentująca CEE Bankwatch i Polską Zieloną Sieć, dodaje: Apelujemy do Europejskiego Banku Inwestycyjnego o bardziej ambitne działania w sprawie klimatu oraz bardziej partycypacyjny i demokratyczny model zarządzania. To dwa blisko powiązane cele. Zwłaszcza w Polsce, gdzie prowęglowa polityka rządu rozmija się z tym, czego chce większość obywateli i samorządów, EBI powinien śmielej korzystać z pomysłów, inicjatywy i energii obywateli w lokalnych społecznościach, miastach i regionach.

List do członków Rady Gubernatorów EBI è http://bit.do/60-lat-EBI

Polska Zielona Sieć ogólnopolska organizacja pożytku publicznego i największy w Polsce związek organizacji ekologicznych, od 1995 roku działający na rzecz ochrony środowiska i wspierania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Europie i krajach globalnego południa.

CEE Bankwatch Network – największa sieć organizacji społecznych w Europie Środkowej i Wschodniej, działająca w obszarze ochrony środowiska i praw człowieka. Monitoruje instytucje zarządzające finansami publicznymi, które wspierają inwestycje na całym świecie. Wspólnie ze społecznościami lokalnymi i innymi organizacjami pozarządowymi prześwietla wpływy instytucji finansowych i zapewnia niezbędną przeciwwagę dla ich niekontrolowanej władzy.


Źródło: Polska Zielona Sieć
Organizator:

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Adres:

Raszyńska 32-44 lok. 140, 02-026 Warszawa-Ochota, woj. mazowieckie

Tel.:

12 431 28 08

Faks:

12 431 28 08

E-mail:

info@zielonasiec.pl

Www:

http://www.zielonasiec.pl 

Organizator:

CEE Bankwatch Network

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekologia
  • ekonomia, rynek pracy
  • gospodarka
  • integracja europejska
  • współpraca międzynarodowa
  • zrównoważony rozwój